dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Uszkodzony kabel energetyczny – kto...

Ekspert odpowiada

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Robiąc nowy płot na swojej posesji uszkodziłem kabel energetyczny 15 KV. Kabel przebiegał w mojej działce, ok. metr od granicy. Firma energetyczna chce mnie obciążyć kosztami naprawy. Czy to prawda, że kabel powinien przebiegać w odległości minimum 1 metra od działki? Jakie przepisy regulują tę kwestię? Co robić w tej sytuacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od granicy działki. Kable przeprowadzane w ziemi nie podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), w związku z czym minimalna 4 metrowa odległość ich usytuowania od granicy z sąsiednią działką nie ma tutaj zastosowania.

 

Jedynie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, znajdujemy wytyczne jakie należy spełnić budując linię kablową podziemną. Art. 3 w/w rozporządzenia stanowi, iż przez określenie telekomunikacyjny obiekt budowlany należy rozumieć: linię kablową podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.

 

W załączniku Nr 1 do powyższego rozporządzenia dotyczącym usytuowania i warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzystania innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi, podane zostały minimalne odległości jakie powinny być zachowane w przypadku zbliżeń z innymi obiektami i w przypadku linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) są to:

 

1) odległość podstawowa: 0,5 m lub według uzgodnienia;

 

2) głębokość podstawowa: 0,7 m;

 

3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;

 

4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa.

 

Zaznaczam jednak, iż odległości te dotyczą usytuowania linii ziemnych od budynku, nie zaś od granicy działki.

 

Szczegółowe zasady układania podziemnych linii kablowych określone są w normie PN – 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, która jednak została wycofana. W 2004 roku wydano normę N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przepisy norm jednak również nie regulują kwestii odległości usytuowania kabla elektroenergetycznego od granicy działki.

 

Można sprawdzić uregulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, być może tam będą jakieś wytyczne dotyczące tych odległości.

 

Dodatkowo, szczegółowe wytyczne, jak powinien przebiegać kabel w pobliżu Pana działki, powinny być na mapach, ZUD-owskich.

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – organ zajmujący się uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz realizacją zadań, które są związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu. Wydaje uzgodnienia i opinie, które są potrzebne inwestorowi posiadającemu projekt domu. Zespół nie uzgadnia samego budynku, ale przyłącza (wtedy, kiedy są one projektowane). Uzgodnienia są najczęściej przeprowadzone przez geodetę, który, w zależności od potrzeb, współpracuje z projektantami różnych specjalności.

 

W zależności od tego czy kable zostały umiejscowione zgodnie z ich zaprojektowaniem, czy są bezprawnie na Pana działce, można ewentualnie podejmować dalsze kroki prawne, m.in. uchylić się od poniesienia opłaty za ich uszkodzenie.

 

Data publikacji: 19.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.