dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Umiejscowienie kotłowni węglowej w...

Ekspert odpowiada

Umiejscowienie kotłowni węglowej w piwnicy. Czy to jest zgodne z przepisami?

Jak od strony formalno-prawnej, prawa budowlanego wygląda obecnie sprawa z kotłownią węglową w piwnicy. Słyszałem, że nastąpiły w tym zakresie jakieś zmiany, ale nie mogę znaleźć szczegółów... Chodzi o kotłownię z kotłem węglowym zasypowym w układzie otwartym (czyli z naczyniem przelewowym). Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje...

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Węgiel zalicza się do paliw stałych, więc szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinna spełniać kotłownia węglowa znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), oraz w ustaleniach Polskiej Normy PN-87/B-02411.

 

Kotłownie zostały podzielone ze względu na łączną moc cieplną do 25 Kw, oraz powyżej 25 Kw do 2000 Kw. W budynkach jednorodzinnych kotłownia o łącznej mocy cieplnej do 25 Kw, jest w zupełności wystarczająca i zwykle takie kotły są stosowane, poniżej więc podstawowe wymagania jakie musi spełniać kotłownia o mocy do 25 kw.

 

Przede wszystkim kotły na paliwa stałe powinny być zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, tj. nie przeznaczonych na stały lub nawet czasowy pobyt ludzi, usytuowanych możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Podłoga w całej kotłowni powinna być wykonana z materiałów nie palnych. Jeśli ten warunek jest niemożliwy, dopuszczalne jest wyłożenie/obicie miejsca usytuowania kotła blachą stalową o grubości 0,7 mm, która wystaje co najmniej na 0,5 metra po za krawędź kotła. Dodatkowo kocioł należy umieścić na fundamencie wystającym co najmniej 0,05 m ponad poziom podłogi. W podłodze kotłowni powinna być umieszczona kratka ściekowa podłączona do kanalizacji, jeśli to nie jest możliwe powinny być inne urządzenia pozwalające na opróżnienie instalacji grzewczej z wody. Umiejscowienie kotła w stosunku do ścian powinno umożliwiać swobodny dostęp, czyszczenie i konserwację. Odległość tyłu kotła od ściany powinna wynosić co najmniej 0,7 m, boku kotła od ściany co najmniej 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Wysokość kotłowni może być taka sama, jak wysokość innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji, jednak nie powinna wynosić mniej niż 2,2 m. Oświetlenie powinno być sztuczne, jednak pożądane jest dodatkowo oświetlenie naturalne. Bardzo ważne jest, aby kotłownia wyposażona była w wentylację nawiewną i wywiewną, co zagwarantuje prawidłowe działanie oraz bezpieczną eksploatację kotła. Dla zapewnienia stałego dopływu powietrza do spalania, bezpośrednio z zewnątrz budynku w pomieszczeniu powinien znajdować się nie zamykany otwór o przekroju minimum 200 cm², o wylocie do 1 m nad poziomem podłogi. Kanał wywiewny musi być wykonany z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, i posiadać otwór wlotowy pod stropem pomieszczenia. Powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Przewód dymowy, czyli komin powinien wynosić 20 cm x 20 cm.

 

Popiół powinien być umieszczany w metalowych pojemnikach, które codziennie są opróżniane. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bez klamek i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia.

 

Skład paliwa, w tym przypadku węgla, powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Jeśli skład jest w oddzielnym pomieszczeniu drzwi z kotłowni do składu powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni.

 

Data publikacji: 25.04.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.