dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Połączenie kuchni z pokojem dziennym -...

Ekspert odpowiada

Połączenie kuchni z pokojem dziennym - formalności

Planuję remont i chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość połączenia kuchni z pokojem dziennym poprzez wyburzenie ścianki. Ściana jest najprawdopodobniej działowa (grubość około 12 cm). Kuchenka będzie elektryczna. Czy trzeba dopełnić formalności przy takiej zmianie? (zgoda wspólnoty mieszkaniowej, projekt budowlany, sprawdzenie ściany poprzez osobę uprawnioną..?). W załączniku rzut mieszkania.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Analizując załączony rysunek rzutu mieszkania, biorąc pod uwagę grubość ścian i ich rozmieszczenie najprawdopodobniej zmiana polegająca na wyburzeniu ściany usytuowanej pomiędzy pokojem dziennym a kuchnią, nie powinna stanowić żadnego problemu. Dla bezpieczeństwa jednak proponowałabym zapoznać się z dokumentacją przedstawiającą projekt konstrukcyjny budynku. W projekcie tym powinny być wskazane i opisane ściany konstrukcyjne, jak i działowe. Jeśli dostęp do tej dokumentacji będzie utrudniony, można zasięgnąć porady specjalisty – rzeczoznawcy budowlanego, co do możliwości dokonania wyburzenia.

 

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) nie odnoszą w sposób jednoznaczny do wyburzenia ściany działowej w lokalu mieszkalnym. Samo zagadnienie budzi wiele wątpliwości pod kątem oceny czy takie roboty należy kwalifikować jako przebudowa lokalu mieszkalnego, czy też jako remont. Orzecznictwo sądowo-administracyjne też nie jest jednoznaczne w tej kwestii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. IV SA/Po 967/13 stwierdził, iż prace polegające na wyburzeniu ściany działowej prowadzą do zmiany parametrów technicznych i użytkowych lokalu bez jednoczesnej zmiany parametrów charakterystycznych budynku, a to zgodnie z art. 3 prawa budowlanego jest przebudową. Jako, że art. 29 prawa budowlanego nie przewiduje dokonywania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku/lokalu bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, można by było stwierdzić, że takie pozwolenie jest konieczne do legalnego przeprowadzenia prac.

 

Jednocześnie sięgając np. do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2006 r. VII SA/Wa 1431/05 czytamy, iż do wyburzenia ściany działowej, która nie jest ścianą konstrukcyjną nie potrzebujemy pozwolenia na budowę, a nadto, nawet nie musimy dokonywać zgłoszenia rozpoczęcia takich prac, z uwagi na fakt, iż dotyczą one konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym znajduje się lokal – „Wykładnia celowościowa przepisu art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego i zawartego w nim pojęcia "remont istniejących obiektów budowlanych" wskazuje, że obowiązek zgłoszenia remontu zaistnieje wówczas gdy jego zakres dotyczyć będzie obiektu budowlanego jako całości.
Remont pojedynczego lokalu w budynku mieszkalnym wielolokalowym nie dotykający części konstrukcyjnych budynku i nie mający żadnego wpływu na funkcjonowanie budynku jako całości nie jest remontem obiektu budowlanego i nie wymaga zgłoszenia.”

 

Ze względu na to, iż kwestia ta jest niejednoznaczna w praktyce czasami rodzi to problemy, gdyż urzędnicy niejednokrotnie interpretują inaczej przepisy prawa budowlanego i dla legalności wyburzenia ściany działowej wymagają chociaż dokonania zgłoszenia takich prac. W mojej ocenie przed wyburzaniem ściany, należałoby zgłosić zamiar dokonania takich prac we właściwym organie. Z reguły jest to starosta. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do lokalu, oraz odpowiednie szkice lub rysunki. W tym przypadku powinien wystarczyć rzut mieszkania z przekreśloną (najlepiej kolorem czerwonym) ścianką działową, która ma ulec wyburzeniu.

 

Do wykonywania prac można przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Termin 30- dniowy jest ustawowym terminem, w ciągu którego organ może wnieść sprzeciw. Jeśli sprzeciwu nie wniesie, podjęcie robót jest dopuszczalne.

 

Poruszając kwestię informowania wspólnoty mieszkaniowej o zamierzonym rozpoczęciu prac, powinno się tego dokonać, jednak wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona, aby nie wyrazić zgody na proponowane zmiany.

 

Na koniec muszę zaznaczyć, iż w wyniku wyburzenia ściany działowej, może zwiększyć się powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego. To będzie zależało od tego, na podstawie której normy była liczona po wybudowaniu budynku. Jeśli powierzchnia użytkowa ulegnie zmianie, to wymaga ona również zgłoszenia w odpowiednich instytucjach.

31.05.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.