dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa siłowni wiatrowej - czy...

Ekspert odpowiada

Budowa siłowni wiatrowej - czy potrzebny projekt budowlany i zgłoszenie?

Planuję na swojej działce postawić słup energetyczno-strunowo-żerdziowy: E 18/12 12,0 4950 18,0 263 533 ŻÓŁTY http://www.wirbet.com.pl/Produkty,cat,1693,id,2737/Energetyczne-strunobetonowe-zerdzie-wirowane-typu-E

Na nim chcę umieścić siłownię wiatrową Ecorote 2800 http://hipar.pl/turbiny-wiatrowe/dokumentacja-techniczna/

Słup zgodnie z instrukcją montażu instaluje się w ten sposób, że wierci się otwór w ziemi na głębokość 2,5 m i następnie wkłada się w ten otwór słup i ubija się dokładnie pneumatyczną stopą dookoła, czyli nie tworzymy żadnego betonowego fundamentu do tego słupa. Po instalacji słup 18-metrowy minus 2,5 m (w ziemi) plus 3 m siłownia = 18,5 m nad ziemią (wysokość budowli). Czy potrzebny jest na tę inwestycję projekt budowlany? Nie jest to budowla z fundamentem na stale związana z ziemią. Planuję do tego zastosować jeszcze odciągi – 3 liny. Gdzie trzeba zgłosić plan umiejscowienia takiej instalacji?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08) enumeratywnie wymienia budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie podlega rozszerzeniu. W związku z tym, iż w artykule tym nie znajdujemy pozycji pod nazwą przydomowa elektrownia wiatrowa, lub słup służący do zainstalowania takiej siłowni, należy uznać, iż wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu takiego słupa wymaga dla swej legalności wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem administracyjnym „Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą, tylko urządzeniem technicznym, a jako budowlę należy traktować jedynie części budowlane elektrowni jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, czyli fundament i maszt.”(Wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2007 roku, I SA/Sz 171/07.

 

Odnosząc się do kwestii braku fundamentu i niezwiązania z gruntem na stałe takiej inwestycji, należało by również sięgnąć do ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa administracyjnego. I tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. II SA/Go 305/11 stwierdził, iż

 

„1. Fakt trwałego związania obiektu z gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie.

 

2. O tym czy obiekt jest trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy sposób w jaki zagłębiono go w gruncie ani technika w jakiej to wykonano, ale masa całkowita obiektu i jego rozmiary, które wymagają trwałego związania z gruntem ze względów bezpieczeństwa. Cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce”

 

„Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję.” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2006 roku II OSK 923/05).

 

W związku z powyższym, w mojej ocenie inwestycja opisana w pytaniu wymaga dla swej legalnej realizacji wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 prawa budowlanego, a co za tym idzie sporządzenia projektu budowlanego obejmującego to zamierzenie budowlane. Z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę należy wystąpić do najbliższego Starosty, gdyż jest on organem właściwym w tym zakresie.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy załączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy brak jest uchwalonego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji: 5.05.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.