dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na użytkowanie a włączenie...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Czy nowo wybudowany odcinek sieci gazowej, nie połączony z istniejącym gazociągiem, kwalifikuje się do zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym jako gotowy do użytkowania. Czy na tym etapie kierownik budowy powinien podpisać oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych i złożyć dokumenty do Nadzorze Budowlanym?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie przyłącza, ewentualnie przyłącza wraz z instalacją gazową wewnętrzną (w budynku).

 

Istotne jest czy taka instalacja wewnętrzna, przyłącze gazowe uwzględnione było w pozwoleniu na budowę obiektu (domu) czy też stanowiło przedmiot odrębnego pozwolenia na budowę.

 

Jeśli na wybudowanie instalacji gazowej wydane było odrębne pozwolenie na budowę, to po zakończeniu tej budowy, można od razu zgłosić do właściwych organów informację o zakończeniu budowy przyłącza lub przyłącza wraz z instalacją. Należy jednak pamiętać, iż firma wykonująca instalację gazową czy przyłącze powinna po zakończeniu tej budowy wykonać próbę szczelności tej instalacji. Dokument potwierdzający dokonanie próby szczelności powinien być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (§ 43 i następne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09). Konieczny również będzie protokół odbioru przyłącza gazowego podpisany, podobnie jak przy próbie szczelności przez osobę uprawnioną. W przypadku gdy oprócz przyłącza budowana była również instalacja wewnętrzna w budynku konieczne będzie także uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych. W sytuacji gdy część instalacji gazowej przebiega pod ziemią potrzebna będzie również inwentaryzacja geodezyjna w tym zakresie.

 

Musimy pamiętać, aby wszelkie istotne informacje zawarte były w dzienniku budowy. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne będzie również oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. Jeśli mamy wszystkie te wymagane prawem dokumenty, a przyłącze i instalacja gazowa objęte były odrębnym pozwoleniem na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zgłoszenia zakończenia budowy.

 

W przypadku, gdy przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę był budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zgłoszenie zakończenia budowy możliwe będzie dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

 

Na koniec dodam tylko iż szczegółowe warunki podłączania klientów do sieci gazowej uregulowane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z dnia 2012.09.25).

 

Data publikacji: 27.10.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.