dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przenikanie wody z rowu melioracyjnego...

Ekspert odpowiada

Przenikanie wody z rowu melioracyjnego do fundamentów domu

We wrześniu 2015 r. zakupiłem dom mieszkalno-gospodarczy na wsi. Dom posadowiony jest niemal równolegle do rowu melioracyjnego. Powierzchnia w tym miejscu jest płaska. Rów przebiega wzdłuż mojej posesji na odcinku ok. 100 metrów i w odległości od 1,5 do 4 metrów od mojego budynku. Rów należy do spółki wodnej, jest szeroki, ma nierówne dno. Brzegi i dno nie są niczym zabezpieczone. Zasilany jest wodą z wąskiego i płytkiego rowu leżącego na pochyłym terenie, przebiegającego wzdłuż wiejskiej drogi powiatowej. Po opadach deszczu rów obok mojego domu wypełnia się wodą, powstają zalewiska i następuje przenikanie wody przez fundamenty. W związku z tym nieustannie za pomocą pompy elektrycznej muszę usuwać wodę z piwnicy. Pompa została zainstalowana przez poprzedniego właściciela. Co mam zrobić, by nie ponosić kosztów związanych z permanentną pracą pompy? Czy na spółce wodnej ciążą jakieś obowiązki w takiej sytuacji? Czy można wyegzekwować w spółce wykonanie prac, które odizolują mój dom od wody z rowu melioracyjnego

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka rowów melioracyjnych znajduje swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01)

W świetle art. 73 w/w ustawy, rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, jeżeli służą polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami, zaliczamy do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie z art. 77 tejże ustawy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Jeżeli obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego w należytym stanie nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

„Stosownie do art. 77 Prawa wodnego w kompetencjach starosty leżą kwestie kontroli utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych z możliwością konkretnego określenia w decyzji szczegółowego zakresu obowiązków tym podmiotom i terminów ich wykonania.” (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. II OW 34/08)

W świetle powyższego Spółka wodna będąca właścicielem rowu ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo m.in. mienia usytuowanego w pobliżu. W przedstawionej sytuacji, należałoby przedstawić problem Spółce, a jeżeli nie przyniesie to efektu wystąpić do starosty z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, powinna zostać wydana decyzja nakazująca wykonanie przez spółkę wodną określonych robót związanych z zabezpieczeniem rowu melioracyjnego przed przelewaniem. Dodatkowo starosta w takiej decyzji powinien określić termin, w ciągu którego Spółka ma wykonać wskazane prace.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.