dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Wiata śmietnikowa na osiedlu - warunki...

Ekspert odpowiada

Wiata śmietnikowa na osiedlu - warunki techniczne i usytuowanie

Wspólnota mieszkaniowa do której należy 12 mieszkań w zabudowie 1-piętrowych domków typu bliźniak (6 budynków, w każdym 2 osobne mieszkania) ma wiatę śmietnikową na końcu działki, około 50-70 metrów od bramy wjazdowej. Standardowa śmieciarka nie może podjechać pod wiatę ponieważ deweloper wykonał podjazd, który ma tylko 3 tony nośności, a śmieciarka może ważyć nawet 15 ton. ZGK twierdzi, że mniejsze śmieciarki (o 3,5 tony) nie kursują w tych okolicach. A więc mieszkańcy przed każdym odbiorem śmieci muszą samodzielnie wyprowadzać kontenery śmieciowe poza bramę osiedla, co jest bardzo uciążliwe. Czy istnieją jakieś przepisy budowlane lub inne normy, które można wykorzystać, by zmusić dewelopera do przeniesienia wiaty lub utwardzenia podjazdu do "dużych śmieciarek"?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne nie nakładają na dewelopera szczególnych obowiązków dotyczących wybudowania podjazdów czy dróg wewnętrznych, poza obowiązkiem spełnienia szczególnych wymagań dotyczących dróg pożarowych.

 

Odnosząc się do kwestii gromadzenia odpadów, należy stwierdzić, że podstawowym obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie i właściwe usytuowanie miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów.

 

W świetle art. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18) deweloper obowiązany jest zapewnić na działce budowlanej miejsce na pojemniki służące do gromadzenia odpadów. Dodatkowo usytuowanie pojemników powinno pozwalać na dokonywanie segregacji tych odpadów. Zgodnie z przepisami miejsce na gromadzenie odpadów spełnia wymagania jeśli są to:

 

1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;

 

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie;

 

3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

 

Dodatkowo ważnym wymogiem jest, aby pomiędzy miejscami do gromadzenia odpadów, a miejscem dojazdu samochodów wywożących odpady (śmieciarek) było utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

 

W tym zakresie ustawodawca nie przewidział wymogów dotyczących nośności podjazdów. Nie przewidziano obowiązku zapewnienia dojazdu samochodu odbierającego odpady do miejsca usytuowania kontenerów. Jeśli jest możliwość doprowadzenia kontenera z odpadami do samochodu odbierającego te odpady, należy uznać iż w świetle przepisów prawa jest to poprawne. Śmieciarka nie musi podjechać pod/obok miejsce usytuowania kontenerów.

 

Ważną kwestią, na którą należy zwrócić jednak uwagę, jest to, iż odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

 

Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa powyżej, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

 

Jeśli deweloper spełnił powyższe wymagania dotyczące odległości usytuowania miejsca na gromadzenie odpadów od budynku mieszkalnego, a jednocześnie zapewnił podjazd umożliwiający doprowadzenie pojemników z odpadami do samochodów, które te odpady odbierają, w mojej ocenie, świetle powyższych przepisów jest to poprawne.

 

Data publikacji: 14.07.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.