| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Sposoby odprowadzania ścieków: czy warto wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Sposoby odprowadzania ścieków: czy warto wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przy wyborze sposobu odprowadzania ścieków z domu jako pierwsze kryterium zwykle nasuwają się nam kwestie materialne. Jednak równie ważny jest wpływ ścieków na otaczające nas środowisko.

W czasach, kiedy ochrona środowiska stała się naszym obowiązkiem, wybór sposobu odprowadzania ścieków z domu powinien być podyktowany troską o zasoby naturalne. Nie zawsze jednak zależy on tylko od nas. Przede wszystkim decyduje o nim gmina czy starostwo, w dużej mierze jest również uzależniony od wielkości działki oraz panujących na niej warunków gruntowo-wodnych.
Jeśli nie ma możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, jedynym rozwiązaniem pozostającym naprawdę w zgodzie z naturą jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Do wyboru mamy kilka rodzajów oczyszczalni, które różnią się konstrukcją, wielkością oraz stopniem oczyszczania ścieków. Ich wspólnym mianownikiem jest osadnik wstępny, do którego w pierwszej kolejności trafiają ścieki. W warunkach beztlenowych część zanieczyszczeń rozkładanych jest na substancje rozpuszczalne w wodzie, a część na związki mineralne, które tworzą osad i pozostają na dnie osadnika. Oczyszczone wstępnie ścieki (w których zawartość zanieczyszczeń jest do 60% mniejsza niż w świeżo trafiających do osadnika ściekach) są poddawane dalszemu oczyszczaniu. Jego przebieg jest uzależniony od rodzaju oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Drenaż rozsączający. To układ podziemnych rur, którymi wstępnie oczyszczone w osadniku ścieki są rozsączane do gruntu. Podczas przesiąkania przez grunt zachodzą różne procesy fizyczne, biologiczne i chemiczne, które powodują ich dalsze oczyszczanie. Aby zapobiec skażeniu gleby i wód, na działce muszą panować odpowiednie warunki. Po pierwsze – niski poziom wód gruntowych. Odległość między dolną ścianką rury drenażowej a maksymalnym poziomem wody gruntowej (której stan w ciągu roku się waha) musi wynosić minimum 1,5 m. Po drugie – grunt musi zapewniać odpowiednie (nie za wolne i nie za szybkie) przesiąkanie ścieków. Najlepiej sprawdza się grunt piaszczysty i gliniasto-piaszczysty. Po trzecie – muszą być zachowane minimalne odległości między poszczególnymi elementami oczyszczalni.

Złoże biologiczne. Jest nim zamknięty w zbiorniku naturalny materiał filtracyjny, na powierzchni którego rozwija się błona biologiczna. Przepływające przez nią ścieki zostają oczyszczone przez mikroorganizmy tworzące błonę (absorbują one zanieczyszczenia). Ważną zaletą oczyszczalni tego typu jest całkowita szczelność układu. Taka oczyszczalnia będzie więc bezpieczna dla środowiska nawet w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

Osad czynny. W tym przypadku zanieczyszczenia są poddawane rozkładowi w wyniku działania specjalnej zawiesiny złożonej z mikroorganizmów. Oczyszczalnia z osadem czynnym wymaga doprowadzenia do niej energii elektrycznej, zapewnia jednak bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków. Trzeba jednak wiedzieć, że mikroorganizmy wchodzące w skład osadu czynnego czerpią substancje pokarmowe ze ścieków. Gdy ich dopływ jest zatrzymany, obumierają. Ten rodzaj oczyszczalni nie jest zatem dobrym rozwiązaniem, gdy domownicy często wyjeżdzają.

Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym. Gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia ścieków, dzięki czemu można nimi zasilać przydomowy staw lub wykorzystywać je do nawadniania roślin. Filtr gruntowo-korzeniowy tworzy odpowiednio uzdatniona gleba porośnięta roślinami typowo wodnymi lub występującymi na terenach podmokłych (najczęściej jest to trzcina pospolita). W pierszych latach działania oczyszczalnia z filtrem korzeniowo-roślinnym wymaga sporej uwagi – należy zadbać o to, aby rośliny dobrze się zakorzeniły. Budowa takiej oczyszczalni sprawi, że ekologiczny będzie nie tylko nasz dom, ale i jego otoczenie.

Niektóre oczyszczalnie ścieków to nic innego jak zbiorowiska naturalnej roślinności, które dodatkowo przyczyniają się do produkcji niezbędnego nam do życia tlenu

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

Wsparcie na rzecz ekologii

Ponieważ budowa przydomowej oczyszczalni ścieków należy do inwestycji proekologicznych, możemy starać się o jej dofinansowanie przez odpowiednią instytucję wspierającą ochronę środowiska. Może to być na przykład fundacja wspomagająca zapotrzebowanie wsi na wodę, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz budżety urzędów gminy.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...

Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zasilania elektrycznego, nie działa pod ciśnieniem, nie ma w niej...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...