| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Instalacje » Niska emisja – ograniczenie oraz przeciwdziałanie smogowi dzięki ogrzewaniu elektrycznemu

Niska emisja – ograniczenie oraz przeciwdziałanie smogowi dzięki ogrzewaniu elektrycznemu

Zjawisko wysokich poziomów pyłów PM2.5 i PM10 w powietrzu oraz niskiej emisji sieje postrach wśród mieszkańców miast. Zobacz, jak ogrzewanie elektryczne może ograniczyć zanieczyszczenie powietrza zimą.

Autor: ELEKTRA

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem użytkowania oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi.

Ograniczanie niskiej emisji

W czasie ostatniej zimy przez wiele dni w atmosferze przy powierzchni ziemi występowały wysokie poziomy pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10). Zjawisko to było szczególnie intensywne na obszarach o starej zwartej zabudowie, na których jako źródła ciepła rozpowszechnione są kotły węglowe, gdzie nierzadko wykorzystywane jest – delikatnie mówiąc – przypadkowe paliwo.

Tzw. „niska emisja” jest szczególnie szkodliwa, ponieważ spaliny z kotłów domowych nie są poddawane żadnemu oczyszczeniu. Dodatkowo zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza na bardzo małej wysokości i gromadzą się wokół miejsca powstawania, mając wkład w szereg zjawisk o negatywnych skutkach dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego. Chodzi przede wszystkim o zjawisko nazywane „smogiem typu londyńskiego”, czyli nagromadzenie przy ziemi szkodliwych związków siarki, azotu i węgla oraz trudno opadających pyłów. Substancje te powodują chwilowe lub przewlekłe problemy z oddychaniem, a w długiej perspektywie również zmiany nowotworowe, jak również przyczyniają się do powstawania i nasilenia korozji urządzeń i budynków, w konsekwencji powodują straty finansowe.

Często powstaje nieoczywista sytuacja, polegająca na tym, że jakość powietrza na przedmieściach jest gorsza niż w centralnych częściach miast, gdzie dostępne są miejskie systemy ciepłownicze.

Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie tego problemu może być stosowanie ogrzewania elektrycznego, które całkowicie eliminuje niską emisję, w przeciwieństwie do innych rozwiązań (kotłów węglowych lub gazowych). Istnieje co prawda emisja wysoka, ale jest ona najczęściej wielokrotnie niższa z uwagi na wysoką sprawność wytwarzania energii oraz zaawansowane metody oczyszczania spalin.

Podobne korzyści występują w przypadku, gdy promuje się wykorzystywanie samochodów o napędzie elektrycznym. Obok korzyści bezpośrednio odczuwalnych dla użytkowników samochodów, a także pieszych i wszystkich mieszkańców miast: zmniejszenia poziomu hałasu i braku wyraźnego wkładu w „smog typu londyńskiego”, występuje tutaj również efekt pozytywny w postaci możliwości ograniczenia mniej znanego zjawiska – tzw. „smogu typu Los Angeles”. W spalinach samochodów o napędach tradycyjnych obecne są tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem światła zachodzą reakcje chemiczne, prowadzące do powstawania substancji o udokumentowanym działaniu szkodliwym dla dróg oddechowych ludzi i organizmów zwierzęcych, negatywnie wpływających na rośliny oraz powodujących korozję.

Poza tym ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem użytkowania oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak w przypadku korzystania ze standardowych taryf, koszty eksploatacyjne mogą być stosunkowo wysokie. W tej sytuacji Ministerstwo Energii przewidywało wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych w celu zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego, m.in. poprzez tworzenie specjalnych taryf na energię elektryczną do celów ogrzewania.

Stosowanie ogrzewania elektrycznego napotyka jednak w chwili obecnej na bardzo silne ograniczenie w postaci przepisów techniczno-budowlanych.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: ELEKTRA

Mata ogrzewania podłogowego Elektra.

Przepisy techniczno-budowlane w stosunku do zmniejszenia niskiej emisji

Od 1 stycznia 2017 zaostrzone zostały wymagania w zakresie energooszczędności budynków. Wymagania te dotyczą dwóch aspektów.

Pierwszy z nich to konieczność większej izolacyjności powłoki budynku (ścian zewnętrznych, dachów, drzwi, okien itd.). Warunek ten jest stosunkowo łatwy do spełnienia. Wystarczy np. zastosować grubszą warstwę styropianu lub wełny mineralnej (rzędu 15–20 cm) oraz kupić lepsze okna.

Drugi z nich to maksymalna wartość wskaźnika EP. Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to energia zawarta np. w węglu, z którego następnie wytwarzana jest energia elektryczna i przesyłana do odbiorców.

Wskaźnik EP umożliwia ocenę w jakim zakresie budynek zużywa nieodnawialne zasoby środowiska (np. węgiel). Natomiast jest on tylko pośrednio związany z energią dostarczaną do budynku. W przypadku energii elektrycznej przepisy przyjmują, że dla polskiej struktury wytwarzania energii elektrycznej, nieodnawialna energia pierwotna jest trzy razy większa od energii dostarczonej do budynku.

Taka konstrukcja przepisów w praktyce często uniemożliwia stosowanie ogrzewania elektrycznego, dzięki któremu możliwa byłaby walka ze smogiem.

Natomiast ogrzewanie elektryczne może być stosowane, jeśli energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł, np. wytwarzana jest na miejscu w ogniwach fotowoltaicznych.

Autor: ELEKTRA

Stosowanie elektrycznego ogrzewania budynków umożliwia ograniczanie niskiej emisji.

Podsumowanie

Stosowanie elektrycznego ogrzewania budynków umożliwia ograniczanie niskiej emisji. Szczególnie istotna jest redukcja emisji pyłów w przypadku usuwania kotłów na paliwo stałe. W konsekwencji może zostać obniżone ryzyko powstawania smogu. Z tego punktu widzenia, plany Ministerstwa Energii dotyczące zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego wydają się dobrze ukierunkowane.

Jednak na przeszkodzie stoją wymagania dotyczące wskaźnika EP, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wymagania te dotyczą bezpośrednio wyczerpywania nieodnawialnych zasobów środowiska. Natomiast paradoksalnie mogą blokować rozwiązania, charakteryzujące się mniejszym negatywnym odziaływaniem na środowisko. W związku z tym poprawa jakości powietrza poprzez stosowanie ogrzewania elektrycznego będzie możliwa po zmianie przepisów techniczno-budowlanych.

Przeczytaj dodatkowo:
Nowe grzejniki do niskotemperaturowych systemów...

Aluminiowe grzejniki dobrze przewodzą ciepło, szybko się nagrzewają i oddają ciepło. Dodatkową zaletą...

Pompa ciepła plus kocioł gazowy lub rekuperator –...

Pompy ciepła można konfigurować w systemy zawierające również inne urządzenia na przykład kotły...

Energooszczędny dom – w jakie technologie opłaca...

Domy energooszczędne stają się coraz bardziej popularne, jest to spowodowane m.in bardziej restrykcyjnymi...

Dobór instalacji spalinowej do kotłów...

Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...

Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem...

W polskim budownictwie jednorodzinnym przyjęło się, że dla zapewnienia komfortu w budynku konieczne jest...

sponsor artykułu