| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Głośna kanalizacja w domu - jak temu zaradzić

Głośna kanalizacja w domu - jak temu zaradzić

Instalacje kanalizacyjne bywają źródłem odgłosów, niekoniecznie głośnych, ale z pewnością nieprzyjemnych. Hałas powstaje za­równo w odcinkach pionowych, jak i poziomych. Zobacz czym spowodowane są szumy w kanalizacji i jak można się przed nimi zabezpieczyć.

Przepływ przez rury kanalizacyjne nie odbywa się całym ich przekrojem, dlatego zawsze towarzyszą mu szum i odgłosy przelewania. Mogą być one spowodowane przez:

  • opadanie ścieków w pionowym odcinku rurociągu,
  • odbijanie się strumienia ścieków przy zmianie kie­runku przepływu (w od­­-sadz­ce, w miejscu przejścia z pionu do poziomu),
  • przepływ w poziomym odcinku rurociągu.

Przepływ ścieków powoduje drgania rur kanalizacyjnych, które następnie przenoszą się na konstrukcję ściany i w ten sposób powstaje hałas. Ścianki rurociągów przenoszą drgania do otaczającego powietrza.

Dobry projekt instalacji kanalizacyjnej

Przed hałasami pochodzącymi z instalacji można się w prosty sposób zabezpieczyć. Najlepiej zacząć już podczas projektowania domu. Z punktu widzenia instalatora najlepszy jest taki projekt instalacji, w którym pomieszczenia z instalacjami sanitarnymi są albo obok siebie, albo w jednym pionie. Trzeba unikać lokalizowania ich na przykład przy salonie czy sypialni, zwłaszcza jeśli oddziela je cienka ściana działowa. Jeżeli z pewnych względów pomieszczenia te sąsiadują ze sobą, powinna je oddzielać przegroda o odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji sanitarnych w tej przegrodzie. Koncentracja pomieszczeń sanitarnych na kondygnacji ułatwia prowadzenie pionów kanalizacyjnych, znacznie ogranicza ich liczbę, a w związku z tym także hałas, jaki powodują. Bardzo ważna jest zatem współpraca architekta z projektantem instalacji. Idealnym rozwiązaniem jest poprowadzenie kanalizacji z dala od tak zwanych cichych pomieszczeń.

W życiu jednak nie jest tak idealnie, więc w rezultacie często spotykamy domy, w których łazienki są usytuowane daleko od siebie, w różnych częściach domu, nad sypialniami, gabinetami czy jadalniami. Efektem ubocznym takich nieprzemyślanych decyzji jest hałas w pomieszczeniach, które powinny być enklawą ciszy. Nieprzyjemne odgłosy bulgotania oraz szum dochodzący z rur kanalizacyjnych i wodnych można w znacznym stopniu ograniczyć, ale na pewno nie da się ich pozbyć.

O instalacjach wodnych, pytania i odpowiedzi w ABC instalacji

Odpowiednie rury do kanalizacji i izolacja

Zadanie jest stosunkowo łatwe w przypadku instalacji wodnych – mają niewielką średnicę, więc można je układać w posadzce, w bruździe ściennej czy cokole. Z kanalizacją nie zawsze jest tak łatwo. Rury do kanalizacji trzeba prowadzić z zachowaniem minimalnych spadków. Jeśli podłączenia wymagają umywalka, pralka lub zlew, których odpływy znajdują się na pewnej wysokości nad podłogą, łatwo sobie z tym poradzić. Trudniej jest w przypadku brodzika, zwłaszcza gdy jest wpuszczony w podłogę. W takim przypadku możemy być zmuszeni do poprowadzenia rur kanalizacyjnych pod stropem niższej kondygnacji. Warto wtedy użyć rur i kształtek o zwiększonej masie (o pogrubionych ściankach ze specjalnego tworzywa), tak zwanych niskoszumowych, i dodatkowo zaizolować je akustycznie otuliną z wełny mineralnej, a całość zabudować płytami gipsowo-kartonowymi.

Efekt bulgotania wody może być spowodowany przekroczeniem maksymalnej odległości pomiędzy odbiornikiem a pionem. Najłatwiej zapobiec temu zjawisku, projektując piony możliwie blisko miejsc, w których planuje się umiszczenie odbiorników. Jeśli jest już na to za późno, można zwiększyć o jedną dymensję (rozmiar) średnicę rury kanalizacyjnej lub zastosować dodatkowe odpowietrzenia.

Staranne wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Szum instalacji wodnej (podczas poboru wody) świadczy najczęściej o zbyt dużej prędkości wody, co znaczy, że średnice rur są za małe. Hałas może być następstwem miejscowych przewężeń w rurociągach, co świadczyłoby z kolei o niestarannym wykonaniu instalacji (na przykład w miejscu połączeń zgrzewanych). Zdarzają się przypadki zrobienia całej instalacji wodnej (niezależnie od liczby odbiorników) z rury o tej samej średnicy. Nie muszę chyba dodawać, że była to średnica najmniejsza. Aby uniknąć wspomnianych wrażeń, nie wystarczy dobry projekt, niedoceniany w przypadku domów jednorodzinnych. Ważne jest także staranne wykonanie.

Ceramika na stelażach instalacyjnych

Potencjalnym źródłem hałasu związanego z instalacją kanalizacyjną mogą być także systemy zamocowań ceramiki sanitarnej. Dlatego warto stosować rozwiazania zabezpieczające przed powstawaniem i przenoszeniem drgań na ściany i stropy pomieszczeń, czyli zainstalować przybory sanitarne na stelażach instalacyjnych.

Instalacja kanalizacyjna wewnątrz domu

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki z urządzeń sanitarnych przez podejścia i...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

Z czego rury kanalizacyjne? Wybieramy rury...

Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z...

Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej

Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...