dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » CERTO Kancelaria prawna » Odcięcie instalacji gazowej w mieszkaniu

Ekspert odpowiada

Odcięcie instalacji gazowej w mieszkaniu

Proszę o odpowiedź, czy administracja przy odnawianiu mieszkania z odzysku, przy zamianie z urzędu, ma obowiązek odcięcia instalacji gazowej. W lokalu po odcięciu instalacji gazowej zmieniono instalację elektryczną - kuchenkę gazową wymieniono na elektryczną. Musiano więc dostosować instalację do większej mocy.
ZGM twierdzi, że do odcięcia gazu obliguje właściciela (czyli urząd miasta) rozporządzenie ministra infrastruktury z kwietnia 2002 r., i nakazuje w trakcie remontów wykonywać prace doprowadzające lokal do zgodności z obowiązującymi przepisami. Tak jak wspomniałam, mieszkanie było po prostu odnowione. Poza odcięciem gazu niczego nie dostosowano do nowych przepisów. Mało tego - na miesiąc przed moją przeprowadzką w całym bloku wymieniono instalację gazową, więc jestem jedynym lokatorem, który musi korzystać z kuchenki elektrycznej.

doradca

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia, na które się powołano, dotyczą budynków nowo projektowanych, budowy i przebudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania budynków. Przepisów tych nie stosuje się do „starych” budynków. Z opisu wynika, że nie ma tu także mowy o przebudowie. Wydaje się zatem, że przepisy nie zostały prawidłowo zastosowane, zwłaszcza że pozostałe lokale w budynku są przyłączone do instalacji gazowej.
Po drugie, treść art. 6a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733; j.t. z 7 lutego 2005 r., Dz.U. Nr 31, poz. 266) określającej obowiązki wynajmującego (w tym przypadku urzędu miasta) stanowi, że:
„1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
- utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
- dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
- dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków”.
Cytowany przepis wskazuje Pani uprawnienie do żądania przywrócenia instalacji gazowej w zajmowanym przez Panią lokalu. Wydaje się, że w opisanej sytuacji mogą przysługiwać roszczenia cywilnoprawne (na podstawie cytowanego przepisu, przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego oraz tych dotyczących stosunku najmu) o zobowiązanie wynajmującego do przywrócenia instalacji gazowej, a także o odszkodowanie (np. z tytułu podwyższonych kosztów używania kuchenki elektrycznej).

PORADY EKSPERTA

Budowa domu na zakręcie drogi. Czy są jakieś przeciwwskazania prawne, co do tej lokalizacji?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Gdy dom został wybudowany za blisko granicy działki sąsiada

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Nawet w obecnym stanie prawnym istnieje, w pewnych sytuacjach, możliwość usytuowania budynku bliżej granicy z nieruchomością sąsiadującą. Z opisu wynika jednak, że problem nie będzie dotyczył...

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez montaż progu spowalniającego?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Należy ustalić do kogo należy droga (czy jest publiczna – gminna, powiatowa etc., czy prywatna). Następnie trzeba zwrócić się do zarządcy tej drogi z wnioskiem o przesunięcie progu i o odszkodowanie...

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której są słupy wysokiego napięcia?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Darowizna działki z domem na III klasie ziemi i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Można wyłączyć tylko część nieruchomości. Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami...

Okno w ścianie, która stoi na granicy działki

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Wykucie okna wymaga pozwolenia na budowę, a w tym wypadku również zgody konserwatora zabytków. O ile dobrze zostało to zrozumiane, okno powstało z inicjatywy mieszkających w budynku lokatorów. Skoro...

Brak numeru działki w decyzji pozwolenie na budowę

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby przeanalizować projekt i treść innych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tylko na podstawie powyższego opisu, na ile braki są istotne i jak...

Budowa domu na wąskiej działce

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Od zasad ogólnych w sprawie odległości obiektów budowlanych od granicy z działką sąsiadującą ( § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

Czy budynek gospodarczy wybudowany bez zgłoszenia może być podpiwniczony?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Tak. Przepisy nie mówią o sposobie posadowienia takiego budynku na gruncie, także nie ma przeszkód prawnych aby był podpiwniczony.

Regulacje prawne dotyczące składowania odpadów ze skoszonej trawy

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Z praktyki wynika, że droga administracyjna raczej nie będzie efektywna w tego typu przypadku. Raczej pozostaje tylko droga cywilna i skarżenie sąsiada o immisje.

1 2 3 ... 14 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.