dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Umiejscowienie kotłowni węglowej w...

Ekspert odpowiada

Umiejscowienie kotłowni węglowej w piwnicy. Czy to jest zgodne z przepisami?

Jak od strony formalno-prawnej, prawa budowlanego wygląda obecnie sprawa z kotłownią węglową w piwnicy. Słyszałem, że nastąpiły w tym zakresie jakieś zmiany, ale nie mogę znaleźć szczegółów... Chodzi o kotłownię z kotłem węglowym zasypowym w układzie otwartym (czyli z naczyniem przelewowym). Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje...

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Węgiel zalicza się do paliw stałych, więc szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinna spełniać kotłownia węglowa znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), oraz w ustaleniach Polskiej Normy PN-87/B-02411.

 

Kotłownie zostały podzielone ze względu na łączną moc cieplną do 25 Kw, oraz powyżej 25 Kw do 2000 Kw. W budynkach jednorodzinnych kotłownia o łącznej mocy cieplnej do 25 Kw, jest w zupełności wystarczająca i zwykle takie kotły są stosowane, poniżej więc podstawowe wymagania jakie musi spełniać kotłownia o mocy do 25 kw.

 

Przede wszystkim kotły na paliwa stałe powinny być zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, tj. nie przeznaczonych na stały lub nawet czasowy pobyt ludzi, usytuowanych możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Podłoga w całej kotłowni powinna być wykonana z materiałów nie palnych. Jeśli ten warunek jest niemożliwy, dopuszczalne jest wyłożenie/obicie miejsca usytuowania kotła blachą stalową o grubości 0,7 mm, która wystaje co najmniej na 0,5 metra po za krawędź kotła. Dodatkowo kocioł należy umieścić na fundamencie wystającym co najmniej 0,05 m ponad poziom podłogi. W podłodze kotłowni powinna być umieszczona kratka ściekowa podłączona do kanalizacji, jeśli to nie jest możliwe powinny być inne urządzenia pozwalające na opróżnienie instalacji grzewczej z wody. Umiejscowienie kotła w stosunku do ścian powinno umożliwiać swobodny dostęp, czyszczenie i konserwację. Odległość tyłu kotła od ściany powinna wynosić co najmniej 0,7 m, boku kotła od ściany co najmniej 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Wysokość kotłowni może być taka sama, jak wysokość innych pomieszczeń na tej samej kondygnacji, jednak nie powinna wynosić mniej niż 2,2 m. Oświetlenie powinno być sztuczne, jednak pożądane jest dodatkowo oświetlenie naturalne. Bardzo ważne jest, aby kotłownia wyposażona była w wentylację nawiewną i wywiewną, co zagwarantuje prawidłowe działanie oraz bezpieczną eksploatację kotła. Dla zapewnienia stałego dopływu powietrza do spalania, bezpośrednio z zewnątrz budynku w pomieszczeniu powinien znajdować się nie zamykany otwór o przekroju minimum 200 cm², o wylocie do 1 m nad poziomem podłogi. Kanał wywiewny musi być wykonany z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, i posiadać otwór wlotowy pod stropem pomieszczenia. Powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania. Przewód dymowy, czyli komin powinien wynosić 20 cm x 20 cm.

 

Popiół powinien być umieszczany w metalowych pojemnikach, które codziennie są opróżniane. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bez klamek i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia.

 

Skład paliwa, w tym przypadku węgla, powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Jeśli skład jest w oddzielnym pomieszczeniu drzwi z kotłowni do składu powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni.

 

Data publikacji: 25.04.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.