dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstępstwo od planu zagospodarowania...

Ekspert odpowiada

Odstępstwo od planu zagospodarowania przestrzennego

Proszę o poradę odnośnie uzyskania pozwolenia na budowę. Nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, wg którego pokrycie dachowe musi być w kolorze ceglastym matowym. Kupując działkę obowiązywały inne warunki zabudowy, które dopuszczały ciemnych dach (czarny), jednak warunki te zostały uchylone i powrócono do poprzedniej uchwały miejscowego planu zagospodarowania. Po interwencji w gminie uzyskaliśmy tylko informację, iż starają się przywrócić plan, który dopuszczał taki dach. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Czy są jakieś szanse abyśmy uzyskali pozwolenie na ciemny dach na aktualnie obowiązujących warunkach? A jeśli teraz złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na aktualnie obowiązujących warunkach tj. dach ceglasty matowy, uzyskamy pozwolenie, a za jakiś czas zostanie przywrócona zmiana planu, to czy wtedy musimy złożyć wniosek o zmianę pozwolenia i zostanie on pozytywnie rozpatrzony? Czy jest to zmiana nieistotna i nie musimy występować z wnioskiem o zmianę pozwolenia.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności muszę zwrócić uwagę, iż nie istnieje instytucja odstępstwa od ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) przewidują w procesie uzyskania pozwolenia na budowę odstępstwa, jednak dotyczą one tylko odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. (art. 9)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w chwili rozpatrywania sprawy i wydania przedmiotowej decyzji. Wobec tego projekt budowlany sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, choćby tylko w zakresie kolorystyki dachu, nie zostanie zatwierdzony, a pozwolenie nie zostanie wydane.

W sytuacji, gdy po uzyskaniu pozwolenia na budowę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ulegnie zmianie, nie spowoduje to nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja zachowuje swoją moc prawną, projekt budowlany jest zatwierdzony, a inwestor ma obowiązek budować zgodnie z tym projektem. W przypadku chęci odstąpienia od zatwierdzonego projektu, zgodnie z art. 36 a ustawy pr. budowlane inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Wyjątek przewiduje ust. 5 powołanego art. zgodnie z którym nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,(…)

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

W mojej ocenie chcąc zmienić kolorystykę dachu, należy wziąć pod uwagę w/w pkt. 7 i wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Z uwagi na to, iż „nowy” projekt będzie zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zakładając że dojdzie do jego zmiany) obowiązującego w chwili wydawania decyzji zmieniającej pozwolenie, starosta nie będzie miał podstawy, aby odmówić wydania takiego pozwolenia zamiennego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.