| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Oczyszczalnia zamiast szamba

Oczyszczalnia zamiast szamba

Co zrobić ze ściekami, gdy w pobliżu brak kanalizacji, a Ty nie chcesz szamba? Odpowiedź jest prosta - zainwestuj w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Autor: Piotr Mastalerz

Właściciele działek położonych na terenach nieskanalizowanych problem odprowadzania ścieków muszą rozwiązać we własnym zakresie.
Do wyboru mają dwie możliwości – odprowadzać ścieki do szamba lub do przydomowej oczyszczalni.
Pierwsze rozwiązanie, choć tańsze inwestycyjnie, wymaga ponoszenia kosztów przez całe lata użytkowania i jest to wydatek comiesięczny.
W przydomową oczyszczalnię trzeba wprawdzie jednorazowo zainwestować kilka tysięcy złotych, ale eksploatacja kosztuje niewiele. Ścieki są oczyszczane na miejscu ich powstawania i w stopniu, który umożliwia ich odprowadzenie do odbiorników naturalnych (gruntu czy wód powierzchniowych). Może więc warto?

Dla każdego coś odpowiedniego

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych zawsze jest procesem kilkustopniowym. Pierwszy stopień oczyszczania odbywa się w osadniku gnilnym (zwanym też wstępnym).
Kolejne – na drenażu rozsączającym, filtrze piaskowym, żwirowo-piaskowym lub glebowo-korzeniowym, na złożu hydroponicznym, biologicznym albo w bioreaktorze z osadem czynnym.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy od:

  • wielkości działki i jej ukształtowania – czy jest na tyle duża, aby ułożyć drenaż i zapewnić wymagane odległości od studni, granicy działki, budynku;
  • poziomu wód gruntowych;
  • rodzaju gruntu na działce – może być dobrze lub słabo przepuszczalny;
  • możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (do gruntu, rowu melioracyjnego, rzeki etc.).

O wielkości oczyszczalni decyduje przewidywana liczba użytkowników, czyli ilość ścieków, jaka ma do niej dopływać. Określa ją tak zwana przepustowość (w m³/dobę) lub liczba mieszkańców równoważnych.
Ważna jest również głębokość wylotu instalacji kanalizacyjnej z budynku. Od niej zależy, czy ścieki można odprowadzać grawitacyjnie, czy trzeba zainstalować przepompownię. Pewne sposoby indywidualnego oczyszczania ścieków są bardziej, inne mniej odpowiednie – wszystko zależy od warunków panujących na działce. 
Możliwe są jeszcze inne rozwiązania, które zależą od możliwości finansowych inwestora.

Czysta korzyść

Liczne zalety przydomowych oczyszczalni zachęcają do ich budowy. Ale o tym, czy przez lata będą...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zasuwa burzowa. Do czego jest potrzebny...

Jednym z elementów instalacji kanalizacyjnej jest zasuwa burzowa, nazywana kanalizacyjnym zaworem...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...