Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż jest potrzebny?
close
6/7
Zobacz miniatury

Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę

fot. Agnieszka i Marek Sterniccy

Po ułożeniu rur i po montażu studzienek drenaż zasypuje się żwirem płukanym o gradacji od 4 do 32 mm. Powstaje w ten sposób zasypka filtracyjna ułatwiająca wodzie dotarcie do rur. Żwir zatrzyma też drobne cząsteczki gruntu niesione przez wodę. Grubość zasypki powinna wynosić około 20 cm.