dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstępstwo od planu zagospodarowania...

Ekspert odpowiada

Odstępstwo od planu zagospodarowania przestrzennego

Proszę o poradę odnośnie uzyskania pozwolenia na budowę. Nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, wg którego pokrycie dachowe musi być w kolorze ceglastym matowym. Kupując działkę obowiązywały inne warunki zabudowy, które dopuszczały ciemnych dach (czarny), jednak warunki te zostały uchylone i powrócono do poprzedniej uchwały miejscowego planu zagospodarowania. Po interwencji w gminie uzyskaliśmy tylko informację, iż starają się przywrócić plan, który dopuszczał taki dach. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy są jakieś szanse abyśmy uzyskali pozwolenie na ciemny dach na aktualnie obowiązujących warunkach? A jeśli teraz złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na aktualnie obowiązujących warunkach tj. dach ceglasty matowy, uzyskamy pozwolenie, a za jakiś czas zostanie przywrócona zmiana planu, to czy wtedy musimy złożyć wniosek o zmianę pozwolenia i zostanie on pozytywnie rozpatrzony? Czy jest to zmiana nieistotna i nie musimy występować z wnioskiem o zmianę pozwolenia.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności muszę zwrócić uwagę, iż nie istnieje instytucja odstępstwa od ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) przewidują w procesie uzyskania pozwolenia na budowę odstępstwa, jednak dotyczą one tylko odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. (art. 9)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w chwili rozpatrywania sprawy i wydania przedmiotowej decyzji. Wobec tego projekt budowlany sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, choćby tylko w zakresie kolorystyki dachu, nie zostanie zatwierdzony, a pozwolenie nie zostanie wydane.

W sytuacji, gdy po uzyskaniu pozwolenia na budowę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulegnie zmianie, nie spowoduje to nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja zachowuje swoją moc prawną, projekt budowlany jest zatwierdzony, a inwestor ma obowiązek budować zgodnie z tym projektem. W przypadku chęci odstąpienia od zatwierdzonego projektu, zgodnie z art. 36 a ustawy pr. budowlane inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Wyjątek przewiduje ust. 5 powołanego art. zgodnie z którym nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,(…)

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

W mojej ocenie chcąc zmienić kolorystykę dachu, należy wziąć pod uwagę w/w pkt. 7 i wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Z uwagi na to, iż „nowy” projekt będzie zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zakładając że dojdzie do jego zmiany) obowiązującego w chwili wydawania decyzji zmieniającej pozwolenie, starosta nie będzie miał podstawy, aby odmówić wydania takiego pozwolenia zamiennego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.