dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Umiejscowienie kotłowni węglowej w...

Ekspert odpowiada

Umiejscowienie kotłowni węglowej w piwnicy. Czy to jest zgodne z przepisami?

Jak od strony formalno-prawnej, prawa budowlanego wygląda obecnie sprawa z kotłownią węglową w piwnicy. Słyszałem, że nastąpiły w tym zakresie jakieś zmiany, ale nie mogę znaleźć szczegółów... Chodzi o kotłownię z kotłem węglowym zasypowym w układzie otwartym (czyli z naczyniem przelewowym). Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje...

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Węgiel zalicza się do paliw stałych, więc szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinna spełniać kotłownia węglowa znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), oraz w ustaleniach Polskiej Normy PN-87/B-02411.

 

Kotłownie zostały podzielone ze względu na łączną moc cieplną do 25 Kw, oraz powyżej 25 Kw do 2000 Kw. W budynkach jednorodzinnych kotłownia o łącznej mocy cieplnej do 25 Kw, jest w zupełności wystarczająca i zwykle takie kotły są stosowane, poniżej więc podstawowe wymagania jakie musi spełniać kotłownia o mocy do 25 kw.

 

Przede wszystkim kotły na paliwa stałe powinny być zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, tj. nie przeznaczonych na stały lub nawet czasowy pobyt ludzi, usytuowanych możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Podłoga w całej kotłowni powinna być wykonana z materiałów nie palnych. Jeśli ten warunek jest niemożliwy, dopuszczalne jest wyłożenie/obicie miejsca usytuowania kotła blachą stalową o grubości 0,7 mm, która wystaje co najmniej na 0,5 metra po za krawędź kotła. Dodatkowo kocioł należy umieścić na fundamencie wystającym co najmniej 0,05 m ponad poziom podłogi. W podłodze kotłowni powinna być umieszczona kratka ściekowa podłączona do kanalizacji, jeśli to nie jest możliwe powinny być inne urządzenia pozwalające na opróżnienie instalacji grzewczej z wody. Umiejscowienie kotła w stosunku do ścian powinno umożliwiać swobodny dostęp, czyszczenie i konserwację. Odległość tyłu kotła od ściany powinna wynosić co najmniej 0,7 m, boku kotła od ściany co najmniej 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Wysokość kotłowni może być taka sama, jak wysokość innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji, jednak nie powinna wynosić mniej niż 2,2 m. Oświetlenie powinno być sztuczne, jednak pożądane jest dodatkowo oświetlenie naturalne. Bardzo ważne jest, aby kotłownia wyposażona była w wentylację nawiewną i wywiewną, co zagwarantuje prawidłowe działanie oraz bezpieczną eksploatację kotła. Dla zapewnienia stałego dopływu powietrza do spalania, bezpośrednio z zewnątrz budynku w pomieszczeniu powinien znajdować się nie zamykany otwór o przekroju minimum 200 cm², o wylocie do 1 m nad poziomem podłogi. Kanał wywiewny musi być wykonany z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, i posiadać otwór wlotowy pod stropem pomieszczenia. Powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Przewód dymowy, czyli komin powinien wynosić 20 cm x 20 cm.

 

Popiół powinien być umieszczany w metalowych pojemnikach, które codziennie są opróżniane. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bez klamek i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia.

 

Skład paliwa, w tym przypadku węgla, powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Jeśli skład jest w oddzielnym pomieszczeniu drzwi z kotłowni do składu powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni.

 

Data publikacji: 25.04.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.