| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest wykonanie własnej, przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Autor: Andrzej Szandomirski

Pokrywa studzienki oczyszczalni ściekow

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń oczyszczających ścieki i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gleby lub wód powierzchniowych. Taka oczyszczalnia nadaje się jedynie do unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych. Nie wolno odprowadzać do niej ścieków pochodzących z hodowli zwierząt, a także wód deszczowych.

Jeśli wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie przekraczać 7,5 m3 na dobę wystarczy zgłosić jej budowę w gminie.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Schemat oczyszcxalni z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia składa się zwykle z dwóch części

Pierwszą jest osadnik gnilny, zwany też wstępnym. Od zwykłego szamba różni się najczęściej jedynie tym, że ma odpływ. Musi być jednak, podobnie jak szambo, całkowicie szczelny. Wykonuje się go z betonowych kręgów lub kupuje gotowy – na przykład z tworzywa sztucznego. Rzadko wykonuje się go z betonu bezpośrednio na działce.
W osadniku gnilnym ścieki są wstępnie oczyszczane. Większe cząstki zawieszone w ściekach opadają z czasem na dno, tworząc osad, który ulega powolnej fermentacji. Podczas fermentacji zanieczyszczenia rozkładane są na prostsze substancje organiczne i mineralne.
Objętość zbiornika powinna być tak dobrana, aby ścieki przebywały w nim nie krócej niż 2-3 dni. Otwory: wlotowy i wylotowy muszą być koniecznie umieszczone na odpowiedniej wysokości nad dnem osadnika.
Oczyszczalnie mogą być wyposażone w urządzenia mechaniczne do wymuszania przepływu ścieków.
A jeśli nie są, to ścieki przepływają w nich pod wpływem działania sił grawitacji.
Wypływ podczyszczonych ścieków z osadnika powinien być tak umiejscowiony, aby uniemożliwić natlenianie pozostałych ścieków, a także odpływ piany gromadzącej się czasami na powierzchni cieczy.
To, jak jest zbudowana druga część oczyszczalni, zależy przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych terenu, na jakim jest ona posadowiona, oraz jego ukształtowania.
Poniżej przedstawiamy różne rozwiązania.

Lokalizacja

Przydomową oczyszczalnię ścieków trzeba posadowić w odpowiedniej odległości od budynków, ujęć wodnych i ogrodzenia. Oczyszczone ścieki wpuszczane do wód powierzchniowych powinny spełniać normy czystości.

Eksploatacja

Jeśli ścieki z domu odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni, powinno się z umiarem stosować agresywne domowe środki chemiczne (na przykład preperaty do udrażniania kanalizacji). Mogą one spowolnić procesy gnilne zachodzące w osadniku.
Większość przydomowych oczyszczalni nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale okresowa konserwacja jest konieczna. Trzeba wywozić nagromadzony w osadnikach osad i od czasu do czasu przepłukać rury drenażowe w celu ich odetkania. Można też wspomagać proces oczyszczania, dodając odpowiednie preparaty biologiczne.

Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych w łazience?

Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków i jej...

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy od kilku czynników. Decyzja nie należy więc w całości tylko do inwestora....

Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...

Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...

FILM: Instalacja kanalizacyjna w domu - co...

Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów i czy...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...