dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO » Stare mury kamienne w piwnicy - duże...

Ekspert odpowiada

Stare mury kamienne w piwnicy - duże ubytki w zaprawie.

Czym należy uzupełnić ubytki w zaprawie między kamieniami w ścianie piwnicy? Stara zaprawa była wapienna (budynek z lat 30). Ubytki są znaczne, o różnej wielkości i głebokości. Lico ścian jest mocno nierówne. Do tego ściana jest narażona na wodę opadową. Nie ma możliwości jej izolacji od zewnątrz.

Zadał Pan jedno z najtrudniejszych pytań. Nad odpowiedzią jakie zaprawy należy zastosować przy renowacji starych budynków niejednokrotnie głowią się konserwatorzy zabytków. Pytanie jest dlatego istotne, ponieważ niejednokrotnie okazywało się, że przez nieumiejętną naprawę muru doprowadzono do nieodwracalnych jego uszkodzeń. Ponieżej podam Panu kilka podstawowych reguł, którymi kierują się (a przynajmniej kierować powinni się) wykonawcy. Naprawę muru należy zacząć od inspekcji muru, której celem jest określenie zakresu robót oraz wrażliwych miejsc. Proszę pamiętać, że zaprawa stanowi intergralną część muru i usunięcie jednocześnie znacznych jej parti może doprowadzić do poważnego zarysowania konstrukcji murowej, lub nawet zwalenia się muru pod własnym ciężarem. Może to być tym bardziej prawdopodobne, gdy są to mury fundamentowe. Dlatego prace naprawcze należy prowadzić na małych fragmentach, tak aby nie naruszyć integralności muru. Przed rozpoczęciem uzupełniania ubytków należy usunąć stare zniszczone zaprawy. Niedopuszczalne jest przy tym stosowanie elektrycznych narzędzi typu: piły, szlifierki kątowe, etc. Ich zastosowanie może uszkodzić cegłę, a ponadto usuwa się więcej zaprawy niż to jest konieczne. Usuwanie zaprawy ograniczamy jedynie do tych fragmentów murów, gdzie jest to rzeczywiście niezbędne. Jako narzędzie można wykorzystać dłuto oraz młotek. Zaprawę usuwa się do głębokości 2,5 x wysokość spoiny. Gdy mamy do czynienia z mocną zaprawą cementową, to jej usunięcie należy rozpocząć od zrobienia nacięć w miejscach styku zaprawy i cegły. Do tego celu należy wykorzystać ciekną piłkę (brzeszczot). Po nacięciu, zaprawę należy wykłuć dłutem przy pomocy młotka. Jeśli zaprawa nie nosi znamion daleko idących uszkodzeń (pęknięcia, szerokie wyłomy), to lepiej jest ją pozostawić. Po usunięciu zaprawy należy spoinę przepłukać czystą wodą - najlepiej taką, jaką sami pijemy. Powinno nas to uchronić od wprowadzenia do muru nieznanych związków chemicznych, które mogą stać się przyczyną wysoleń na murze. Przy uzupełnianiu ubytków oraz pracach konserwatorskich, jako zasadę przyjmuje się, że stosowana zaprawa powinna być tożsama z tą, którą kiedyś stosowano, z tym, że powinna ona być słabsza i bardziej paroprzepuszczalna niż ta stara. No właśnie, ale jaki typ zaprawy zastosowano przy wznoszeniu piwnicy? Na to pytanie odpowiadziałyby zapewno badania. Ale jest to droga kosztowna i nie zawsze warta zachodu. Można również posłużyć się pewnym założeniem: otóż z grubsza przyjmuje się, że w latach 1880-1930 przy stawianiu budynków stosowano głównie zaprawy wapienne otrzymywane z ciasta wapiennego, piasku oraz dodatku niewielkiej ilości cementu. Oczywiście nie jest to sztywna reguła, ponieważ notowane są wyjątki. Ponieważ budynek, o którym Pan wspomina, powstał w latach 30-tych, to mogło się tak zdarzyć, że użyto w zaprawie znacznie większej ilości cementu niż stosowano przed rokiem 1930. A może zaprawa jest tylko z cementu i piasku? Tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć. Ale ocena wizualna spoin powinna nam trochę poszerzyć wiedzę. Zaprawy na bazie wapna stosunkowo łatwo dają się usuwać. Zaprawy cementowe mocno przywierają do cegły, a więc już po tym fakcie można wyciągnąć wnioski co do charakteru zaprawy. Po drugie, zaprawy wapienne są porowate, natomiast cementowe wykazują bardziej szczelną, zwartą strukturę. Ponieważ są sztywne i słabo pracują w murze, mogą być popękane w licznych miejscach. Są to pionowę pęknięcia. Poprzez rozpuszczenie kawałka zaprawy w kwasie jesteśmy w stanie określić proporcję cementu/wapna do piasku. Niestety nie pozwoli nam to ustalić proporcji wapno:cement. Ale ponieważ nowa zaprawa powinna być mniej wytrzymała niż stara, można założyć, że powinna zawierać więcej wapna niż cementu. W literaturze można znaleźć następujące proporcje zapraw do naprawiania starych murów cement:wapno:piasek (objętościowo): 1-2-9; 1-3-11; 0-1-3. Ponieważ piwnica jest narażona na oddziwływanie wody, skłonny byłbym optować za pierwszą proporcją, lub nawet nieznacznym zwiększeniem ilości cementu. Proszę jednak pamiętać, aby nie stosować zapraw czysto cementowych. Są one sztywne, mocne, mało przepuszczalne, a więc mają te wszystkie cechy, których zaprawa do uzupełniania ubytków mieć nie powinna. Proszę również nie wierzyć osobom, które polecają Panu zaprawy cementowe z plastyfikatorami. Zaprawy te są nieprzepuszczalne i są bliże co do właściwości betonom niż zaprawom. Proszę również nie stosować zapraw fabrycznych, a szczególnie tych cementowych. Po pierwsze, są one zwykle zbyt wytrzymałe, a po drugie zawierają chemię, której składu nie znamy. A więc nie wiemy jak te związki chemiczne wpłyną na stare zaprawy i kamienie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że je uszkodzą. Chyba, że są to zaprawy renowacyjne wapienne i posiadają certyfikat WTA. To, co powyżej napisałem, jest jedynie fragmentem większej dyskusji o zaprawach. Mam jednak nadzieję, że parę spraw udało mi się wyjaśnić. Proszę jednak przede wszystkim postarać się chronić piwnicę przed wodą gruntową.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy wylewka samopoziomująca może stanowić samodzielną posadzkę?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Zazwyczaj masy samopoziomujące są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Należy więc najpierw się upewnić, że daną wylewkę można użyć na zewnątrz i w tym celu uważnie przeczytać kartę...

Jak przygotować płyty OSB do malowania?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Układanie gipsu szpachlowego w zaproponowany przez pana sposób jest niezgodne z kartami technicznymi dla takich wyrobów. Gipsy takie są przeznaczone do nanoszenia na podłoża mineralne....

Jak wyrównać schody betonowe?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Najpierw należy wykonać dokładne pomiary schodów. Następnie należy tak zaplanować skucie nierówności, aby minimalna warstwa wyrównawcza miała grubość 2 cm. Następnie należy...

Czy można zrobić wylewkę na istniejącej posadzce?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Z pańskiego opisu można wywnioskować, że pytanie dotyczy podłogi na gruncie. W każdym innym przypadku należy przeprowadzić analizę konstrukcyjną stropu. Zakładam, że stara wylewka cementowa jest...

Fundamenty z kamienia wapiennego. Jak zrobić na nich izolacje pionową?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Przy budowlach wznoszonych przez starych majstrów zawsze trzeba zachować ostrożność, ponieważ często stosowali oni bardzo proste, stare rozwiązania, które okazywały się skuteczne....

Jak odnowić filar, na którym popękał tynk?

Jak odnowić filar, na którym popękał tynk?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Problemem może być (co wynika z pytania) zła jakość materiału konstrukcyjnego filara. Można domniemywać, że powierzchnia betonu, z którego powstał filar jest skorodowana. Nie musi to...

Czy na wylewkę samopoziomującą można ułożyć kolejną wylewkę?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Podstawowy problem polega na tym, że grubość nowej wylewki wynosiłaby od 5 mm (co jest dopuszczalne) do 0 mm (co już jest problemem z punktu widzenia tej technologii). Inaczej mówiąc,...

Jaką zaprawą zaszpachlować bruzdy instalacyjne, w których biegną rury miedziane?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Nie wiem, jakie „przejścia” instalacji CO są wymienione w pytaniu. Tam gdzie instalacja CO przebiega w posadzce lub ścianie ma być zabezpieczona otuliną termoizolacyjną. Łącznie z...

Spękania ścian. Jak poznać przyczynę i jak je naprawić?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Pytanie należy do tych, na które nie sposób odpowiedzieć bez obejrzenia obiektu na miejscu. Dodatkowo, opis spękań w budynku wskazuje, że obecny stan budynku wymaga opinii technicznej...

Czy można kupić płynne wapno do tynków?

Doradza ekspert z firmy STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Z pytania wnioskuję, że zaszło nieporozumienie. Wapno co prawda może występować w gęstej płynnej postaci, jako tak zwane ciasto wapienne. Można takie ciasto wapienne przygotować np. z workowanego...

1 2 3 ... 85 » Archiwum
STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Ekspert z firmy:

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO

Eksperci z SPW udzielają porad dotyczących stosowania budowlanych zapraw...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.