O kanalizacji

W każdym domu wytwarzanych jest wiele zanieczyszczeń płynnych czyli ścieków bytowo-gospodarczych. Zadaniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest szybkie usuwanie ich poza budynek.

Elementy systemu domowej instalacji kanalizacyjnej

Najbardziej widoczne dla użytkownika są przybory sanitarne (umywalki, zlewozmywaki, miska ustępowa itp.), z których zbierane są ścieki. Następnie, przewodami kanalizacji wewnętrznej zwanej też instalacją wewnętrzną, ścieki odprowadzane są do sieci zewnętrznej, a na terenach nieskanalizowanych - do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika, z którego wywożone są okresowo wozami asenizacyjnymi.

Sieć wewnętrzna składa się z:

  • podejść kanalizacyjnych - odcinków rur łączących przybory sanitarne z pionami,
  • pionów kanalizacyjnych - zwanych inaczej przewodami spustowymi, czyli odcinków rur łączących podejścia kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomymi przewodami kanalizacyjnymi,
  • poziomów kanalizacyjnych - czyli przewodów odpływowych odprowadzających ścieki z pionów do sieci lub zbiornika.

Do systemu należą również wszelkiego rodzaju urządzenia pomocnicze, takie jak: syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne, a także wpusty podłogowe, piwniczne i podwórzowe.
Wszystkie połączenia powinny być poprowadzone możliwie najkrótszą drogą.

Autor: Piotr Mastalerz

Materiały

Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z różnych materiałów, ale zawsze rury i połączenia powinny być szczelne i odporne na korozję.
Obecnie materiałami najczęściej stosowanymi w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych są tworzywa sztuczne. Kolejnym materiałem, z którego wykonuje się elementy instalacji kanalizacyjnej jest żeliwo. Rury i kształtki żeliwne są używane przeważnie do wykonania przewodów odpływowych, a także - choć w budownictwie jednorodzinnym bardzo rzadko - pionów kanalizacyjnych. Produkowane są rury kielichowe lub z wewnętrzną wykładziną cementową (grubości 3-5 mm) oraz rury łączone na specjalny zatrzask. W rurach żeliwnych nowej generacji zastosowano specjalne powłoki zabezpieczające powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury i kształtki żeliwne są stosowane rzadko. Powód jest prosty - żeliwo jest ciężkie i kruche. Średnice rur wynoszą 5-20 cm, a długości 15-200 cm.

Średnice przewodów

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosowane są przewody średnicy: 5; 7,5; 10 oraz 15 cm. Średnica taka (według norm podawana w metrach) dla przewodów żeliwnych, kamionkowych i betonowych oznacza średnicę nominalną, a dla przewodów z tworzyw sztucznych średnicę zewnętrzną.

Co warto wiedzieć przed ułożeniem kanalizacji?

Przewodów instalacji kanalizacyjnej nie można prowadzić nad przewodami gazowymi ani elektrycznymi.
Montując rury z tworzyw sztucznych, powinno uwzględnić się ich wydłużenia liniowe pod wpływem wzrostu temperatury. Gdy rury z tworzyw łączy się na kielich z uszczelkami, przyjmuje się, że takie połączenie kompensuje wydłużenie liniowe do 10 mm na 1 m.
Instalację układaną na zewnątrz oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem i przegrzewaniem. Temperatura nie powinna być niższa niż 5°C i wyższa niż 45°C.
Nie wolno montować poziomych rur kanalizacyjnych bezpośrednio na twardym, nieelastycznym podłożu, na przykład na betonowej wylewce.

Jeśli instalacja kanalizacyjna ma dobrze działać, pamiętaj aby:

  • rury i połączenia były szczelne;
  • materiał instalacji był odporny na korozję;
  • rury zostały ułożone zgodnie z zaleceniami producenta;
  • wykonawca instalacji odpowiednio zamocował rury do ścian;
  • piony były pionowe, ale poziomy koniecznie ułożone z zachowaniem odpowiednich spadków.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej...

Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli oczyszczalnie z filtrem roślinnym, zapewniają wysoki stopień...

Osadnik wstępny (gnilny) - pierwszy etap...

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Niezależnie od rodzaju wybranej przez...

Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...

Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zasilania elektrycznego, nie działa pod ciśnieniem, nie ma w niej...

Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym są stosunkowo tanie, łatwe w budowie i...