dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na użytkowanie a włączenie...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Czy nowo wybudowany odcinek sieci gazowej, nie połączony z istniejącym gazociągiem, kwalifikuje się do zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym jako gotowy do użytkowania. Czy na tym etapie kierownik budowy powinien podpisać oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych i złożyć dokumenty do Nadzorze Budowlanym?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie przyłącza, ewentualnie przyłącza wraz z instalacją gazową wewnętrzną (w budynku).

 

Istotne jest czy taka instalacja wewnętrzna, przyłącze gazowe uwzględnione było w pozwoleniu na budowę obiektu (domu) czy też stanowiło przedmiot odrębnego pozwolenia na budowę.

 

Jeśli na wybudowanie instalacji gazowej wydane było odrębne pozwolenie na budowę, to po zakończeniu tej budowy, można od razu zgłosić do właściwych organów informację o zakończeniu budowy przyłącza lub przyłącza wraz z instalacją. Należy jednak pamiętać, iż firma wykonująca instalację gazową czy przyłącze powinna po zakończeniu tej budowy wykonać próbę szczelności tej instalacji. Dokument potwierdzający dokonanie próby szczelności powinien być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (§ 43 i następne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09). Konieczny również będzie protokół odbioru przyłącza gazowego podpisany, podobnie jak przy próbie szczelności przez osobę uprawnioną. W przypadku gdy oprócz przyłącza budowana była również instalacja wewnętrzna w budynku konieczne będzie także uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych. W sytuacji gdy część instalacji gazowej przebiega pod ziemią potrzebna będzie również inwentaryzacja geodezyjna w tym zakresie.

 

Musimy pamiętać, aby wszelkie istotne informacje zawarte były w dzienniku budowy. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne będzie również oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. Jeśli mamy wszystkie te wymagane prawem dokumenty, a przyłącze i instalacja gazowa objęte były odrębnym pozwoleniem na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zgłoszenia zakończenia budowy.

 

W przypadku, gdy przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę był budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zgłoszenie zakończenia budowy możliwe będzie dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

 

Na koniec dodam tylko iż szczegółowe warunki podłączania klientów do sieci gazowej uregulowane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z dnia 2012.09.25).

 

Data publikacji: 27.10.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.