| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków i jej dofinansowanie

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków i jej dofinansowanie

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy od kilku czynników. Decyzja nie należy więc w całości tylko do inwestora. Zobacz na co musisz zwrócić uwagę, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała prawidłowo. Przeczytaj również gdzie możesz starać się o dofinansowanie inwestycji. Poziom takiego dofinansowania waha się od 20 do 80% kosztów budowy.

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od kilku czynników:

Przede wszystkim mają na nią wpływ uwarunkowania techniczne i prawne oraz możliwości finansowe budującego. Istnieje jednak co najmniej kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków i wiele szczegółowych rozwiązań. Mamy do wyboru, np.: oczyszczalnię z drenażem, roślinną, biologiczną.

Na sposób doczyszczania, czyli drugi stopień oczyszczalni, mają wpływ przede wszystkim warunki gruntowo-wodne. Najmniej kosztowne, więc także najchętniej budowane są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym.

Inne rozwiązania są wybierane zwykle wtedy, gdy nie da się zrobić drenażu, czyli kiedy działka nie ma odpowiednio dużej powierzchni, poziom wód gruntowych jest za wysoki albo grunt ma nieodpowiednią przepuszczalność.

Jak dobrać odpowiednią wielkość oczyszczalni ścieków

Oprócz wymienionych parametrów trzeba brać pod uwagę także liczbę mieszkańców domu, który będzie obsługiwała oczyszczalnia, oraz rodzaj odbiornika, do którego będzie można odprowadzić oczyszczone ścieki. Wielkość oczyszczalni ścieków określa się przez podanie jej przepustowości (ilości ścieków oczyszczanych w ciągu doby) lub liczby osób, które może ona obsługiwać (RLM – tak zwana równoważna liczba mieszkańców).

Przyjmuje się, że ilość ścieków odpowiada ilości zużywanej wody, czyli wielkości zapotrzebowania na nią. Według wytycznych do projektowania dla domów z pełnym wyposażeniem sanitarnym wynosi ono 150-160 l na mieszkańca na dobę, czyli w przypadku czteroosobowej rodziny 600-640 l/dobę.

Wielkość działki

Ze względu na procesy biologiczne, jakie w niej zachodzą, oczyszczalnia może niekorzystnie oddziaływać na inne obiekty na działkach (własnej i sąsiednich) i dlatego musi być od nich odpowiednio oddalona. To często determinuje wybór rodzaju oczyszczalni.

Przepuszczalność gruntu. Zobacz który jest najbardzij odpowiedni

Gdy jest słaba (gliny, iły), oczyszczone ścieki są zatrzymywane, kiedy zbyt dobra (skały wapienne, żwir) – przepływają za szybko, aby się należycie oczyścić. Przydatność gruntu do rozsączania można wstępnie sprawdzić za pomocą testu perkolacyjnego. Ostatecznie jednak powinien ją ocenić geotechnik.

Odbiornik, czyli co zrobić z oczyszczonymi ściekami

Może nim być grunt, rów melioracyjny lub rzeka. Jeżeli pod warstwą nieprzepuszczalną grunt jest dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki można odprowadzać do wybudowanych na działce studni chłonnych z tworzywa lub betonowych kręgów i stamtąd rozsączać do głębszych, lepiej przepuszczalnych warstw gruntu. W niektórych oczyszczalniach (na przykład roślinnych) redukcja zanieczyszczeń jest tak duża, że wypływająca z nich ciecz może zasilać oczko wodne lub staw ogrodowy.

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym i można się starać o jej dofinansowanie, na przykład z funduszy gminnych lub unijnych albo o preferencyjne kredyty i pożyczki na budowę.

Na dotacje z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większa szansa w gminach o rozproszonej zabudowie, które nie mają sieci kanalizacyjnych i realizują specjalne programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Urzędy gmin pozyskują wtedy środki z funduszy unijnych na programy wspierające rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków, w ramach których powstają oczyszczalnie w kilkunastu czy kilkudziesięciu gospodarstwach.
Uczestnicy programu muszą spełnić liczne warunki określone w specjalnych regulaminach i jest to skrupulatnie kontrolowane. Poziom dofinansowania inwestycji waha się od 20 do 80% kosztów inwestycji. Mniej atrakcyjną formą dofinansowania, ale korzystniejszą niż kredyty komercyjne, są kredyty preferencyjne na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Można się o nie ubiegać w Banku Ochrony Środowiska działającym wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz producentami oczyszczalni.

Informacji o dofinansowaniu należy szukać między innymi w urzędach gmin, urzędzie marszałkowskim, narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ośrodkach doradztwa rolniczego (www.mrr.gov.pl, www.bosbank.pl, www.efrwp.com.pl, www.fww.org.pl, www.funduszestrukturalne. gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...

Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...

Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków...

Budowę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. W...

Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...

Z czego rury kanalizacyjne? Wybieramy rury...

Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z...

Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...