dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy piwnica jest odrębną kondygnacją...

Ekspert odpowiada

Czy piwnica jest odrębną kondygnacją budynku?

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu warunków zabudowy. W dokumencie są wpisane dwie kondygnacje + użytkowe poddasze oraz usługi na parterze. Czy mogę wybudować piwnicę i będzie ona liczona jak kondygnacja? W warunkach zabudowy nie jest określone, czy kondygnacje mają być naziemne czy może być też podziemna.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Bez dokładnych opisów, bez dokumentów ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na zadane powyżej pytanie.

 

Kondygnacja – to w świetle § 3 ust. 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

 

Dodatkowo przepisy rozporządzenia rozdzielają również kondygnację podziemną od nadziemnej. Kondygnacja podziemna to kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja.

 

Kondygnacja nadziemna natomiast to każda kondygnacja niebędąca kondygnacją podziemną.

Ust. 21 § 3 w/w rozporządzenia wyjaśnia również pojecie piwnicy – jest to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

W świetle powyższego w mojej ocenie, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy można wybudować dwie kondygnacje + poddasze użytkowe, pod warunkiem, że dokładnie tak jest to określone w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w świetle wyżej przytoczonych przepisów poddasze, to także kondygnacja, więc należy dość dokładnie przeanalizować wytyczne określone w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Nie będzie tutaj miało znaczenia, czy będą dwie kondygnacje nadziemne, czy jedna nadziemna, a druga podziemna, która będzie stanowiła piwnicę.

 

Nadmieniam, iż budując piwnicę, oraz dwie kondygnacje nadziemne, projekt budowlany będzie zawierał łącznie 3 kondygnacje, a to może być sprzeczne z warunkami zabudowy ustalonymi w wydanej decyzji. Wszystko zależy od tego, jakie dokładnie uregulowania znajdują się w przedmiotowej decyzji. Być może pomocne by było sprawdzenie czy w decyzji o warunkach zabudowy jest zapis, że na danym terenie obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy np. do 2 kondygnacji, lub wysokość zabudowy nieprzekraczająca X metrów. Jeżeli w decyzji wskazane jest, że obiekty budowlane usytuowane na danym terenie mogą mieć maksymalnie 2 kondygnacje w mojej ocenie nie jest istotne, czy będą to dwie kondygnacje nadziemne czy jedna podziemna, druga nadziemna. Ważne jest, aby projekt budowlany nie przekraczał tej liczby. Jeśli natomiast w decyzji jest wskazane, że na danym terenie możliwa jest wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji – to chodzi tylko o kondygnacje nadziemne i kluczowe jest nie przekroczenie tej liczby w stosunku do kondygnacji nadziemnych. W takiej sytuacji kwestia piwnicy – jako kondygnacji podziemnej jest sprawą dowolną.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 5 czerwca 2008 roku, Sygn. VII SA/Wa 464/08 stwierdził, iż „ skoro w planie mówi się o "wysokości zabudowy do czterech kondygnacji", to chodzi niewątpliwie tylko o kondygnacje naziemne.” Wyrok ten, dotyczy co prawda terenu, na którym obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale można go również uwzględnić w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest wydawana w sytuacji, gdy w odniesieniu do danego terenu brak jest uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dodatkowo wskazuję na Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2007 roku, Sygn. II SA/Gd 76/07, który rozpatrywał sprawę dotyczącą ilości kondygnacji w stosunku do warunków zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 

Zaznaczam, iż precyzyjna odpowiedź na to pytanie zależy od dosłownych uwarunkowań zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Data publikacji: 27.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

Remont zabytkowego domu - formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Definicję remontu znajdujemy w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) - przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie...

Budowa kurnika na terenie sąsiadującym z działką, na której jest dom mieszkalny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04 ):   1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania...

Obowiązek zamontowania nawiewników okiennych oraz kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odnosząc się do pierwszej części powyższego pytania dotyczącej obowiązku zamontowania nawiewników okiennych to zgodnie z § 155 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia...

Dom wybudowany niezgodnie z projektem zagospodarowania działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Dom wybudowany niezgodnie z projektem zagospodarowania działki w mojej ocenie stanowi w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.