| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Jak dobrze zbudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?

Jak dobrze zbudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?

Jeśli tylko pozwalają na to warunki gruntowo-wodne, warto wybrać oczyszczalnię z drenażem rozsączającym. Jest tania, łatwo ją zbudować i zapewnia wysoki stopień oczyszczania ścieków. Oferta takich oczyszczalni jest największa, dlatego stosunkowo łatwo dobrać odpowiednią do własnych potrzeb i możliwości. Zobacz, na co zwrócić uwagę budując oczyszczalnię z drenażem...

Budowa drenażu rozsączającego

Drenaż robi się z rur z tworzywa o średnicy około 110 mm. Orientacyjnie przyjmuje się 12 m rury na mieszkańca, więc łączna długość drenażu zależy od liczby stałych użytkowników oczyszczalni. Najczęściej układa się od dwóch do czterech równoległych ciągów drenażu, o długości nie mniejszej niż 5 m (aby osiągnąć odpowiedni stopień oczyszczenia) i nie większej niż 20-25 m.

Rury drenarskie układa się w wykopie o szerokości około 50 i głębokości mniej więcej 75 cm na 35-centymetrowej warstwie żwiru i tłucznia. Należy zachować spadek 0,5-1,5% w kierunku przepływu ścieków, a w terenie pagórkowatym drenaż umieścić na wzniesieniu. Rury przysypuje się kilkucentymetrową warstwą żwiru i przykrywa geowłókniną w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do żwiru drobnych cząstek ziemi zatykających przestrzenie pomiędzy jego ziarenkami i uniemożliwiających przesączanie się ścieków. Całość przykrywa się warstwą ziemi.

Na początku drenażu montuje się studzienkę rozdzielaczową rozdzielającą ścieki dopływające z osadnika gnilnego do poszczególnych nitek drenażowych, na końcu – kominki napowietrzające (lub jeden zbiorczy dla wszystkich nitek drenażowych) zwane też studzienkami napowietrzającymi.

Wentylacja oczyszczalni z drenażem

Wentylacji znajdującej się na końcu drenażu (kominków) nie wolno mylić z wentylacją przez pion kanalizacyjny. W każdej oczyszczalni z drenażem rozsączającym muszą być i jedna, i druga. Kominki napowietrzające doprowadzają bowiem powietrze konieczne do prawidłowego oczyszczania ścieków.

Kominek (lub kominki) i studzienkę rozdzielającą trzeba wypoziomować. Po zamontowaniu nie powinny wystawać ponad poziom terenu (ich pokrywy powinny być z nim zrównane). W pokrywie studzienki napowietrzającej instaluje się wywiewkę wystającą około 0,5 m nad poziom terenu. Dzięki niej powietrze może się bez problemu dostać do układu drenów również jesienią i zimą, gdy ziemia jest przykryta liśćmi lub śniegiem.

Drenaż rozsączający inaczej

Tradycyjny drenaż można zastąpić systemem z połówek kręgów betonowych, które układa się w taki sposób, aby tworzyły tunel nad rurami rozprowadzającymi ścieki. Dzięki temu ścieki są lepiej natleniane, a w konsekwencji lepiej oczyszczone.

Zamiast na warstwie żwiru drenaż rozsączający można też ułożyć na tak zwanych skrzynkach rozsączających, czyli specjalnych modułach z tworzywa. Układa się je w rzędzie, jedna za drugą i przymocowuje do nich drutem rurę drenażową. Całość przykrywa się geowłókniną, a następnie zasypuje gruntem rodzimym. Dzięki specjalnej konstrukcji modułów błona biologiczna może się rozwijać na dużej powierzchni i być dobrze natleniana. Jeden moduł może przyjąć około 125 l ścieków na dobę. Moduły rozsączające można układać w każdym gruncie. Szerokość wymaganej powierzchni filtracyjnej zależy od jego rodzaju i wynosi od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.

Podczyszczanie, oczyszczanie i rozprowadzanie...

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym, przepływając przez drenaż rozsączający, podlegają dalszemu biologicznemu oczyszczaniu, tym razem jednak z dostępem tlenu. Na powierzchni porowatego gruntu (żwiru) następuje adsorpcja zanieczyszczeń i powstaje tak zwana błona biologiczna. Tworzące ją mikroorganizmy rozkładają zanieczyszczenia na związki rozpuszczalne w wodzie i gazowe.

Po przejściu wszystkich wymienionych etapów oczyszczania ścieki są na tyle czyste, że można je odprowadzić wprost do gruntu.

PAMIĘTAJ

W odpowiedniej odległości

Ułożenie ciągów drenarskich o długości wystarczającej do skutecznego oczyszczania ścieków wymaga niemałej powierzchni.­ Dodatkowo jeszcze drenaż musi być odpowiednio oddalony od innych obiektów na działce:

  • 30 m od studni (również na sąsiedniej działce);
  • 3 m od budynku, drzew i dużych krzewów;
  • 2 m od granicy działki i drogi;
  • 1,5 m od rur z gazem i wodą;
  • 0,8 m od kabli elektrycznych.

Przeczytaj dodatkowo:
Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...

Remont domu: nowa łazienka. Tajniki przeniesienia...

Jeśli przy okazji remontu domu chciałbyś przenieść łazienkę w nowe miejsce lub urządzić kolejną, sprawdź...

Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...