dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Definicja lokalu jednopokojowego

Ekspert odpowiada

Definicja lokalu jednopokojowego

Polski ustawodawca nie umieścił w żadnym z obowiązujących aktów prawnych definicji mieszkania jednopokojowego. Wobec braku zdefiniowanego pojęcia, bardzo często dochodzi do sytuacji niejasnych i dość trudnych do wyjaśnienia.

 

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), znajdujemy dość niewielką regulację dotyczącą mieszkań jednopokojowych.

 

Przede wszystkim zgodnie z w/w rozporządzeniem przez pojęcie mieszkanie należy rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Pomieszczenie mieszkalne to pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

 

W powyższej definicji zawierają się jeszcze pomieszczenia pomocnicze przez które należy rozumieć pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;

 

§ 92 w/w rozporządzenia stanowi, iż:

 

1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

 

2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinna być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy.

 

3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Sposób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp.

 

4. Ustęp wydzielony należy wyposażyć w umywalkę.

 

§ 93 zaś stanowi:

 

1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.

 

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji: 1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej, 2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.

 

3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w mojej ocenie mieszkaniem jednopokojowym będzie zarówno lokal mieszkalny składający się z pomieszczenia mieszkalnego (pokoju) + wnęki kuchennej i łazienki, jak również lokal składający się z pomieszczenia mieszkalnego (pokoju) + oddzielnej kuchni oraz łazienki. Wymóg oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, w przypadku mieszkań jednopokojowych nie jest obligatoryjny, jeśli chodzi o pomieszczenie kuchenne. W przypadku spełnienia warunku zastosowania odpowiedniej wentylacji w takim mieszkaniu, pomieszczenie kuchenne może nie mieć okna, a wnęka kuchenna może być połączona z przedpokojem.

 

Ust. 3 § 93 wskazuje, iż kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na dzienny pobyt ludzi, ale zapis ten dotyczy tylko mieszkań wielopokojowych.

 

W tym miejscu zwrócę uwagę na stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury przedstawione w interpretacji będącej odpowiedzią na zapytanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, w którym to Ministerstwo stwierdza, iż „w mieszkaniach jednopokojowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jeżeli nie ma możliwości wykonania osobnego pomieszczenia kuchennego z bezpośrednim pomieszczeniem dziennym, dopuszcza się jedynie możliwość zaprojektowania pomieszczenia kuchennego bez okien lub wnęki kuchennej połączonej z przedpokojem (ale nie kuchni umieszczonej w przedpokoju), pod warunkiem zastosowania odpowiedniego trzonu kuchennego w zależności od rodzaju urządzenia kuchennego. Tym samym błędne jest wykonywanie w takich mieszkaniach aneksów kuchennych bezpośrednio w pokoju dziennym. Uzasadnione jest to tym, że pokój w mieszkaniu jednopokojowym, musi spełniać wszystkie funkcje pomieszczenia mieszkalnego, to znaczy jednocześnie pokoju dziennego i sypialnego, miejsca wypoczynku oraz pracy domowej i zawodowej bądź nauki. Po za tym, polaczenie aneksu kuchennego z funkcją pokoju dziennego może wywoływać szereg uciążliwości użytkowych w całym mieszkaniu.”

 

Takie stanowisko Ministerstwa, nie pozostaje jednak dla części prawników bez wątpliwości. Z uwagi, na to, iż przepisy nie są do końca jasne w tym zakresie i jak wspomniałam na początku nie ma definicji mieszkania jednopokojowego nie wszystkie organy w sposób właściwy rozpatrują konkretne przypadki projektów budowlanych.

 

§ 94 ust. 2 w/w rozporządzenia stanowi, iż w mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2. W przepisach nie znajdziemy określenia minimalnej powierzchni całego mieszkania jednopokojowego. Biorąc jednak pod uwagę, iż w takim mieszkaniu jednopokojowym kuchnia nie może być usytuowana jako aneks kuchenny, to wymiary pokoju nie powinny być mniejsze niż 16 m2, a kuchnia będzie dodatkowo miała swój metraż (jeśli będzie oddzielnym pomieszczeniem, lub wnęka kuchenną ). Nie zapomnijmy oczywiście o łazience, która tez będzie stanowić oddzielne pomieszczenie.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.