| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Instalacje alarmowe

Instalacje alarmowe

Coraz częściej dbamy o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, a także dobytku. Nowoczesne środki szybkiego wykrywania zagrożeń dają sznsę na skuteczną ochronę posesji i jej mieszkańców.

Autor: Andrzej Szandomirski

Minęły, niestety, czasy, w których mogliśmy się czuć w pełni bezpiecznie we własnym domu i na posesji, a także pozostawić dobytek bez dozoru, nie obawiając się, że po powrocie spotka nas przykra niespodzianka. Mamy szczęście, jeśli możemy liczyć na dobrych sąsiadów, ale to zwykle za mało. Trzeba zadbać również o inne zabezpieczenia, zwłaszcza gdy dom stoi z dala od innych, ale – jak pokazuje doświadczenie – nie tylko wtedy. Na rozmaite niebezpieczeństwa narażony jest przecież nie tylko dobytek, ale także, a może przede wszystkim, mieszkańcy.
Zagrożenia mogą pochodzić ze strony ludzi lub być spowodowane czynnikami naturalnymi, w tym zjawiskami atmosferycznymi (to tak zwane zagrożenia zewnętrzne), albo też wynikać z nieostrożności mieszkańców lub braku dbałości o stan techniczny użytkowanych urządzeń (zagrożenia wewnętrzne). Najczęściej spotykane zagrożenia to:

 

  • zewnętrzne: włamanie, napad, podpalenie, uderzenie pioruna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, szkody górnicze;
  • wewnętrzne: pożar, wyciek gazu opałowego, gromadzenie się tlenku węgla (CO), wyciek gazu palnego, obecność innych toksycznych, palnych lub wybuchowych substancji.

Jak się chronić

Wśród środków ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi są takie, które mają za zadanie chronić przed ludźmi, i takie, które zabezpieczają przed skutkami zjawisk atmosferycznych.

W obu przypadkach możemy korzystać z tak zwanej ochrony biernej i czynnej. Przed zagrożeniem ze strony ludzi stosuje się przede wszystkim ochronę bierną. Stanowią ją drzwi, kraty, ogrodzenia, bramy, żaluzje, okiennice, folie przeciwwłamaniowe i szyby kuloodporne. Elementami ochrony biernej, ale zabezpieczającymi przed zjawiskami atmosferycznymi są przede wszystkim rozwiązania konstrukcyjne budynku i jego usytuowanie oraz instalacja piorunochronna.
Inne jest zadanie ochrony czynnej. Ma ona odpowiednio wcześnie ostrzegać o niebezpieczeństwie i alarmować w razie wystąpienia zagrożenia. Ochronę czynną stanowią na przykład środki ochrony peryferyjnej, do których zalicza się kamery wideo, czujniki ruchu, a także światłowodowe kable ukryte w ziemi lub zainstalowane
na ogrodzeniu. Te ostatnie stosuje się tylko w specjalnych przypadkach,gdyż wymagają stałego nadzoru i są podatne na fałszywe alarmy wywoływane przez wiatr, duże ptaki i zwierzęta. Ochrona bezpośrednia obejmuje elementy ochrony zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna dotyczy te-renu bezpośrednio przyległego do budynku, przede wszystkim w pobliżu okien i drzwi.

Realizuje się ją, stosując czujniki ruchu reagujące na podczerwień i czujniki ultrafalowe (pracujące na zasadzie podobnej do czujników radarowych), kamery wideo stałe i ruchome oraz domofony, bramofony, wideodomofony i wideobramofony. We wnętrzu budynku umieszcza się pasywne i aktywne czujniki ruchu, bariery mikrofalowe, wibracyjne i mikrofonowe sygnalizatory stłuczenia szyby, sygnalizatory kontaktronowe otwarcia drzwi i okien, czujniki wycieku gazu i czujniki stężenia tlenku węgla (CO), stosuje się także maty naciskowe (w pobliżu wejść i na schodach), czujki naciągowe i wiele innych zabezpieczeń. Ważnym elementem są sygnalizatory akustyczne, których zadaniem jest odstraszanie intruzów, a ponadto zwracanie uwagi przechodniów czy sąsiadów na to, że w chronionym obiekcie dzieje się coś niepokojącego. Jako ochronę przed pożarem w domu można zainstalować czujki pożarowe.
Wokół budynku jest zwykle otwarty teren. Może on być chroniony nie tylko przez ogrodzenie, ale także za pomocą urządzeń elektronicznych. Należą do nich kamery wideo oraz czujniki ruchu. Kamery pozwalają na obserwację ciągłą wybranych rejonów, wymagają jednak stałego dozoru w pomieszczeniu monitorów.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przewodami lub radiowo

Systemy alarmowe mogą być przewodowe lub bezprzewodowe. W tych drugich sygnały są przekazywane za pośrednictwem fal radiowych. Takie systemy są szczególnie przydatne w istniejących budynkach, ale można je także z powodzeniem wykorzystywać w nowo budowanych, pamiętając jednak o ich słabej stronie. Przesyłanie sygnałów może być zakłócane. System przewodowy nie ma tej wady. Koszt zaprojektowania i wykonania kompleksowej aktywnej ochrony zależy od klasy zastosowanych rozwiązań oraz wielkości obiektu. Wyróżnia się cztery klasy systemów od 1 do 4 i odpowiadające im cztery klasy urządzeń A, B, C i S.

Klasa SA1 i urządzenia klasy A są wprawdzie najtańsze, ale też najłatwiejsze do rozbrojenia przez włamywacza. Ochronę na przyzwoitym profesjonalnym poziomie zapewnia system klasy SA3 z urządzeniami klasy C. Im wyższa klasa urządzeń, tym – niestety – także wyższe koszty.
Jeżeli zdecydujemy się na połączenia przewodowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu ochrony, obwody należy układać po wykonaniu instalacji elektrycznej, zachowując 40-centymetrowy odstęp od nich. Przewody trzeba ukryć pod tynkiem. Warunkiem niezawodnego działania ochrony jest zapewnienie stałego, nieprzerwanego zasilania energią elektryczną. Z tego powodu urządzenia wchodzące w skład systemu mają własne rezerwowe źródła zasilania (akumulatory) włączające się automatycznie w przypadku zaniku napięcia w instalacji elektrycznej chronionego budynku.

Monitoring – potrzebny czy nie

Jednym z elementów ochrony budynków powinien być monitoring. Połączenie instalacji alarmowej w obiekcie z centrum monitoringu prowadzonego przez wyspecjalizowaną w tym firmę powinno być dwutorowe. Informacja przesyłana bardzo szybko torem radiowym powinna być następnie potwierdzana i uzupełniana przez łącze telefoniczne z telefonu stacjonarnego lub sieci GSM. To ostatnie jest zagrożone ewentualnymi zakłóceniami. Centrum monitoringu oprócz wysłania ma miejsce patrolu interwencyjnego powiadamia właścicielaobiektu, a w razie pożaru także straż pożarną. Do centrali monitoringu są przesyłane nie tylko sygnały alarmowe, ale także informacje o usterkach i uszkodzeniach oraz próbach sabotażu polegających na przykład na wyrwaniu czujnika lub przecięciu przewodu. Dzięki temu mogą być one niezwłoczne usunięte przez pracowników serwisu i system może być utrzymywany w stałej gotowości. Wybierając system ochrony obiektu, trzeba brać pod uwagę czas potrzebny na dojazd patrolu interwencyjnego. Powinien on być krótszy niż ten potrzebny do przełamania barier ochronnych w obiekcie (na przykład wyłamania krat).

Trudna decyzja

Właściciel budynku po przeanalizowaniu przedstawionych powyżej możliwości – w zależności od oceny stopnia zagrożenia występującego w konkretnym przypadku – powinien zdecydować, jakiego rodzaju ochrona jest mu potrzebna.
Inwestor musi rozważyć, co chce chronić, i zdecydować, czy i jakie systemy ochrony chce mieć w swoim domu oraz jakiej mają być klasy. Ważną sprawą jest także wysokość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na instalacje ochronne. Ponieważ nawet najlepsze systemy zabezpieczeń bez monitoringu nie spełnią swojego zadania, powinien także wybrać firmę, z którą zawrze stosowną umowę.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Bezpieczny dom z elektronicznym wsparciem....

Wakacje to okres żniw nie tylko dla rolników, ale też dla złodziei. Warto więc wyposażyć dom w...

Zabezpieczenie domu jednorodzinnego: w jaki...

Odpowiednie zabezpieczenie domu jednorodzinnego na czas wyjazdu może pomóc w spokojnym wypoczynku....

Inteligentny dom. Systemy sterowania urządzeniami...

To nowoczesny dom wyposażony w czujniki, kamery, automatykę i centralę sterującą. Stworzy szereg zabezpieczeń...

Bezpieczny dom. Akcja specjalna

Z naszej akcji dowiesz się, jak zabezpieczyć dom przed włamaniem i nagłymi zdarzeniami - pożarem, powodzią,...

Urządzenia wykrywające gaz i dym

Detektory gazu i czujniki czadu to urządzenia, których zadaniem jest chronić domowników przed...