| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Jak dobrze zbudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?

Jak dobrze zbudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?

Jeśli tylko pozwalają na to warunki gruntowo-wodne, warto wybrać oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Jest tania, łatwo ją zbudować i zapewnia wysoki stopień oczyszczania ścieków. Oferta takich oczyszczalni jest największa, dlatego stosunkowo łatwo dobrać odpowiednią do własnych potrzeb i możliwości. Zobacz, na co zwrócić uwagę budując oczyszczalnię z drenażem...

Budowa drenażu rozsączającego

Drenaż robi się z rur z tworzywa o średnicy około 110 mm. Orientacyjnie przyjmuje się 12 m rury na mieszkańca, więc łączna długość drenażu zależy od liczby stałych użytkowników oczyszczalni. Najczęściej układa się od dwóch do czterech równoległych ciągów drenażu, o długości nie mniejszej niż 5 m (aby osiągnąć odpowiedni stopień oczyszczenia) i nie większej niż 20-25 m.

Rury drenarskie układa się w wykopie o szerokości około 50 i głębokości mniej więcej 75 cm na 35-centymetrowej warstwie żwiru i tłucznia. Należy zachować spadek 0,5-1,5% w kierunku przepływu ścieków, a w terenie pagórkowatym drenaż umieścić na wzniesieniu. Rury przysypuje się kilkucentymetrową warstwą żwiru i przykrywa geowłókniną w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do żwiru drobnych cząstek ziemi zatykających przestrzenie pomiędzy jego ziarenkami i uniemożliwiających przesączanie się ścieków. Całość przykrywa się warstwą ziemi.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Na początku drenażu montuje się studzienkę rozdzielaczową rozdzielającą ścieki dopływające z osadnika gnilnego do poszczególnych nitek drenażowych, na końcu – kominki napowietrzające (lub jeden zbiorczy dla wszystkich nitek drenażowych) zwane też studzienkami napowietrzającymi.

Wentylacja oczyszczalni z drenażem

Wentylacji znajdującej się na końcu drenażu (kominków) nie wolno mylić z wentylacją przez pion kanalizacyjny. W każdej oczyszczalni z drenażem rozsączającym muszą być i jedna, i druga. Kominki napowietrzające doprowadzają bowiem powietrze konieczne do prawidłowego oczyszczania ścieków.

Kominek (lub kominki) i studzienkę rozdzielającą trzeba wypoziomować. Po zamontowaniu nie powinny wystawać ponad poziom terenu (ich pokrywy powinny być z nim zrównane). W pokrywie studzienki napowietrzającej instaluje się wywiewkę wystającą około 0,5 m nad poziom terenu. Dzięki niej powietrze może się bez problemu dostać do układu drenów również jesienią i zimą, gdy ziemia jest przykryta liśćmi lub śniegiem.

Drenaż rozsączający inaczej

Tradycyjny drenaż można zastąpić systemem z połówek kręgów betonowych, które układa się w taki sposób, aby tworzyły tunel nad rurami rozprowadzającymi ścieki. Dzięki temu ścieki są lepiej natleniane, a w konsekwencji lepiej oczyszczone.

Zamiast na warstwie żwiru drenaż rozsączający można też ułożyć na tak zwanych skrzynkach rozsączających, czyli specjalnych modułach z tworzywa. Układa się je w rzędzie, jedna za drugą i przymocowuje do nich drutem rurę drenażową. Całość przykrywa się geowłókniną, a następnie zasypuje gruntem rodzimym. Dzięki specjalnej konstrukcji modułów błona biologiczna może się rozwijać na dużej powierzchni i być dobrze natleniana. Jeden moduł może przyjąć około 125 l ścieków na dobę. Moduły rozsączające można układać w każdym gruncie. Szerokość wymaganej powierzchni filtracyjnej zależy od jego rodzaju i wynosi od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.

Podczyszczanie, oczyszczanie i rozprowadzanie...

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym, przepływając przez drenaż rozsączający, podlegają dalszemu biologicznemu oczyszczaniu, tym razem jednak z dostępem tlenu. Na powierzchni porowatego gruntu (żwiru) następuje adsorpcja zanieczyszczeń i powstaje tak zwana błona biologiczna. Tworzące ją mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia na związki rozpuszczalne w wodzie i gazowe.

Po przejściu wszystkich wymienionych etapów oczyszczania ścieki są na tyle czyste, że można je odprowadzić wprost do gruntu.

PAMIĘTAJ

W odpowiedniej odległości

Ułożenie ciągów drenarskich o długości wystarczającej do skutecznego oczyszczania ścieków wymaga niemałej powierzchni.­ Dodatkowo jeszcze drenaż musi być odpowiednio oddalony od innych obiektów na działce:

  • 30 m od studni (również na sąsiedniej działce);
  • 3 m od budynku, drzew i dużych krzewów;
  • 2 m od granicy działki i drogi;
  • 1,5 m od rur z gazem i wodą;
  • 0,8 m od kabli elektrycznych.

Wstępne oczyszczanie ścieków w osadniku

Osadnik wstępny (lub gnilny) to szczelny zbiornik,­ w którym odbywa się wstępne,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Z czego rury kanalizacyjne? Wybieramy rury...

Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z...

Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej

Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...