Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż jest potrzebny?
close
2/7
Zobacz miniatury

Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę

fot. Agnieszka i Marek Sterniccy

Na dnie wykopu układa się warstwę geowłókniny. Oddzieli ona zasypkę filtracyjną rur od gruntu wypełniającego wykop