dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Domek na narzędzia - zgłoszenie,...

Ekspert odpowiada

Domek na narzędzia - zgłoszenie, warunki zabudowy

Zakupiłem działkę rekreacyjną (Bz) i zacząłem budowę domku na narzędzia z płyty OSB. Powierzchnia 15 m2 ponieważ na takie domek nie trzeba pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenie. Dokonałem zgłoszenia w urzędzie, po czym dowiedziałem się, że na domek narzędziowy potrzebuję warunki zabudowy. Aktualnie domek jest w stanie surowym, bez okien, drzwi; stoi na bloczkach betonowych. Co powinienem teraz zrobić. Rozebrać domek i czekać do momentu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, czy mogę pozostawić nie dokończoną budowę do czasu otrzymania warunków zabudowy? I jakie konsekwencje mi grożą w związku z budową bez decyzji ustalającej warunki zabudowy?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należało by sprawdzić w miejscowym Wydziale architektury starostwa powiatowego, czy dana działka objęta jest planem zagospodarowana przestrzennego. Jeśli jest uchwalony miejscowy plan i obejmuje on swym zakresem wskazaną działkę, to z jego ustaleń można dowiedzieć się, czy na działce można cokolwiek pobudować. Jeśli dany grunt nie jest całkowicie wyłączony z zabudowy, nie powinno być problemu z wybudowaniem budynku na narzędzia. Taki domek narzędziowy z płyty OSB o powierzchni zabudowy 15 m2, w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08), kwalifikuje się do uznania go jako wolno stojący budynek gospodarczy. Budowa takich budynków, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy nie wymaga pozwolenia na budowę, o ile łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Jednocześnie art. 30 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy wskazuje, iż do legalnej budowy takiego obiektu budowlanego wymagane jest zgłoszenie do odpowiednich organów. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowe dokumenty jakie należy dołączyć to, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jeśli są wymagane przez przepisy szczególne.

Przepisy ustawy prawo budowlane wymagają aby do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy w przypadku budowy:

1. Wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2. Wolno stojących budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

3. Sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;

W mojej opinii, do zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 15 m2, pod warunkiem, że taki budynek jest jeden na 500 m2 powierzchni działki, nie jest wymagane dołączenie decyzji o warunkach zabudowy.

Czasami zdarza się, że urzędnicy źle interpretują przepisy, być może urzędnik zakwalifikował domek do innych budowli, na skutek czego stwierdził, iż taka decyzja jest wymagana.

Ponadto jeśli dokonał Pan zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy domku, a organ w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, uznaje się, iż wydał on milczącą zgodę na rozpoczęcie budowy. Po upływie tego terminu, przy braku sprzeciwu ze strony organu, mógł Pan legalnie rozpocząć budowę. Jeśli tak wyglądała procedura nie ma powodów, aby obawiać się, iż domek jest wybudowany bezprawnie.

Zwracam jednak uwagę, iż w przypadku gdy na skutek rozmowy z urzędnikiem odstąpił Pan od dokonania zgłoszenia, lub przystąpił Pan do rozpoczęcia prac przed upływem 30 dniowego terminu wskazanego wyżej, wtedy budowa takiego domku będzie samowolą budowlaną i aby wszystko było zgodnie z prawem konieczne będzie przeprowadzenie procedury legalizacyjnej, która wiąże się z dość wysokimi kosztami. Drugim wyjściem jest też rozbiórka domku i zbudowanie go od nowa po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia. Być może ta ewentualność, okaże się tańsza.

Publikacja: 22.08.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.