| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Oczyszczalnia ścieków na działce z wysoką wodą gruntową

Oczyszczalnia ścieków na działce z wysoką wodą gruntową

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie sprawi problemu, jeśli chcemy ją wybudować na dużej działce z niskim poziomem wody gruntowej. Kiedy jednak drugi z wymienionych warunków nie jest spełniony, czyli wody gruntowe są zbyt wysokie, też jest to możliwe, choć trudniejsze i droższe. Zobacz, co zrobić, kiedy woda gruntowa jest zbyt płytko...

Kiedy wody gruntowe na działce są wysoko, budowa oczyszczalni ścieków również jest możliwa. Musimy się jednak liczyć z tym, że z pewnością napotkamy większe trudności i poniesiemy większe nakłady finansowe, niż w sytuacji gdy warunki gruntowo-wodne bardziej sprzyjają budowie POŚ.

Wysokie wody gruntowe? Ratunek - kopiec filtracyjny...

Ciągi drenażowe można ułożyć w nasypie (kopcu filtracyjnym) o takiej wysokości, aby dreny znajdowały się co najmniej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. Kopiec usypuje się z piasku lub gruntu rodzimego (jeśli jest dobrze przepuszczalny) i przykrywa 40-centymetrową warstwą ziemi chroniącą go przed mrozem i wodami opadowymi. Ścieki z osadnika nie mogą wtedy dopływać do drenażu grawitacyjnie, więc trzeba w nim – albo w oddzielnej studzience – zamontować pompę. Kopiec filtracyjny można obsadzić roślinnością o płytkim systemie korzeniowym (trawami, wrzosami).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym

Kiedy poziom wody gruntowej jest wysoki, dobrze działa również oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym. Jest on zbudowany z uzdatnionej rodzimej gleby porośniętej roślinami wodnymi lub występującymina terenach podmokłych, najczęściej trzciną.

Korzenie roślin zapewniają stały przepływ ścieków i umożliwiają dopływ tlenu do głębszych warstw złoża, gdzie mikroorganizmy zużywają go do rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach. W miejscach pozbawionych tlenu zachodzą z kolei reakcje beztlenowe, między innymi odbywa się rozkład związków azotu i fosforu.

Ścieki przepływają przez złoże kilka dni i ten czas pozwala uzyskać wysoki stopień oczyszczenia. Dzięki temu z oczyszczalni mogą być odprowadzane do:

  • stawu,
  • oczka wodnego,
  • rowu melioracyjnego
  • rzeki,
  • rzadziej - rozsączane do gruntu.

Powierzchnia filtra gruntowo-korzeniowego zależy od oczekiwanego stopnia oczyszczania i wynosi od 5 m2 na mieszkańca, gdy oczyszczone ścieki są odprowadzane do wód trzeciej klasy czystości, do 10 m2 na mieszkańca, kiedy odbiornik ma pierwszą klasę czystości.

Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym dość dobrze znosi niską temperaturę (jakość wypływających ścieków może się wtedy nieznacznie pogorszyć) i nierównomierny dopływ ścieków. Można ją także rozbudowywać w miarę potrzeb, jednak trzeba się liczyć z tym, że rośliny długo się ukorzeniają.

Oczyszczalnia ścieków z fitoreaktorem

Szczególnym rodzajem oczyszczalni roślinnej jest fitoreaktor, w którym ścieki zamiast powoli przepływać przez złoże gruntowo-korzeniowe, krążą w kanałach cyrkulacyjnych pod nim. Ścieki są przetłaczane i napowietrzane przez niewielkie pompy powietrzne zamontowane na powierzchni terenu obok fitoreaktora. Mikropęcherzyki gazów unoszą zawiesiny ku górze w kierunku wielofunkcyjnego złoża biologicznego porośniętego roślinnością. Zawiesiny są pożywieniem dla mikroorganizmów tworzących błonę biologiczną na powierzchni złoża oraz dla rozwijających się w nim bezkręgowców wodnych.

Dzięki dynamicznemu przepływowi ścieki w oczyszczalni nie zamarzają nawet w temperaturze poniżej zera. Ich przepływ z osadnika wstępnego do fitoreaktora jest wymuszany przez pompę zatapialną umieszczoną w ostatniej komorze osadnika.

Jak dobrze zbudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?

Jeśli tylko pozwalają na to warunki gruntowo-wodne, warto wybrać oczyszczalnię z drenażem...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zasilania elektrycznego, nie działa pod ciśnieniem, nie ma w niej...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...