dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Przeniesienie decyzji o warunkach...

Ekspert odpowiada

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Mam problem z warunkami zabudowy. W gminie mają na ten temat odmienne zdanie aniżeli w powiecie. Dlatego zwracam się o poradę. Zakupiłem działkę od rolnika, który wytyczył ze swojego pola 1000 m2, wystąpił o warunki zabudowy i je otrzymał (włącznie ze wszystkimi planami: energia, woda itp.). Czyli kupiłem działkę z warunkami zabudowy. W gminie twierdzą, że mogę przepisać te warunki zabudowy, natomiast w powiecie twierdzą, że muszę jeszcze raz przejść wszystkie procedury związane z warunkami zabudowy. Logicznie myśląc to jest strata czasu i pieniędzy.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy uregulowane jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z dnia 2015.02.10)

Zgodnie z art. 59 tejże ustawy zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje zwykle wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w niektórych przypadkach wydaje ją wojewoda.

Art. 63 ust. 5 w/w ustawy wyraźnie przewiduje, możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, pod dwoma warunkami. Po pierwsze do przeniesienia konieczna jest zgoda osoby na rzecz której decyzja została wydana (w tym wypadku zgoda rolnika). Po drugie osoba, na którą decyzja ma być przeniesiona musi przyjąć wszystkie warunki zawarte w tej decyzji, bez jakichkolwiek zmian.

Organem właściwym do przeniesienia decyzji, jest organ który ją wydał, a więc odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dodatkowo należy zaznaczyć iż zgodnie z przepisami takie przeniesienie decyzji nie jest dobrą wolą organu administracyjnego. Gdy spełnione są 2 w/w warunki organ jest obowiązany do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.

Stronami w postępowaniu dotyczącym takiego przeniesienia, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie. (w tym wypadku rolnik i Pan).

Podkreślenia wymaga również fakt, iż przeniesienie takiej decyzji jest możliwe jedynie w okresie jej ważności. Art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwie sytuacje, kiedy organ administracyjny stwierdza wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i jest to przypadek gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.