dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Nieprawidłowe wykonanie balkonu....

Ekspert odpowiada

Nieprawidłowe wykonanie balkonu. Odpowiedzialność dewelopera za wady. W jaki sposób dochodzić swoich praw?

W projekcie budowlanym przewidziane były następujące warstwy balkonu: tynk, 10-centymetrowy styropian, 16 cm płyta żelbetowa ze spadkiem, folia polietylenowa, 10 cm styropian, papa podkładowa samoprzylepna, papa termozgrzewalna, 4 cm wylewka cementowa zbrojona, zaprawa klejowa mrozoodporna, płytki gresowe mrozoodporne. Płytki układałem sam, bo nie były wliczone w cenę budynku. Deweloper pominął w wykonaniu dwie warstwy papy. W konsekwencji tego na ścianach przy balkonie pojawiły się mokre plamy i odchodzi farba z gipsem. Deweloper twierdzi, że powinienem hydroizolację wykonać sam przed położeniem płytek. Czy deweloper mógł pominąć warstwy papy, a jeśli popełnił błąd, to jak mogę spowodować żeby naprawił szkodę i wykonał izolację zgodnie z projektem?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Standard wykończenia mieszkania jest ustalony przez dewelopera i powinien być dokładnie określony w umowie przedwstępnej (deweloperskiej) kupna lokalu mieszkalnego. Przez standard należy rozumieć stopień wykończenia każdego elementu w lokalu mieszkalnym, np. czy będą zamontowane parapety, jeżeli tak, to z jakiego materiału (kamień, drewno, pcw), czy ściany i sufit będą tylko otynkowane, czy otynkowane i pomalowane, jakiego rodzaju będą drzwi wejściowe do lokalu (drewniane, metalowe, klasa antywłamaniowa, oraz ich wyposażenie), materiał z jakiego będą wykonane okna, czy będzie osprzęt elektryczny (gniazda, włączniki) itp. Kwestia wykończenia balkonu również zalicza się do określonego standardu i tak jak inne elementy powinna mieć swoje uregulowanie w umowie przedwstępnej.

 

Jeżeli w projekcie budowlanym wykonawczym określone były warstwy balkonu, to niewykonanie budynku zgodnie z tym projektem, (w tym przypadku wykonanie z pominięciem którejkolwiek warstwy) skutkowało by nieodebraniem części wykonanych prac przez inspektora nadzoru. Być może podczas realizacji inwestycji do projektu zostały wprowadzone zmiany projektowe potwierdzone podpisem projektanta oraz inspektora nadzoru, na skutek których zmieniły się rodzaje warstw wykończenia powierzchni balkonu, np. rezygnacja z warstw papy. W takim przypadku należałoby uznać, iż balkon został wykonany zgodnie z projektem.

 

W celu określenia przyczyn powstałych plam, należałoby dokonać ekspertyzy technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę budowlanego. Należy również dokładnie sprawdzić projekt budowlany i ewentualne dokonane w nim zmiany. Jeśli okaże się, że deweloper miał obowiązek wykonać hydroizolację balkonów, a tego nie uczynił, można wystąpić na drogę postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia 2016.03.22 ) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

Niedopełnienie przez dewelopera spoczywających na nim obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem budynku, powoduje, iż nieruchomość taka obciążona jest wadami, które powinny zostać usunięte przez dewelopera.

 

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 8 października 2014 roku, Sygn. II OSNC 2015/9/107 stwierdził, iż

„ 1. Właścicielowi samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku, w którym lokal jest położony, w szczególności wtedy, gdy wady dotyczą tego lokalu (art. 568 § 1 k.c.).

 

2. Samodzielny lokal mieszkalny, o jakim mowa w ustawie z 1994 r. o własności lokali nie stanowi budynku w rozumieniu art. 568 § 1 k.c., jednakże jego właścicielowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku, w którym lokal jest położony, w szczególności gdy wady te uzewnętrzniają się jako wada lokalu (np. zagrzybienie, zawilgocenie mieszkania wskutek nieprawidłowych izolacji poziomych i pionowych). Uprawnienia te wygasają po upływie trzech lat.”

 

Zwracam uwagę na ostatnie zdanie, w momencie wydania powyższego orzeczenia, przepis art. 568 § 1 przewidywał 3 letni okres odpowiedzialności dewelopera za wady budynku. Na mocy przepisów obowiązujących w chwili obecnej termin ten wynosi 5 lat.

 

W związku z powyższym, należy przeanalizować wszystkie dokumenty, następnie obowiązki dewelopera z nich wynikające. Być może uda się sytuację wyjaśnić i ugodowo zakończyć sporną sprawę. W ostateczności pozostaje droga sądowa, pod warunkiem, że 5 letni termin od wydania lokalu mieszkalnego jeszcze nie upłynął.

 

Data publikacji: 27.09.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.