Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką oczyszczalnię ścieków wybrać?
close
5/6
Zobacz miniatury

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym

fot. A. i M. Sterniccy

Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym jest niewrażliwa na nierównomierny dopływ ścieków i można ją rozbudowywać. Procesy oczyszczania nie zatrzymują się w niskiej temperaturze (zimą)