| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Przyłącza wodne i kanalizacyjne. Doprowadzamy wodę, odprowadzamy ścieki
Podłączenie do wodociągów i kanalizacji

Przyłącza wodne i kanalizacyjne. Doprowadzamy wodę, odprowadzamy ścieki

Jeżeli w pobliżu działki biegnie już wodociąg czy kanalizacja, wybudowanie przyłączy zajmie przynajmniej trzy miesiące. Formalności związane z podłączeniem do wodociągu i kanalizacji załatwiamy jednocześnie.

Doprowadzenie wody i kanalizacji do działki wymaga nie tylko wielu formalności, ale stanowi też poważny wydatek. Nie obowiązują tu bowiem przepisy analogiczne do regulujących przyłączanie do prądu i gazu (przyłączenie za jedną czwartą kosztów). Musimy ponieść pełne koszty budowy, a czasem również partycypować w kosztach rozbudowy sieci.

Formalności związane z przyłączeniem domu do sieci wodno-kanalizacyjnej

Zaczynamy od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Określamy w nim charakter planowanej zabudowy i zapotrzebowanie na wodę (na przykład 0,5 l/s lub 200 l/dobę razy liczba mieszkańców gospodarstwa domowego).

Z wydanych warunków dowiemy się między innymi, czy przyłączenie jest możliwe i jakie ścieki będzie można odprowadzać do kanalizacji – tylko bytowo-gospodarcze czy również wody opadowe.

Najczęściej sami musimy zadbać o dopełnienie wszelkich formalności. Wiele z nich możemy co prawda zlecić projektantowi czy firmie wykonawczej, ale oszczędność naszego czasu będzie dodatkowo kosztować.

Budowa przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę, ale jedynie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się opis techniczny instalacji wykonany przez projektanta z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne będą zapewne wymagać jednak pełnego projektu. Wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania działki (z wrysowanym przebiegiem przyłączy) przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie prawdopodobnie zniesiony w najbliższej nowelizacji Prawa budowlanego, ale na razie jest konieczne.

Jest jednak jeszcze jedna opcja, która ma na celu ułatwienie inwestorowi formalnoprawnej realizacji przyłączy. Zezwala ona na ich budowę bez dokonywania zgłoszenia. Zobowiązuje jednak inwestora do stosowania przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PAMIĘTAJ

Prace budowlane mogą rozpocząć się dopiero po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy w starostwie – pod warunkiem że urząd nie wniesie w tym czasie sprzeciwu ani nie zażąda uzupełnienia dokumentów.

Przyłącze w dwóch etapach

Budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych można rozłożyć na dwa etapy:

 • pierwszy - od sieci do studzienek na posesji (z wodomierzem i ewentualnie jednym wyjściem na potrzeby budowy oraz studzienki rewizyjnej na przykanaliku),
 • drugi - od studzienek do wybudowanego budynku.

Takie rozwiązanie jest konieczne wtedy, gdy w drodze obok naszej działki są wykonywane przyłącza dla większej grupy odbiorców, a my jeszcze nie rozpoczynamy budowy domu. Warto budować przyłącza grupowo, bo koszty będą niższe. Niestety, rozpoczęcie drugiego etapu będzie wymagać powtórzenia formalności – z wyjątkiem zgody na zajęcie ulicy, bo prace będą prowadzone wyłącznie na działce.

WARTO WIEDZIEĆ

Czyje przyłącza?

 • Przyłącze wodociągowe po wybudowaniu na własny koszt przez inwestora jest z reguły przekazywane zakładowi wodno-kanalizacyjnemu na zasadach określonych w umowie (zazwyczaj nieodpłatnie). Zakład odpowiada wówczas za prawidłową eksploatację przyłącza do zaworu głównego zainstalowanego za wodomierzem.
 • Przyłącze kanalizacyjne może pozostać własnością inwestora. Wówczas zakład może podpisać z nim umowę użyczenia na przykład na 25 lat. W umowie takiej zakład zobowiązuje się do ponoszenia kosztów eksploatacji, konserwacji i remontów przykanalika.

Formalności - co, gdzie, kiedy

 • Zamawiamy aktualną mapę do celów projektowych u uprawnionego geodety i zaznaczamy na niej planowany budynek oraz przebieg przyłączy.
 • W zakładzie wodociągowym składamy wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; do wniosku dołączamy mapę i dokument potwierdzający prawo do działki.
 • Zakład wydaje warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (jeśli sieci istnieją).
 • Zlecamy wykonanie projektu przyłączy projektantowi z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
 • Projektant uzgadnia projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym i w ZUD.
 • Zgłaszamy budowę przyłączy w starostwie; do zgłoszenia dołączamy: projekt przyłączy (wystarczy opis techniczny), projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa ppoż., uzgodnienie ZUD, notarialne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będą przebiegać przyłącza.
 • Zlecamy wykonanie projektu organizacji ruchu (konieczna opinia policji i zarządu dróg) i uzyskujemy zgodę miejscowego zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 • Zlecamy wykonanie przyłączy wykonawcy z uprawnieniami do wykonywania sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Zawiadamiamy zakład o rozpoczęciu robót.
 • Zgłaszamy wykonane (niezasypane) przyłącza do zakładu wodno-kanalizacyjnego i składamy wniosek o złączenie przyłącza z siecią.
 • Pracownik zakładu dokonuje odbioru, montuje i plombuje wodomierz, spisuje stan licznika; po odbiorze geodeta inwentaryzuje przewody, a wykonawca zasypuje wykop.
 • Podpisujemy umowę o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Po co regulator temperatury w instalacji grzewczej?

Wszystkie instalacje grzewcze są wyposażone w urządzenia do regulacji temperatury. Od zasobności...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...

FILM: Jak wykryć instalację w ścianach? Jest...

Chcesz powiesić karnisze, wbić gwoździa w ścianę, lecz nie możesz tego zrobić, bo w ścianach ukryte są...

Jakie rury w instalacji wodnej wybrać – z...

Podczas układania instalacji wodnej w domu musisz zadecydować, jakiego typu rury zamontujesz. Do wyboru masz...

Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam...

Piwnica to dobre miejsce na zbudowanie sauny, WC, łazienki. Aby jednak pralnia, sauna lub łazienka w piwnicy...

Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...

W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....

WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...

Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...