dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Połączenie kuchni z pokojem dziennym -...

Ekspert odpowiada

Połączenie kuchni z pokojem dziennym - formalności

Planuję remont i chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość połączenia kuchni z pokojem dziennym poprzez wyburzenie ścianki. Ściana jest najprawdopodobniej działowa (grubość około 12 cm). Kuchenka będzie elektryczna. Czy trzeba dopełnić formalności przy takiej zmianie? (zgoda wspólnoty mieszkaniowej, projekt budowlany, sprawdzenie ściany poprzez osobę uprawnioną..?). W załączniku rzut mieszkania.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Analizując załączony rysunek rzutu mieszkania, biorąc pod uwagę grubość ścian i ich rozmieszczenie najprawdopodobniej zmiana polegająca na wyburzeniu ściany usytuowanej pomiędzy pokojem dziennym a kuchnią, nie powinna stanowić żadnego problemu. Dla bezpieczeństwa jednak proponowałabym zapoznać się z dokumentacją przedstawiającą projekt konstrukcyjny budynku. W projekcie tym powinny być wskazane i opisane ściany konstrukcyjne, jak i działowe. Jeśli dostęp do tej dokumentacji będzie utrudniony, można zasięgnąć porady specjalisty – rzeczoznawcy budowlanego, co do możliwości dokonania wyburzenia.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) nie odnoszą w sposób jednoznaczny do wyburzenia ściany działowej w lokalu mieszkalnym. Samo zagadnienie budzi wiele wątpliwości pod kątem oceny czy takie roboty należy kwalifikować jako przebudowa lokalu mieszkalnego, czy też jako remont. Orzecznictwo sądowo-administracyjne też nie jest jednoznaczne w tej kwestii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. IV SA/Po 967/13 stwierdził, iż prace polegające na wyburzeniu ściany działowej prowadzą do zmiany parametrów technicznych i użytkowych lokalu bez jednoczesnej zmiany parametrów charakterystycznych budynku, a to zgodnie z art. 3 prawa budowlanego jest przebudową. Jako, że art. 29 prawa budowlanego nie przewiduje dokonywania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku/lokalu bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, można by było stwierdzić, że takie pozwolenie jest konieczne do legalnego przeprowadzenia prac.

Jednocześnie sięgając np. do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2006 r. VII SA/Wa 1431/05 czytamy, iż do wyburzenia ściany działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną nie potrzebujemy pozwolenia na budowę, a nadto, nawet nie musimy dokonywać zgłoszenia rozpoczęcia takich prac, z uwagi na fakt, iż dotyczą one konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym znajduje się lokal – „Wykładnia celowościowa przepisu art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego i zawartego w nim pojęcia "remont istniejących obiektów budowlanych" wskazuje, że obowiązek zgłoszenia remontu zaistnieje wówczas gdy jego zakres dotyczyć będzie obiektu budowlanego jako całości.
Remont pojedynczego lokalu w budynku mieszkalnym wielolokalowym nie dotykający części konstrukcyjnych budynku i nie mający żadnego wpływu na funkcjonowanie budynku jako całości nie jest remontem obiektu budowlanego i nie wymaga zgłoszenia.”

Ze względu na to, iż kwestia ta jest niejednoznaczna w praktyce czasami rodzi to problemy, gdyż urzędnicy niejednokrotnie interpretują inaczej przepisy prawa budowlanego i dla legalności wyburzenia ściany działowej wymagają chociaż dokonania zgłoszenia takich prac. W mojej ocenie przed wyburzaniem ściany, należałoby zgłosić zamiar dokonania takich prac we właściwym organie. Z reguły jest to starosta. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do lokalu, oraz odpowiednie szkice lub rysunki. W tym przypadku powinien wystarczyć rzut mieszkania z przekreśloną (najlepiej kolorem czerwonym) ścianką działową, która ma ulec wyburzeniu.

Do wykonywania prac można przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Termin 30- dniowy jest ustawowym terminem, w ciągu którego organ może wnieść sprzeciw. Jeśli sprzeciwu nie wniesie, podjęcie robót jest dopuszczalne.

Poruszając kwestię informowania wspólnoty mieszkaniowej o zamierzonym rozpoczęciu prac, powinno się tego dokonać, jednak wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona, aby nie wyrazić zgody na proponowane zmiany.

Na koniec muszę zaznaczyć, iż w wyniku wyburzenia ściany działowej, może zwiększyć się powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego. To będzie zależało od tego, na podstawie której normy była liczona po wybudowaniu budynku. Jeśli powierzchnia użytkowa ulegnie zmianie, to wymaga ona również zgłoszenia w odpowiednich instytucjach.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.