| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Co zrobić ze ściekami - kanalizacja zewnętrzna

Co zrobić ze ściekami - kanalizacja zewnętrzna

W domu jednorodzinnym, w którym mieszkają cztery osoby, codziennie powstaje około 1 m3 ścieków. Zbierane z całego domu przewodami kanalizacji wewnętrznej, odprowadzane są na zewnątrz budynku. Co z nimi dalej zrobić? Jak się ich pozbyć?

Kanalizacja

Najprostszym sposobem pozbycia się ścieków z domu i terenu działki jest odprowadzenie ich do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Jeśli tylko taka sieć istnieje w pobliżu domu, mamy obowiązek z niej korzystać.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Każda nieruchomość powinna mieć własne podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zwane inaczej przykanalikiem. Podłączenie musi być wykonane zgodnie z projektem sporządzonym przez uprawnionego projektanta i zatwierdzonym w lokalnym zakładzie kanalizacyjnym. Choć przyłącze buduje zazwyczaj właściciel domu, eksploatowane jest przez odbiorcę ścieków, który od chwili odebrania odpowiada za jego stan techniczny (konserwację, naprawy).

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to rozwiązanie bardzo wygodne – właściciela domu nie obchodzi, co dalej dzieje się z powstającymi w jego domu ściekami. Tym zajmuje się zakład kanalizacyjny. Użytkownik musi jedynie systematycznie regulować należności za odprowadzane ścieki. Jeśli do domu doprowadzona jest woda z sieci wodociągowej, przyjmuje się, że ilość powstających ścieków to około 90-95% ilości zużytej wody (według wskazań wodomierza) i na tej podstawie nalicza się opłaty. Często przedsiębiorstwa wodociągowe pomijają współczynnik zmniejszający i przyjmują do obliczeń ilość ścieków równą ilości zużywanej wody. Jeśli korzysta się z indywidualnego ujęcia (studni), opłaty zależą od liczby osób mieszkających w domu.
Kanalizacja może być rozdzielcza (ma oddzielne układy przewodów: wody deszczowej i ścieków bytowych) lub ogólnospławna, czyli przyjmująca razem ścieki bytowe i deszczowe. Do sieci ogólnospławnej można odprowadzać wody opadowe, ale zakład pobiera za to dodatkową opłatę. Jeśli w pobliżu działki przebiega jedynie sieć kanalizacji bytowej, nie można do niej odprowadzać wód opadowych z dachów, podwórek czy podjazdów. Deszczówkę trzeba wówczas zagospodarować we własnym zakresie. Można na przykład gromadzić ją w zbiorniku i wykorzystywać do podlewania ogrodu lub mycia samochodu albo nawet używać do spłukiwania toalety, prania i sprzątania. To jednak wymaga wykonania w domu instalacji do wykorzystania deszczówki.

PAMIĘTAJ

Jeśli do domu doprowadzona jest woda z wodociągu, zwykle używa się jej również do podlewania ogrodu i zieleni na posesji. W niektórych gminach, ta ilość wody jest brana pod uwagę przy naliczaniu opłat za ścieki, choć faktycznie nie trafia do sieci kanalizacyjnej. Może więc warto, oprócz korzystania z wodociągu, wybudować sobie studnię, by czerpać z niej wodę do podlewania ogrodu.

Przeczytaj dodatkowo:
Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków...

Budowę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. W...

Sposoby na wodę na działce. Co robić z deszczówką?

W myśl przepisów woda deszczowa jest ściekiem. Za odprowadzanie jej do systemu kanalizacji trzeba...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej

Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz...

Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie...

Pomporozdrabniacze i pompy sanitarne otwierają świat pełen nieskończonych możliwości. Dzięki nim można...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...