dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zabudowa miejsca przy drzwiach...

Ekspert odpowiada

Zabudowa miejsca przy drzwiach wejściowych z zadaszeniem

Jestem właścicielką mieszkania na parterze w domu wolno stojącym. Chciałabym zrobić wiatrołap przy drzwiach wejściowych w miejscu przedstawionym na zdjęciu. Czy na takie prace jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią będzie określenie pojęcia wiatrołap. Czy ma to być dobudowanie dodatkowego pomieszczenia wraz z drzwiami, czy raczej chodzi o coś w rodzaju ganku, bez dodatkowych drzwi wejściowych.

Jeśli ma to być typowy wiatrołap, czyli dodatkowe pomieszczenie z drzwiami wejściowymi, na skutek jego dobudowy dojdzie do zmiany istotnych parametrów technicznych oraz użytkowych budynku, a takie zamierzenie budowlane, wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć w starostwie powiatowym załączając do niego projekt budowlany sporządzony przez architekta, wraz z zaświadczeniem, że osoba sporządzająca projekt wpisana jest na listę członków samorządu zawodowego, ważnym na dzień sporządzenia projektu. Ponadto konieczne będzie dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o warunkach zabudowy jeśli jest ona wymagana..

Ponadto należy pamiętać, o zachowaniu minimalnych odległości od granicy działki. Wskazane są one w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) i wynoszą:

1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli chodzi o dobudowanie ganku to w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) do legalnego przeprowadzenia prac budowlanych wystarczające będzie ich zgłoszenie do odpowiednich organów, o ile ganek będzie miał powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 35 m2 i takich obiektów na działce nie będzie więcej niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres, i sposób wykonania prac. Należy dołączyć rysunki, szkice oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozpocząć budowę można po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że właściwy organ nie wniósł w tym terminie sprzeciwu.

Data publikacji: 22.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Dobudowa ganku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.