dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przenikanie wody z rowu melioracyjnego...

Ekspert odpowiada

Przenikanie wody z rowu melioracyjnego do fundamentów domu

We wrześniu 2015 r. zakupiłem dom mieszkalno-gospodarczy na wsi. Dom posadowiony jest niemal równolegle do rowu melioracyjnego. Powierzchnia w tym miejscu jest płaska. Rów przebiega wzdłuż mojej posesji na odcinku ok. 100 metrów i w odległości od 1,5 do 4 metrów od mojego budynku. Rów należy do spółki wodnej, jest szeroki, ma nierówne dno. Brzegi i dno nie są niczym zabezpieczone. Zasilany jest wodą z wąskiego i płytkiego rowu leżącego na pochyłym terenie, przebiegającego wzdłuż wiejskiej drogi powiatowej. Po opadach deszczu rów obok mojego domu wypełnia się wodą, powstają zalewiska i następuje przenikanie wody przez fundamenty. W związku z tym nieustannie za pomocą pompy elektrycznej muszę usuwać wodę z piwnicy. Pompa została zainstalowana przez poprzedniego właściciela. Co mam zrobić, by nie ponosić kosztów związanych z permanentną pracą pompy? Czy na spółce wodnej ciążą jakieś obowiązki w takiej sytuacji? Czy można wyegzekwować w spółce wykonanie prac, które odizolują mój dom od wody z rowu melioracyjnego

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka rowów melioracyjnych znajduje swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01)

W świetle art. 73 w/w ustawy, rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, jeżeli służą polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami, zaliczamy do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie z art. 77 tejże ustawy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Jeżeli obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego w należytym stanie nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

„Stosownie do art. 77 Prawa wodnego w kompetencjach starosty leżą kwestie kontroli utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych z możliwością konkretnego określenia w decyzji szczegółowego zakresu obowiązków tym podmiotom i terminów ich wykonania.” (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. II OW 34/08)

W świetle powyższego Spółka wodna będąca właścicielem rowu ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo m.in. mienia usytuowanego w pobliżu. W przedstawionej sytuacji, należałoby przedstawić problem Spółce, a jeżeli nie przyniesie to efektu wystąpić do starosty z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, powinna zostać wydana decyzja nakazująca wykonanie przez spółkę wodną określonych robót związanych z zabezpieczeniem rowu melioracyjnego przed przelewaniem. Dodatkowo starosta w takiej decyzji powinien określić termin, w ciągu którego Spółka ma wykonać wskazane prace.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.