dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa siłowni wiatrowej - czy...

Ekspert odpowiada

Budowa siłowni wiatrowej - czy potrzebny projekt budowlany i zgłoszenie?

Planuję na swojej działce postawić słup energetyczno-strunowo-żerdziowy: E 18/12 12,0 4950 18,0 263 533 ŻÓŁTY http://www.wirbet.com.pl/Produkty,cat,1693,id,2737/Energetyczne-strunobetonowe-zerdzie-wirowane-typu-E

Na nim chcę umieścić siłownię wiatrową Ecorote 2800 http://hipar.pl/turbiny-wiatrowe/dokumentacja-techniczna/

Słup zgodnie z instrukcją montażu instaluje się w ten sposób, że wierci się otwór w ziemi na głębokość 2,5 m i następnie wkłada się w ten otwór słup i ubija się dokładnie pneumatyczną stopą dookoła, czyli nie tworzymy żadnego betonowego fundamentu do tego słupa. Po instalacji słup 18-metrowy minus 2,5 m (w ziemi) plus 3 m siłownia = 18,5 m nad ziemią (wysokość budowli). Czy potrzebny jest na tę inwestycję projekt budowlany? Nie jest to budowla z fundamentem na stale związana z ziemią. Planuję do tego zastosować jeszcze odciągi – 3 liny. Gdzie trzeba zgłosić plan umiejscowienia takiej instalacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08) enumeratywnie wymienia budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie podlega rozszerzeniu. W związku z tym, iż w artykule tym nie znajdujemy pozycji pod nazwą przydomowa elektrownia wiatrowa, lub słup służący do zainstalowania takiej siłowni, należy uznać, iż wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu takiego słupa wymaga dla swej legalności wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem administracyjnym „Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą, tylko urządzeniem technicznym, a jako budowlę należy traktować jedynie części budowlane elektrowni jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, czyli fundament i maszt.”(Wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2007 roku, I SA/Sz 171/07.

 

Odnosząc się do kwestii braku fundamentu i niezwiązania z gruntem na stałe takiej inwestycji, należało by również sięgnąć do ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa administracyjnego. I tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. II SA/Go 305/11 stwierdził, iż

 

„1. Fakt trwałego związania obiektu z gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie.

 

2. O tym czy obiekt jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy sposób w jaki zagłębiono go w gruncie ani technika w jakiej to wykonano, ale masa całkowita obiektu i jego rozmiary, które wymagają trwałego związania z gruntem ze względów bezpieczeństwa. Cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce”

 

„Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję.” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2006 roku II OSK 923/05).

 

W związku z powyższym, w mojej ocenie inwestycja opisana w pytaniu wymaga dla swej legalnej realizacji wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 prawa budowlanego, a co za tym idzie sporządzenia projektu budowlanego obejmującego to zamierzenie budowlane. Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę należy wystąpić do najbliższego Starosty, gdyż jest on organem właściwym w tym zakresie.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy załączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy brak jest uchwalonego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji: 5.05.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Dobudowa ganku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.