dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Definicja lokalu jednopokojowego

Ekspert odpowiada

Definicja lokalu jednopokojowego

Prawo budowlane mówi, że dla mieszkań jednopokojowych normy nasłonecznienia nie są określone. Ale nie znalazłem określenia w prawie, co to jest mieszkanie jednopokojowe. Czy jest to tylko pokój z wnęką kuchenną? Czy jest to też mieszkanie, które ma kuchnię w oddzielnym pomieszczeniu z oknem, plus oddzielną łazienkę. Czy przepisy określają minimalną powierzchnię mieszkania 1-pokojowego. Chodzi mi o jak najbardziej formalną definicję mieszkania jednopokojowego (nie o jego popularne rozumienie), bo jest to podstawą do mojej dyskusji z Wydziałem Architektury odnośnie rozpatrywanego wniosku o pozwolenia na budowę.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Polski ustawodawca nie umieścił w żadnym z obowiązujących aktów prawnych definicji mieszkania jednopokojowego. Wobec braku zdefiniowanego pojęcia, bardzo często dochodzi do sytuacji niejasnych i dość trudnych do wyjaśnienia.

 

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), znajdujemy dość niewielką regulację dotyczącą mieszkań jednopokojowych.

 

Przede wszystkim zgodnie z w/w rozporządzeniem przez pojęcie mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Pomieszczenie mieszkalne to pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

 

W powyższej definicji zawierają się jeszcze pomieszczenia pomocnicze przez które należy rozumieć pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;

 

§ 92 w/w rozporządzenia stanowi, iż:

 

1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

 

2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinna być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy.

 

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp.

 

4. Ustęp wydzielony należy wyposażyć w umywalkę.

 

§ 93 zaś stanowi:

 

1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.

 

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.

 

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w mojej ocenie mieszkaniem jednopokojowym będzie zarówno lokal mieszkalny składający się z pomieszczenia mieszkalnego (pokoju) + wnęki kuchennej i łazienki, jak również lokal składający się z pomieszczenia mieszkalnego (pokoju) + oddzielnej kuchni oraz łazienki. Wymóg oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, w przypadku mieszkań jednopokojowych nie jest obligatoryjny, jeśli chodzi o pomieszczenie kuchenne. W przypadku spełnienia warunku zastosowania odpowiedniej wentylacji w takim mieszkaniu, pomieszczenie kuchenne może nie mieć okna, a wnęka kuchenna może być połączona z przedpokojem.

 

Ust. 3 § 93 wskazuje, iż kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na dzienny pobyt ludzi, ale zapis ten dotyczy tylko mieszkań wielopokojowych.

 

W tym miejscu zwrócę uwagę na stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury przedstawione w interpretacji będącej odpowiedzią na zapytanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, w którym to Ministerstwo stwierdza, iż „w mieszkaniach jednopokojowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jeżeli nie ma możliwości wykonania osobnego pomieszczenia kuchennego z bezpośrednim pomieszczeniem dziennym, dopuszcza się jedynie możliwość zaprojektowania pomieszczenia kuchennego bez okien lub wnęki kuchennej połączonej z przedpokojem (ale nie kuchni umieszczonej w przedpokoju), pod warunkiem zastosowania odpowiedniego trzonu kuchennego w zależności od rodzaju urządzenia kuchennego. Tym samym błędne jest wykonywanie w takich mieszkaniach aneksów kuchennych bezpośrednio w pokoju dziennym. Uzasadnione jest to tym, że pokój w mieszkaniu jednopokojowym, musi spełniać wszystkie funkcje pomieszczenia mieszkalnego, to znaczy jednocześnie pokoju dziennego i sypialnego, miejsca wypoczynku oraz pracy domowej i zawodowej bądź nauki. Po za tym, polaczenie aneksu kuchennego z funkcją pokoju dziennego może wywoływać szereg uciążliwości użytkowych w całym mieszkaniu.”

 

Takie stanowisko Ministerstwa, nie pozostaje jednak dla części prawników bez wątpliwości. Z uwagi, na to, iż przepisy nie są do końca jasne w tym zakresie i jak wspomniałam na początku nie ma definicji mieszkania jednopokojowego nie wszystkie organy w sposób właściwy rozpatrują konkretne przypadki projektów budowlanych.

 

§ 94 ust. 2 w/w rozporządzenia stanowi, iż w mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2. W przepisach nie znajdziemy określenia minimalnej powierzchni całego mieszkania jednopokojowego. Biorąc jednak pod uwagę, iż w takim mieszkaniu jednopokojowym kuchnia nie może być usytuowana jako aneks kuchenny, to wymiary pokoju nie powinny być mniejsze niż 16 m2, a kuchnia będzie dodatkowo miała swój metraż (jeśli będzie oddzielnym pomieszczeniem, lub wnęka kuchenną ). Nie zapomnijmy oczywiście o łazience, która tez będzie stanowić oddzielne pomieszczenie.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.