dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Domek na narzędzia - zgłoszenie,...

Ekspert odpowiada

Domek na narzędzia - zgłoszenie, warunki zabudowy

Zakupiłem działkę rekreacyjną (Bz) i zacząłem budowę domku na narzędzia z płyty OSB. Powierzchnia 15 m2 ponieważ na takie domek nie trzeba pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenie. Dokonałem zgłoszenia w urzędzie, po czym dowiedziałem się, że na domek narzędziowy potrzebuję warunki zabudowy. Aktualnie domek jest w stanie surowym, bez okien, drzwi; stoi na bloczkach betonowych. Co powinienem teraz zrobić. Rozebrać domek i czekać do momentu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, czy mogę pozostawić nie dokończoną budowę do czasu otrzymania warunków zabudowy? I jakie konsekwencje mi grożą w związku z budową bez decyzji ustalającej warunki zabudowy?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należało by sprawdzić w miejscowym Wydziale architektury starostwa powiatowego, czy dana działka objęta jest planem zagospodarowana przestrzennego. Jeśli jest uchwalony miejscowy plan i obejmuje on swym zakresem wskazaną działkę, to z jego ustaleń można dowiedzieć się, czy na działce można cokolwiek pobudować. Jeśli dany grunt nie jest całkowicie wyłączony z zabudowy, nie powinno być problemu z wybudowaniem budynku na narzędzia. Taki domek narzędziowy z płyty OSB o powierzchni zabudowy 15 m2, w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08), kwalifikuje się do uznania go jako wolno stojący budynek gospodarczy. Budowa takich budynków, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy nie wymaga pozwolenia na budowę, o ile łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Jednocześnie art. 30 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy wskazuje, iż do legalnej budowy takiego obiektu budowlanego wymagane jest zgłoszenie do odpowiednich organów. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowe dokumenty jakie należy dołączyć to, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeśli są wymagane przez przepisy szczególne.

Przepisy ustawy prawo budowlane wymagają aby do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy w przypadku budowy:

1. Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2. Wolno stojących budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

3. Sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;

W mojej opinii, do zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 15 m2, pod warunkiem, że taki budynek jest jeden na 500 m2 powierzchni działki, nie jest wymagane dołączenie decyzji o warunkach zabudowy.

Czasami zdarza się, że urzędnicy źle interpretują przepisy, być może urzędnik zakwalifikował domek do innych budowli, na skutek czego stwierdził, iż taka decyzja jest wymagana.

Ponadto jeśli dokonał Pan zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy domku, a organ w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, uznaje się, iż wydał on milczącą zgodę na rozpoczęcie budowy. Po upływie tego terminu, przy braku sprzeciwu ze strony organu, mógł Pan legalnie rozpocząć budowę. Jeśli tak wyglądała procedura nie ma powodów, aby obawiać się, iż domek jest wybudowany bezprawnie.

Zwracam jednak uwagę, iż w przypadku gdy na skutek rozmowy z urzędnikiem odstąpił Pan od dokonania zgłoszenia, lub przystąpił Pan do rozpoczęcia prac przed upływem 30 dniowego terminu wskazanego wyżej, wtedy budowa takiego domku będzie samowolą budowlaną i aby wszystko było zgodnie z prawem konieczne będzie przeprowadzenie procedury legalizacyjnej, która wiąże się z dość wysokimi kosztami. Drugim wyjściem jest też rozbiórka domku i zbudowanie go od nowa po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia. Być może ta ewentualność, okaże się tańsza.

Publikacja: 22.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.