dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przenikanie wody z rowu melioracyjnego...

Ekspert odpowiada

Przenikanie wody z rowu melioracyjnego do fundamentów domu

We wrześniu 2015 r. zakupiłem dom mieszkalno-gospodarczy na wsi. Dom posadowiony jest niemal równolegle do rowu melioracyjnego. Powierzchnia w tym miejscu jest płaska. Rów przebiega wzdłuż mojej posesji na odcinku ok. 100 metrów i w odległości od 1,5 do 4 metrów od mojego budynku. Rów należy do spółki wodnej, jest szeroki, ma nierówne dno. Brzegi i dno nie są niczym zabezpieczone. Zasilany jest wodą z wąskiego i płytkiego rowu leżącego na pochyłym terenie, przebiegającego wzdłuż wiejskiej drogi powiatowej. Po opadach deszczu rów obok mojego domu wypełnia się wodą, powstają zalewiska i następuje przenikanie wody przez fundamenty. W związku z tym nieustannie za pomocą pompy elektrycznej muszę usuwać wodę z piwnicy. Pompa została zainstalowana przez poprzedniego właściciela. Co mam zrobić, by nie ponosić kosztów związanych z permanentną pracą pompy? Czy na spółce wodnej ciążą jakieś obowiązki w takiej sytuacji? Czy można wyegzekwować w spółce wykonanie prac, które odizolują mój dom od wody z rowu melioracyjnego

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka rowów melioracyjnych znajduje swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01)

W świetle art. 73 w/w ustawy, rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, jeżeli służą polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami, zaliczamy do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Zgodnie z art. 77 tejże ustawy utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Jeżeli obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego w należytym stanie nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

„Stosownie do art. 77 Prawa wodnego w kompetencjach starosty leżą kwestie kontroli utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych z możliwością konkretnego określenia w decyzji szczegółowego zakresu obowiązków tym podmiotom i terminów ich wykonania.” (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2008 r. II OW 34/08)

W świetle powyższego Spółka wodna będąca właścicielem rowu ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo m.in. mienia usytuowanego w pobliżu. W przedstawionej sytuacji, należałoby przedstawić problem Spółce, a jeżeli nie przyniesie to efektu wystąpić do starosty z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, powinna zostać wydana decyzja nakazująca wykonanie przez spółkę wodną określonych robót związanych z zabezpieczeniem rowu melioracyjnego przed przelewaniem. Dodatkowo starosta w takiej decyzji powinien określić termin, w ciągu którego Spółka ma wykonać wskazane prace.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.