| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu krok po kroku

Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu krok po kroku

Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości. Zobacz, jak przygotować konstrukcję nośną do położenia izolacji balkonu, aby uniknąć w przyszłości przykrych niespodzianek. Opis technologii wykonywania robót hydroizolacji balkonu.

PCI Pecitherm® Fast to otwarty dyfuzyjnie system bez jastrychu spadkowego, dzięki zastosowaniu specjalnej, oddylatowującej i hydroizolacyjnej maty PCI Pecilastic® U i systemowego profila balkonowego PCI z odprowadzeniem kondensatu. System posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze TR ITB-1278/2016.

Zalety systemu PCI Pecitherm® Fast

 • system posiadający Rekomendację Techniczną ITB RT-1278/2016
 • niewielka łączna grubość warstw systemu dzięki eliminacji jastrychu cementowego
 • skuteczniejsza likwidacja mostków cieplnych dzięki możliwości pogrubienia warstwy termoizolacyjnej
 • odprowadzenie kondensatu poza system dzięki zastosowaniu specjalnego perforowanego profila brzegowego PCI
 • szybki postęp robót dzięki eliminacji czekania na utwardzenie i wyschnięcie masywnego jastrychu cementowego
 • eliminacja naprężeń między podłożem a okładziną dzięki oddylatowującemu działaniu maty PCI Pecilastic® U
 • długa żywotność dzięki specjalnej hydroizolacyjnej i oddylatowującej macie PCI Pecilastic® U
 • mostkowanie rys w podłożu
 • zaprawa do spoinowania wspomagająca utrzymanie czystości fug dzięki efektowi fotokatalitycznemu
 • przydatność do wszelkiego rodzaju zwartych podłoży – do remontów i nowych obiektów
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
Autor: Basf Polska

1. Istniejąca konstrukcja balkonu, naprawa ubytków zaprawą PCI Polycret® K 40, na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

2. Zaprawa klejąca PCI Multicret® Multi.

3. Klin spadkowy – XPS (lub PCI Pecidur®).

4. Zaprawa zbrojąca PCI Multicret® Multi z wbudowaną siatką zbrojącą min. 160 g/m2, minimalna grubość warstwy 3 mm.

5. Penetrujący grunt PCI Gisogrund® PGM.

6. Profil okapowy PCI Profil Balkonowy Czołowy.

7. Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS.

8. Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Pericol® Fluid (lub PCI Pericol® Flex).

9. Mata uszczelniająca i oddylatowująca PCI Pecilastic® U.

10. Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® WS (lub PCI Pecitape® Objekt).

11. Zaprawa uszczelniająca PCI Seccoral® 1K (lub PCI Seccoral® 2K lub PCI Seccoral® 2K Rapid lub PCI Barraseal® 2K Objekt).

12. Taśma otwarta dyfuzyjnie PCI Pecitape® DB.

13. Płynnowarstwowa zaprawa klejąca PCI Pericol® Fluid (lub PCI Pericol® Flex).

14. Polietylenowy sznur dylatacyjny PCI DIN-Polyband.

15. Zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium (lub PCI Pericolor® Flex lub PCI FT® Megafug).

16. Uszczelniacz poliuretanowy PCI Elritan® 140.

PCI Pecitherm® Fast: Opis technologii wykonania robót

Przygotowanie konstrukcji nośnej

Konstrukcję nośną należy oczyścić (np. metodą szlifowania) z wszelkich warstw i elementów nienośnych i antyadhezyjnych, np. fragmentów odspojonych i spękanych. Wymagana jest ustabilizowana wilgotność szczątkowa podłoża, nieprzekraczająca 4%. Nowe jastrychy winny mieć wiek min. 3 dni. Miejsca wymagające reprofilacji należy odsłonić i oczyścić ich powierzchnię.

Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia

W przypadku osłonięcia zbrojenia stalowego, należy oczyścić je z korozji, najlepiej metodą piaskowania, do stanu czystości Sa 2 zgodnie z normą ISO 8501-1 / ISO 12944-4. Następnie należy nanieść na zbrojenie dwie warstwy cementowej zaprawy ochronnej PCI Nanocret® AP, zawierającej aktywne inhibitory korozji i zgodnej z normą PN‑EN 1504. W przypadku silnej degradacji zbrojenia, np. przy ubytku > 10% przekroju poprzecznego, należy zasięgnąć opinii uprawnionego rzeczoznawcy / konstruktora, który zadecyduje o właściwej metodzie naprawy konstrukcji.

Reprofilacja betonu konstrukcji nośnej

Ubytki betonu, nie mające znaczenia konstrukcyjnego, należy wypełnić zaprawą cementową PCI Polycret K 40 o zakresie grubości warstwy od 3 do 40 mm. Dla zapewnienia optymalnej przyczepności zapraw do podłoża, należy je wstępnie zwilżyć do stanu matowo - wilgotnego, rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową, wykonaną na bazie materiału reprofilacyjnego i metodą „mokro na mokro” zaaplikować na tej warstwie materiał naprawczy. Naprawy betonu o charakterze konstrukcyjnym należy wykonać zaprawą PCI Nanocret® R3, zgodną z normą PN‑EN 1504, w razie takiej potrzeby aplikowaną „mokro na mokro” na zaprawie kontaktowej PCI Nanocret® AP.

Krok po kroku:

Przeczytaj dodatkowo:
Płytki kamieniopodobne na elewację i do wnętrz

Kamień ozdobny to ponadczasowy materiał wykończeniowy. Płytki kamieniopodobne można stosować niemal wszędzie...

Dach odporny na ekstremalne warunki pogodowe....

Klimat w naszym kraju ulega zmianom, coraz częściej musimy się zmagać z wichurami, gradobiciami, a nawet...

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

Grafitowa izolacja fundamentów, cokołów i dachów...

Yetico wprowadziło na rynek nowe płyty styropianowe dedykowane izolacji termicznej fundamentów i...

Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni

Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...

sponsor artykułu