dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na użytkowanie a włączenie...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Czy nowo wybudowany odcinek sieci gazowej, nie połączony z istniejącym gazociągiem, kwalifikuje się do zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym jako gotowy do użytkowania. Czy na tym etapie kierownik budowy powinien podpisać oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych i złożyć dokumenty do Nadzorze Budowlanym?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie przyłącza, ewentualnie przyłącza wraz z instalacją gazową wewnętrzną (w budynku).

 

Istotne jest czy taka instalacja wewnętrzna, przyłącze gazowe uwzględnione było w pozwoleniu na budowę obiektu (domu) czy też stanowiło przedmiot odrębnego pozwolenia na budowę.

 

Jeśli na wybudowanie instalacji gazowej wydane było odrębne pozwolenie na budowę, to po zakończeniu tej budowy, można od razu zgłosić do właściwych organów informację o zakończeniu budowy przyłącza lub przyłącza wraz z instalacją. Należy jednak pamiętać, iż firma wykonująca instalację gazową czy przyłącze powinna po zakończeniu tej budowy wykonać próbę szczelności tej instalacji. Dokument potwierdzający dokonanie próby szczelności powinien być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, (§ 43 i następne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09). Konieczny również będzie protokół odbioru przyłącza gazowego podpisany, podobnie jak przy próbie szczelności przez osobę uprawnioną. W przypadku gdy oprócz przyłącza budowana była również instalacja wewnętrzna w budynku konieczne będzie także uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej wykonanie przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych. W sytuacji gdy część instalacji gazowej przebiega pod ziemią potrzebna będzie również inwentaryzacja geodezyjna w tym zakresie.

 

Musimy pamiętać, aby wszelkie istotne informacje zawarte były w dzienniku budowy. Do zgłoszenia zakończenia budowy potrzebne będzie również oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. Jeśli mamy wszystkie te wymagane prawem dokumenty, a przyłącze i instalacja gazowa objęte były odrębnym pozwoleniem na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zgłoszenia zakończenia budowy.

 

W przypadku, gdy przedmiotem decyzji o pozwoleniu na budowę był budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Zgłoszenie zakończenia budowy możliwe będzie dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

 

Na koniec dodam tylko iż szczegółowe warunki podłączania klientów do sieci gazowej uregulowane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 z dnia 2012.09.25).

 

Data publikacji: 27.10.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.