dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Nieprawidłowe wykonanie balkonu....

Ekspert odpowiada

Nieprawidłowe wykonanie balkonu. Odpowiedzialność dewelopera za wady. W jaki sposób dochodzić swoich praw?

W projekcie budowlanym przewidziane były następujące warstwy balkonu: tynk, 10-centymetrowy styropian, 16 cm płyta żelbetowa ze spadkiem, folia polietylenowa, 10 cm styropian, papa podkładowa samoprzylepna, papa termozgrzewalna, 4 cm wylewka cementowa zbrojona, zaprawa klejowa mrozoodporna, płytki gresowe mrozoodporne. Płytki układałem sam, bo nie były wliczone w cenę budynku. Deweloper pominął w wykonaniu dwie warstwy papy. W konsekwencji tego na ścianach przy balkonie pojawiły się mokre plamy i odchodzi farba z gipsem. Deweloper twierdzi, że powinienem hydroizolację wykonać sam przed położeniem płytek. Czy deweloper mógł pominąć warstwy papy, a jeśli popełnił błąd, to jak mogę spowodować żeby naprawił szkodę i wykonał izolację zgodnie z projektem?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Standard wykończenia mieszkania jest ustalony przez dewelopera i powinien być dokładnie określony w umowie przedwstępnej (deweloperskiej) kupna lokalu mieszkalnego. Przez standard należy rozumieć stopień wykończenia każdego elementu w lokalu mieszkalnym, np. czy będą zamontowane parapety, jeżeli tak, to z jakiego materiału (kamień, drewno, pcw), czy ściany i sufit będą tylko otynkowane, czy otynkowane i pomalowane, jakiego rodzaju będą drzwi wejściowe do lokalu (drewniane, metalowe, klasa antywłamaniowa, oraz ich wyposażenie), materiał z jakiego będą wykonane okna, czy będzie osprzęt elektryczny (gniazda, włączniki) itp. Kwestia wykończenia balkonu również zalicza się do określonego standardu i tak jak inne elementy powinna mieć swoje uregulowanie w umowie przedwstępnej.

 

Jeżeli w projekcie budowlanym wykonawczym określone były warstwy balkonu, to niewykonanie budynku zgodnie z tym projektem, (w tym przypadku wykonanie z pominięciem którejkolwiek warstwy) skutkowało by nieodebraniem części wykonanych prac przez inspektora nadzoru. Być może podczas realizacji inwestycji do projektu zostały wprowadzone zmiany projektowe potwierdzone podpisem projektanta oraz inspektora nadzoru, na skutek których zmieniły się rodzaje warstw wykończenia powierzchni balkonu, np. rezygnacja z warstw papy. W takim przypadku należałoby uznać, iż balkon został wykonany zgodnie z projektem.

 

W celu określenia przyczyn powstałych plam, należałoby dokonać ekspertyzy technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę budowlanego. Należy również dokładnie sprawdzić projekt budowlany i ewentualne dokonane w nim zmiany. Jeśli okaże się, że deweloper miał obowiązek wykonać hydroizolację balkonów, a tego nie uczynił, można wystąpić na drogę postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia 2016.03.22 ) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

Niedopełnienie przez dewelopera spoczywających na nim obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem budynku, powoduje, iż nieruchomość taka obciążona jest wadami, które powinny zostać usunięte przez dewelopera.

 

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 8 października 2014 roku, Sygn. II OSNC 2015/9/107 stwierdził, iż

„ 1. Właścicielowi samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku, w którym lokal jest położony, w szczególności wtedy, gdy wady dotyczą tego lokalu (art. 568 § 1 k.c.).

 

2. Samodzielny lokal mieszkalny, o jakim mowa w ustawie z 1994 r. o własności lokali nie stanowi budynku w rozumieniu art. 568 § 1 k.c., jednakże jego właścicielowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku, w którym lokal jest położony, w szczególności gdy wady te uzewnętrzniają się jako wada lokalu (np. zagrzybienie, zawilgocenie mieszkania wskutek nieprawidłowych izolacji poziomych i pionowych). Uprawnienia te wygasają po upływie trzech lat.”

 

Zwracam uwagę na ostatnie zdanie, w momencie wydania powyższego orzeczenia, przepis art. 568 § 1 przewidywał 3 letni okres odpowiedzialności dewelopera za wady budynku. Na mocy przepisów obowiązujących w chwili obecnej termin ten wynosi 5 lat.

 

W związku z powyższym, należy przeanalizować wszystkie dokumenty, następnie obowiązki dewelopera z nich wynikające. Być może uda się sytuację wyjaśnić i ugodowo zakończyć sporną sprawę. W ostateczności pozostaje droga sądowa, pod warunkiem, że 5 letni termin od wydania lokalu mieszkalnego jeszcze nie upłynął.

 

Data publikacji: 27.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.