| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu krok po kroku

Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu krok po kroku

Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości. Zobacz, jak przygotować konstrukcję nośną do położenia izolacji balkonu, aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. Opis technologii wykonywania robót hydroizolacji balkonu.

PCI Pecitherm® Fast to otwarty dyfuzyjnie system bez jastrychu spadkowego, dzięki zastosowaniu specjalnej, oddylatowującej i hydroizolacyjnej maty PCI Pecilastic® U i systemowego profila balkonowego PCI z odprowadzeniem kondensatu. System posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze TR ITB-1278/2016.

Zalety systemu PCI Pecitherm® Fast

 • system posiadający Rekomendację Techniczną ITB RT-1278/2016
 • niewielka łączna grubość warstw systemu dzięki eliminacji jastrychu cementowego
 • skuteczniejsza likwidacja mostków cieplnych dzięki możliwości pogrubienia warstwy termoizolacyjnej
 • odprowadzenie kondensatu poza system dzięki zastosowaniu specjalnego perforowanego profila brzegowego PCI
 • szybki postęp robót dzięki eliminacji czekania na utwardzenie i wyschnięcie masywnego jastrychu cementowego
 • eliminacja naprężeń między podłożem a okładziną dzięki oddylatowującemu działaniu maty PCI Pecilastic® U
 • długa żywotność dzięki specjalnej hydroizolacyjnej i oddylatowującej macie PCI Pecilastic® U
 • mostkowanie rys w podłożu
 • zaprawa do spoinowania wspomagająca utrzymanie czystości fug dzięki efektowi fotokatalitycznemu
 • przydatność do wszelkiego rodzaju zwartych podłoży – do remontów i nowych obiektów
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
Autor: Basf Polska

1. Istniejąca konstrukcja balkonu, naprawa ubytków zaprawą PCI Polycret® K 40, na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

2. Zaprawa klejąca PCI Multicret® Multi.

3. Klin spadkowy – XPS (lub PCI Pecidur®).

4. Zaprawa zbrojąca PCI Multicret® Multi z wbudowaną siatką zbrojącą min. 160 g/m2, minimalna grubość warstwy 3 mm.

5. Penetrujący grunt PCI Gisogrund® PGM.

6. Profil okapowy PCI Profil Balkonowy Czołowy.

7. Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS.

8. Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Pericol® Fluid (lub PCI Pericol® Flex).

9. Mata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic® U.

10. Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS (lub PCI Pecitape® Objekt).

11. Zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI Seccoral® 2K lub PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt).

12. Taśma otwarta dyfuzyjnie PCI Pecitape® DB.

13. Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Pericol® Fluid (lub PCI Pericol® Flex).

14. Polietylenowy sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband.

15. Zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium (lub PCI Pericolor® Flex lub PCI FT® Megafug).

16. Uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140.

PCI Pecitherm® Fast: Opis technologii wykonania robót

Przygotowanie konstrukcji nośnej

Konstrukcję nośną należy oczyścić (np. metodą szlifowania) z wszelkich warstw i elementów nienośnych i antyadhezyjnych, np. fragmentów odspojonych i spękanych. Wymagana jest ustabilizowana wilgotność szczątkowa podłoża, nieprzekraczająca 4%. Nowe jastrychy winny mieć wiek min. 3 dni. Miejsca wymagające reprofilacji należy odsłonić i oczyścić ich powierzchnię.

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia

W przypadku osłonięcia zbrojenia stalowego, należy oczyścić je z korozji, najlepiej metodą piaskowania, do stanu czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1 / ISO 12944-4. Następnie należy nanieść na zbrojenie dwie warstwy cementowej zaprawy ochronnej PCI Nanocret® AP, zawierającej aktywne inhibitory korozji i zgodnej z normą PN‑EN 1504. W przypadku silnej degradacji zbrojenia, np. przy ubytku > 10% przekroju poprzecznego, należy zasięgnąć opinii uprawnionego rzeczoznawcy / konstruktora, który zadecyduje o właściwej metodzie naprawy konstrukcji.

Reprofilacja betonu konstrukcji nośnej

Ubytki betonu, nie mające znaczenia konstrukcyjnego, należy wypełnić zaprawą cementową PCI Polycret K 40 o zakresie grubości warstwy od 3 do 40 mm. Dla zapewnienia optymalnej przyczepności zapraw do podłoża, należy je wstępnie zwilżyć do stanu matowo - wilgotnego, rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową, wykonaną na bazie materiału reprofilacyjnego i metodą „mokro na mokro” zaaplikować na tej warstwie materiał naprawczy. Naprawy betonu o charakterze konstrukcyjnym należy wykonać zaprawą PCI Nanocret® R3, zgodną z normą PN‑EN 1504, w razie takiej potrzeby aplikowaną „mokro na mokro” na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

Krok po kroku:

Przeczytaj dodatkowo:
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni

Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...

Inteligentna stolarka okienna. Okna w stylu...

Jak z dowolnego miejsca na ziemi sterować stolarką okienną, roletami czy żaluzjami fasadowymi? Jest to...

Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?

W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...

Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...

Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...

Ocieplenie domu od zewnątrz. Mocowanie izolacji...

Ocieplenie domu pozwala na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Izolacja wymusza niejako...

Okna do współczesnego domu – energooszczędne,...

Inwestorzy planujący budowę lub remont domu są coraz bardziej świadomi, jakie parametry powinny...

sponsor artykułu