Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż jest potrzebny?
close
5/7
Zobacz miniatury

Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę

fot. Agnieszka i Marek Sterniccy

W systemie drenarskim muszą się znaleźć studzienki kontrolne. Umieszcza się je na każdym zakręcie lub skrzyżowaniu rur. Studzienki wystają ponad powierzchnię wykopu. Od góry muszą być zamknięte, aby nikt przypadkowo do nich nie wpadł.