dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstępstwo od planu zagospodarowania...

Ekspert odpowiada

Odstępstwo od planu zagospodarowania przestrzennego

Proszę o poradę odnośnie uzyskania pozwolenia na budowę. Nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, wg którego pokrycie dachowe musi być w kolorze ceglastym matowym. Kupując działkę obowiązywały inne warunki zabudowy, które dopuszczały ciemnych dach (czarny), jednak warunki te zostały uchylone i powrócono do poprzedniej uchwały miejscowego planu zagospodarowania. Po interwencji w gminie uzyskaliśmy tylko informację, iż starają się przywrócić plan, który dopuszczał taki dach. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy są jakieś szanse abyśmy uzyskali pozwolenie na ciemny dach na aktualnie obowiązujących warunkach? A jeśli teraz złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na aktualnie obowiązujących warunkach tj. dach ceglasty matowy, uzyskamy pozwolenie, a za jakiś czas zostanie przywrócona zmiana planu, to czy wtedy musimy złożyć wniosek o zmianę pozwolenia i zostanie on pozytywnie rozpatrzony? Czy jest to zmiana nieistotna i nie musimy występować z wnioskiem o zmianę pozwolenia.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności muszę zwrócić uwagę, iż nie istnieje instytucja odstępstwa od ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) przewidują w procesie uzyskania pozwolenia na budowę odstępstwa, jednak dotyczą one tylko odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. (art. 9)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w chwili rozpatrywania sprawy i wydania przedmiotowej decyzji. Wobec tego projekt budowlany sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, choćby tylko w zakresie kolorystyki dachu, nie zostanie zatwierdzony, a pozwolenie nie zostanie wydane.

W sytuacji, gdy po uzyskaniu pozwolenia na budowę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulegnie zmianie, nie spowoduje to nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja zachowuje swoją moc prawną, projekt budowlany jest zatwierdzony, a inwestor ma obowiązek budować zgodnie z tym projektem. W przypadku chęci odstąpienia od zatwierdzonego projektu, zgodnie z art. 36 a ustawy pr. budowlane inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Wyjątek przewiduje ust. 5 powołanego art. zgodnie z którym nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,(…)

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

W mojej ocenie chcąc zmienić kolorystykę dachu, należy wziąć pod uwagę w/w pkt. 7 i wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Z uwagi na to, iż „nowy” projekt będzie zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zakładając że dojdzie do jego zmiany) obowiązującego w chwili wydawania decyzji zmieniającej pozwolenie, starosta nie będzie miał podstawy, aby odmówić wydania takiego pozwolenia zamiennego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.