dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Uszkodzony kabel energetyczny – kto...

Ekspert odpowiada

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Robiąc nowy płot na swojej posesji uszkodziłem kabel energetyczny 15 KV. Kabel przebiegał w mojej działce, ok. metr od granicy. Firma energetyczna chce mnie obciążyć kosztami naprawy. Czy to prawda, że kabel powinien przebiegać w odległości minimum 1 metra od działki? Jakie przepisy regulują tę kwestię? Co robić w tej sytuacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od granicy działki. Kable przeprowadzane w ziemi nie podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), w związku z czym minimalna 4 metrowa odległość ich usytuowania od granicy z sąsiednią działką nie ma tutaj zastosowania.

 

Jedynie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, znajdujemy wytyczne jakie należy spełnić budując linię kablową podziemną. Art. 3 w/w rozporządzenia stanowi, iż przez określenie telekomunikacyjny obiekt budowlany należy rozumieć: linię kablową podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.

 

W załączniku Nr 1 do powyższego rozporządzenia dotyczącym usytuowania i warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzystania innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi, podane zostały minimalne odległości jakie powinny być zachowane w przypadku zbliżeń z innymi obiektami i w przypadku linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) są to:

 

1) odległość podstawowa: 0,5 m lub według uzgodnienia;

 

2) głębokość podstawowa: 0,7 m;

 

3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;

 

4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa.

 

Zaznaczam jednak, iż odległości te dotyczą usytuowania linii ziemnych od budynku, nie zaś od granicy działki.

 

Szczegółowe zasady układania podziemnych linii kablowych określone są w normie PN – 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, która jednak została wycofana. W 2004 roku wydano normę N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przepisy norm jednak również nie regulują kwestii odległości usytuowania kabla elektroenergetycznego od granicy działki.

 

Można sprawdzić uregulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, być może tam będą jakieś wytyczne dotyczące tych odległości.

 

Dodatkowo, szczegółowe wytyczne, jak powinien przebiegać kabel w pobliżu Pana działki, powinny być na mapach, ZUD-owskich.

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – organ zajmujący się uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz realizacją zadań, które są związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu. Wydaje uzgodnienia i opinie, które są potrzebne inwestorowi posiadającemu projekt domu. Zespół nie uzgadnia samego budynku, ale przyłącza (wtedy, kiedy są one projektowane). Uzgodnienia są najczęściej przeprowadzone przez geodetę, który, w zależności od potrzeb, współpracuje z projektantami różnych specjalności.

 

W zależności od tego czy kable zostały umiejscowione zgodnie z ich zaprojektowaniem, czy są bezprawnie na Pana działce, można ewentualnie podejmować dalsze kroki prawne, m.in. uchylić się od poniesienia opłaty za ich uszkodzenie.

 

Data publikacji: 19.09.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.