| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej rodzaje

Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej rodzaje

Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli oczyszczalnie z filtrem roślinnym, zapewniają wysoki stopień oczyszczania ścieków, nawet do poziomu II klasy czystości wód. Do tej kategorii należą oczyszczalnie z filtrem gruntowo-korzeniowym oraz fitoreaktorem. Podpowiadamy, kiedy takie oczyszczanie ścieków jest zasadne.

Oczyszczalnia ścieków z filtrem gruntowo-korzeniowym

Filtr gruntowo-korzeniowy jest zbudowany z uzdatnionej rodzimej gleby porośniętej roślinami charakterystycz- nymi dla terenów podmokłych, najczęściej trzciną.

Wykop, w którym znajduje się filtr, jest wyłożony (odizolowany od gruntu) warstwą nieprzepuszczalnej folii, dzięki czemu poziom wód gruntowych nie ma wpływu na działanie oczyszczalni ścieków.

Dla jej sprawnego funkcjonowania ważne są nie same rośliny, ale ich korzenie, które udrażniając złoże, zapewniają stały przepływ ścieków i ułatwiają dopływ tlenu do głębszych warstw złoża. Tam mikroorganizmy zużywają go do rozkładu substan- cji organicznych zawartych w ściekach. W miejscach pozbawionych tlenu zachodzą reakcje beztlenowe, na przykład rozkład związków azotu i fosforu.

Udział roślin w procesie oczyszczania ścieków stanowi zaledwie 10-15%, kluczowa jest rola mikroorganizmów.

Powierzchnia filtra gruntowo-korzeniowego zależy od oczekiwanego stopnia oczyszczania i wynosi od 5 mkw./osobę, gdy oczyszczone ścieki są odprowadzane do wód trzeciej klasy czystości, do 10 mkw. /osobę, kiedy trafiają do odbiornika o pierwszej klasie czystości. 

Rośliny w złożu dość długo się ukorzeniają, dlatego w pierwszych latach działania oczyszczalnia ścieków wymaga sporo pracy.

Oczyszczalnie ścieków z fitoreaktorem

W oczyszczalni z fitoreaktorem ścieki nie przepływają powoli, tak jak przez złoże gruntowo-korzeniowe, lecz są przetłaczane przez kanały cyrkulacyjne pod złożem roślinnym za pomocą niewielkich pomp powietrznych zamontowanych na powierzchni terenu.

Jednocześnie odbywa się ich napowietrzanie. Pęcherzyki gazów unoszą zawiesiny w kierunku złoża porośnię- tego roślinnością. Są one pożywieniem dla mikroorganizmów tworzących błonę biologiczną na powierzchni złoża i dla rozwijających się w nim bezkręgowców wodnych.

W oczyszczalni nie gromadzi się osad (nie trzeba go więc usuwać tak jak z innych), a dzięki intensywnemu przepływowi ścieki nie zamarzają nawet w temperaturze poniżej zera.

Na oczyszczalnię z fitoreaktorem potrzeba około 9 mkw. powierzchni (plus miejsce na osadnik wstępny). Przepływ ścieków z osadnika do fitoreaktora jest wymuszany pompą zatapialną zainstalowaną w ostatniej komorze osadnika.

Po oczyszczeniu ścieki mogą zasilać staw lub spływać kaskadą do gruntu. Za mały lub za duży dopływ ścieków może nieznacznie pogorszyć efekt ich oczyszczania.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym są stosunkowo tanie, łatwe w...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Osadnik wstępny (gnilny) - pierwszy etap...

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Niezależnie od rodzaju wybranej przez...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...

FILM: Instalacja kanalizacyjna w domu - co...

Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów i czy...

W jaki sposób, zgodnie z prawem, można...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...