dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa siłowni wiatrowej - czy...

Ekspert odpowiada

Budowa siłowni wiatrowej - czy potrzebny projekt budowlany i zgłoszenie?

Planuję na swojej działce postawić słup energetyczno-strunowo-żerdziowy: E 18/12 12,0 4950 18,0 263 533 ŻÓŁTY http://www.wirbet.com.pl/Produkty,cat,1693,id,2737/Energetyczne-strunobetonowe-zerdzie-wirowane-typu-E

Na nim chcę umieścić siłownię wiatrową Ecorote 2800 http://hipar.pl/turbiny-wiatrowe/dokumentacja-techniczna/

Słup zgodnie z instrukcją montażu instaluje się w ten sposób, że wierci się otwór w ziemi na głębokość 2,5 m i następnie wkłada się w ten otwór słup i ubija się dokładnie pneumatyczną stopą dookoła, czyli nie tworzymy żadnego betonowego fundamentu do tego słupa. Po instalacji słup 18-metrowy minus 2,5 m (w ziemi) plus 3 m siłownia = 18,5 m nad ziemią (wysokość budowli). Czy potrzebny jest na tę inwestycję projekt budowlany? Nie jest to budowla z fundamentem na stale związana z ziemią. Planuję do tego zastosować jeszcze odciągi – 3 liny. Gdzie trzeba zgłosić plan umiejscowienia takiej instalacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08) enumeratywnie wymienia budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie podlega rozszerzeniu. W związku z tym, iż w artykule tym nie znajdujemy pozycji pod nazwą przydomowa elektrownia wiatrowa, lub słup służący do zainstalowania takiej siłowni, należy uznać, iż wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu takiego słupa wymaga dla swej legalności wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem administracyjnym „Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą, tylko urządzeniem technicznym, a jako budowlę należy traktować jedynie części budowlane elektrowni jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, czyli fundament i maszt.”(Wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2007 roku, I SA/Sz 171/07.

 

Odnosząc się do kwestii braku fundamentu i niezwiązania z gruntem na stałe takiej inwestycji, należało by również sięgnąć do ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa administracyjnego. I tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. II SA/Go 305/11 stwierdził, iż

 

„1. Fakt trwałego związania obiektu z gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie.

 

2. O tym czy obiekt jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy sposób w jaki zagłębiono go w gruncie ani technika w jakiej to wykonano, ale masa całkowita obiektu i jego rozmiary, które wymagają trwałego związania z gruntem ze względów bezpieczeństwa. Cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce”

 

„Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję.” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2006 roku II OSK 923/05).

 

W związku z powyższym, w mojej ocenie inwestycja opisana w pytaniu wymaga dla swej legalnej realizacji wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 prawa budowlanego, a co za tym idzie sporządzenia projektu budowlanego obejmującego to zamierzenie budowlane. Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę należy wystąpić do najbliższego Starosty, gdyż jest on organem właściwym w tym zakresie.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy załączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy brak jest uchwalonego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji: 5.05.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.