dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Wiata śmietnikowa na osiedlu - warunki...

Ekspert odpowiada

Wiata śmietnikowa na osiedlu - warunki techniczne i usytuowanie

Wspólnota mieszkaniowa do której należy 12 mieszkań w zabudowie 1-piętrowych domków typu bliźniak (6 budynków, w każdym 2 osobne mieszkania) ma wiatę śmietnikową na końcu działki, około 50-70 metrów od bramy wjazdowej. Standardowa śmieciarka nie może podjechać pod wiatę ponieważ deweloper wykonał podjazd, który ma tylko 3 tony nośności, a śmieciarka może ważyć nawet 15 ton. ZGK twierdzi, że mniejsze śmieciarki (o 3,5 tony) nie kursują w tych okolicach. A więc mieszkańcy przed każdym odbiorem śmieci muszą samodzielnie wyprowadzać kontenery śmieciowe poza bramę osiedla, co jest bardzo uciążliwe. Czy istnieją jakieś przepisy budowlane lub inne normy, które można wykorzystać, by zmusić dewelopera do przeniesienia wiaty lub utwardzenia podjazdu do "dużych śmieciarek"?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne nie nakładają na dewelopera szczególnych obowiązków dotyczących wybudowania podjazdów czy dróg wewnętrznych, poza obowiązkiem spełnienia szczególnych wymagań dotyczących dróg pożarowych.

Odnosząc się do kwestii gromadzenia odpadów, należy stwierdzić, że podstawowym obowiązkiem dewelopera jest zapewnienie i właściwe usytuowanie miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów.

W świetle art. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18) deweloper obowiązany jest zapewnić na działce budowlanej miejsce na pojemniki służące do gromadzenia odpadów. Dodatkowo usytuowanie pojemników powinno pozwalać na dokonywanie segregacji tych odpadów. Zgodnie z przepisami miejsce na gromadzenie odpadów spełnia wymagania jeśli są to:

1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;

2) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie;

3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Dodatkowo ważnym wymogiem jest, aby pomiędzy miejscami do gromadzenia odpadów, a miejscem dojazdu samochodów wywożących odpady (śmieciarek) było utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

W tym zakresie ustawodawca nie przewidział wymogów dotyczących nośności podjazdów. Nie przewidziano obowiązku zapewnienia dojazdu samochodu odbierającego odpady do miejsca usytuowania kontenerów. Jeśli jest możliwość doprowadzenia kontenera z odpadami do samochodu odbierającego te odpady, należy uznać iż w świetle przepisów prawa jest to poprawne. Śmieciarka nie musi podjechać pod/obok miejsce usytuowania kontenerów.

Ważną kwestią, na którą należy zwrócić jednak uwagę, jest to, iż odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa powyżej, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

Jeśli deweloper spełnił powyższe wymagania dotyczące odległości usytuowania miejsca na gromadzenie odpadów od budynku mieszkalnego, a jednocześnie zapewnił podjazd umożliwiający doprowadzenie pojemników z odpadami do samochodów, które te odpady odbierają, w mojej ocenie, świetle powyższych przepisów jest to poprawne.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.