dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy piwnica jest odrębną kondygnacją...

Ekspert odpowiada

Czy piwnica jest odrębną kondygnacją budynku?

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu warunków zabudowy. W dokumencie są wpisane dwie kondygnacje + użytkowe poddasze oraz usługi na parterze. Czy mogę wybudować piwnicę i będzie ona liczona jak kondygnacja? W warunkach zabudowy nie jest określone, czy kondygnacje mają być naziemne czy może być też podziemna.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Bez dokładnych opisów, bez dokumentów ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na zadane powyżej pytanie.

 

Kondygnacja – to w świetle § 3 ust. 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mająca średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

 

Dodatkowo przepisy rozporządzenia rozdzielają również kondygnację podziemną od nadziemnej. Kondygnacja podziemna to kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja.

 

Kondygnacja nadziemna natomiast to każda kondygnacja niebędąca kondygnacją podziemną.

Ust. 21 § 3 w/w rozporządzenia wyjaśnia również pojecie piwnicy – jest to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

W świetle powyższego w mojej ocenie, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy można wybudować dwie kondygnacje + poddasze użytkowe, pod warunkiem, że dokładnie tak jest to określone w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w świetle wyżej przytoczonych przepisów poddasze, to także kondygnacja, więc należy dość dokładnie przeanalizować wytyczne określone w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Nie będzie tutaj miało znaczenia, czy będą dwie kondygnacje nadziemne, czy jedna nadziemna, a druga podziemna, która będzie stanowiła piwnicę.

 

Nadmieniam, iż budując piwnicę, oraz dwie kondygnacje nadziemne, projekt budowlany będzie zawierał łącznie 3 kondygnacje, a to może być sprzeczne z warunkami zabudowy ustalonymi w wydanej decyzji. Wszystko zależy od tego, jakie dokładnie uregulowania znajdują się w przedmiotowej decyzji. Być może pomocne by było sprawdzenie czy w decyzji o warunkach zabudowy jest zapis, że na danym terenie obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy np. do 2 kondygnacji, lub wysokość zabudowy nieprzekraczająca X metrów. Jeżeli w decyzji wskazane jest, że obiekty budowlane usytuowane na danym terenie mogą mieć maksymalnie 2 kondygnacje w mojej ocenie nie jest istotne, czy będą to dwie kondygnacje nadziemne czy jedna podziemna, druga nadziemna. Ważne jest, aby projekt budowlany nie przekraczał tej liczby. Jeśli natomiast w decyzji jest wskazane, że na danym terenie możliwa jest wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji – to chodzi tylko o kondygnacje nadziemne i kluczowe jest nie przekroczenie tej liczby w stosunku do kondygnacji nadziemnych. W takiej sytuacji kwestia piwnicy – jako kondygnacji podziemnej jest sprawą dowolną.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 5 czerwca 2008 roku, Sygn. VII SA/Wa 464/08 stwierdził, iż „ skoro w planie mówi się o "wysokości zabudowy do czterech kondygnacji", to chodzi niewątpliwie tylko o kondygnacje naziemne.” Wyrok ten, dotyczy co prawda terenu, na którym obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale można go również uwzględnić w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest wydawana w sytuacji, gdy w odniesieniu do danego terenu brak jest uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dodatkowo wskazuję na Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2007 roku, Sygn. II SA/Gd 76/07, który rozpatrywał sprawę dotyczącą ilości kondygnacji w stosunku do warunków zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

 

Zaznaczam, iż precyzyjna odpowiedź na to pytanie zależy od dosłownych uwarunkowań zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Data publikacji: 27.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.