| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię ścieków?

Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię ścieków?

Wielu inwestorów zastanawia się, czy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ) i zwleka z jej budową. Zupełnie niepotrzebnie! Zobacz, dlaczego warto zainwestować w oczyszczalnie ścieków...

3 powody, dla których warto wybrać oczyszczalnię

 • Jest tania w eksploatacji. Podczas użytkowania oczyszczalni trzeba jedynie płacić za energię elektryczną do zasilania pompy (pomp) i wywóz osadu (raz na mniej więcej dwa lata). To niewiele w porównaniu z opłatami za regularne opróżnianie szamba.
 • Jest bezpieczna dla środowiska. Ścieki są oczyszczane w miejscu ich powstawania i w stopniu, który umożliwia odprowadzanie ich do odbiorników naturalnych (gruntu czy wód powierzchniowych).
 • Sprawdza się w trudnych warunkach. Odpowiednio dobrany rodzaj oczyszczalni można z powodzeniem wybudować na działce z wysokim poziomem wód gruntowych, położonej w górach na trudnym gruncie (glina, skały) albo mającej stosunkowo niewielką powierzchnię.

Rodzaje przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczanie ścieków jest co najmniej dwustopniowe. Pierwszy etap przebiega w osadniku gnilnym (wstępnym), który nigdy nie występuje jako samodzielne urządzenie. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach rozkładają się tu na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne
związki mineralne, które opadają na dno, a tłuszcze i gazy tworzą na powierzchni kożuch. Ten proces trwa co najmniej trzy doby. Klarowne ścieki (jest w nich do 60% mniej zanieczyszczeń niż w świeżych) są poddawane dalszemu oczyszczaniu:

 • na drenażu rozsączającym, 
 • filtrze piaskowym,
 • filtrze żwirowo-piaskowym
 • filtrze glebowo-korzeniowym,
 • na złożu hydroponicznym,
 • na złożu biologicznym,
 • w bioreaktorze z osadem czynnym.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Poliplast

Z technicznego punktu widzenia na działce zawsze można zbudować własną oczyszczalnię, ale nie na każdej taką samą

Od czego zależy wybór rodzaju oczyszczalni?

Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od:

 • przewidywanej liczby użytkowników, czyli ilości ścieków, jaka ma dopływać do oczyszczalni;
 • rodzaju gruntu na działce – może być dobrze lub słabo przepuszczalny;
 • poziomu wód gruntowych;
 • wielkości działki i jej ukształtowania – czy jest na tyle duża, aby ułożyć drenaż w wymaganej odległości od studni, granicy działki, budynku;
 • możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (do gruntu, rowu melioracyjnego, rzeki itp.);
 • wylotu instalacji kanalizacyjnej z budynku – na jakiej jest głębokości, czy ścieki można odprowadzać grawitacyjnie, czy potrzebna będzie przepompownia.

Na konkretnej działce niektóre sposoby oczyszczania ścieków sprawdzają się lepiej, inne gorzej.

Drenaż rozsączający i jego wymagania

Najpopularniejsze, bo łatwe do wykonania, niekłopotliwe w eksploatacji i – co ważne – najtańsze z dostępnych na rynku, są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Oczyszczone w nich ścieki mogą być odprowadzane do gruntu. Drenaż można zrobić jedynie w sprzyjających
warunkach:

 • przy niskim poziomie wód gruntowych – co najmniej 1,5 m pod drenażem;
 • w gruncie piaszczystym lub gliniasto-piaszczystym;
 • na działce o powierzchni co najmniej 60-90 m²; trzeba zachować minimalne odległości drenażu od studni (również na sąsiedniej działce) – 30 m, budynku – 3 m, granicy działki – 2 m, drzew i dużych krzewów – 3 m.

Nie można zbudować oczyszczalni z drenażem na terenach okresowo zalewanych.

Czasem wykonanie drenażu w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych jest możliwe, ale kosztowne:

 • gdy grunt jest słabo lub zbyt dobrze przepuszczalny, w miejscu ułożenia drenażu można go wymienić na dobrze przepuszczalny, na przykład piasek;
 • na terenach o podwyższonym poziomie wód gruntowych drenaż można ułożyć w nasypie (kopcu) w taki sposób, aby rury znajdowały się co najmniej 1,5 m nad zwierciadłem wód gruntowych. Kopiec przykrywa się warstwą ziemi, która chroni przed mrozem i wodami opadowymi. Przed drenażem trzeba zwykle zamontować przepompownię ścieków.

Alternatywy dla oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Złoże biologiczne lub bioreaktor z osadem czynnym
Świetnie nadają się na działki zbyt małe na wybudowanie drenażu rozsączającego lub o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Wymagają jednak sporych nakładów inwestycyjnych. Trzeba też do nich doprowadzić energię elektryczną – ich praca jest w pełni zautomatyzowana. Oczyszczone ścieki trafiają do rowów
melioracyjnych, rzek, a gdy grunt jest dobrze przepuszczalny – do gruntu.

Filtr gruntowo-korzeniowy
Można go stosować, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki i działka nie jest zbyt mała. Oczyszczanie odbywa się trzystopniowo, a jego efekt jest bardzo dobry. Filtr gruntowo-korzeniowy – czyli odpowiednio uzdatniona rodzima gleba porośnięta roślinami wodnymi lub występującymi na terenach podmokłych – jest drugim stopniem
oczyszczalni, trzeci to: staw, rzeka, rów melioracyjny lub grunt (jeśli poziom wód gruntowych jest niski).

Złoże hydroponiczne
Buduje się je, gdy działka jest za mała na rozprowadzenie drenażu rozsączającego albo poziom wód gruntowych jest wysoki. Ścieki z osadnika gnilnego są  rozdeszczowywane na powierzchni złoża, skąd po oczyszczeniu trafiają do oczka wodnego lub innego odbiornika.

Jaka działka, taka oczyszczalnia

Warunki na działce
Proponowany rodzaj oczyszczalni
Duża działka*, niski poziom wód gruntowych**, grunt dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu Osadnik gnilny i drenaż rozsączający
Duża działka, wysoki poziom wód gruntowych, oczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych Osadnik gnilny i drenaż rozsączający ułożony w nasypie (kopcu filtracyjnym)
Duża działka, niski poziom wód gruntowych, grunt słabo lub zbyt dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu Osadnik gnilny i drenaż rozsączający, ale konieczna wymiana gruntu wokół drenażu na dobrze przepuszczalny (na przykład piasek)
Duża działka, niski poziom wód gruntowych, grunt słabo lub zbyt dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych Osadnik gnilny i filtr piaskowy
 Mała działka, wysoki poziom wód gruntowych, ścieki odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych Osadnik gnilny i filtr gruntowo-korzeniowy albo fitoreaktor
Mała działka, ścieki odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych Osadnik gnilny i złoże biologiczne lub bioreaktor z osadem czynnym

* czyli taka, na której zmieści się układ drenów (60-90 m2 dla pięcioosobowej rodziny) i zostaną zachowane odległości od studni, granicy działki, budynków itd. (z uwzględnieniem działek sąsiednich)
**czyli 1,5 m poniżej projektowanego układu drenów

Przeczytaj dodatkowo:
Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...

Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...

System odwodnień liniowych: z jakich elementów i...

System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać. Dzięki temu unikniemy powstawania...