dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK » Gwarancja i rękojmia. Dochodzić praw z...

Ekspert odpowiada

Gwarancja i rękojmia. Dochodzić praw z tytułu gwarancji czy rękojmi?

Kupiłem dom jednorodzinny na rynku wtórnym. Poprzedni właściciel był jednocześnie inwestorem i wykonawcą. Kiedy rozpocząłem remont, stwierdziłem, że wykonawca-inwestor popełnił błędy, m.in. źle wykonał komin dymowy, wentylację kuchni, łazienki i wc. Zauważyłem błędy w wykonaniu i ociepleniu ścian i in. Jaki jest okres gwarancji czy rękojmi? Z którego z tych uprawnień bardziej opłaca się skorzystać? Dodam, że wady budynku stwierdziłem po podpisaniu aktu notarialnego.

doradca

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Po pierwsze gwarancja jest umową, która jest zawierana pomiędzy sprzedającym, a kupującym, a jej okres jest co do zasady określany w umowie. Jeżeli termin ten nie został oznaczony w umowie, to w oparciu o przepis art. 577 k.c. wynosi on rok, licząc od chwili wydania rzeczy. Jeśli chodzi o rękojmię za wady fizyczne rzeczy, to jest to instytucja prawa, a więc jej byt nie jest uzależniony od tego, czy w umowie została przewidziana możliwość jej ewentualnego zastosowania. Jeżeli instytucja ta nie zostanie wyłączona, rozszerzona, ograniczona w umowie sprzedaży, to wiąże ona strony w kształcie i zakresie wskazanym przez kodeks cywilny. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Ponadto przepis kodeksu cywilnego wskazuje, że upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Przedawnienie w tym wypadku oznacza, że owszem kupujący będzie mógł wystąpić przeciwko sprzedającemu z roszczeniem z tytułu rękojmi za wady fizycznie rzeczy, jednakże ten będzie mógł się uchylić się od odpowiedzialności za nie, podnosząc zarzut przedawnienia.
Ponadto kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Ponadto należy wskazać, że obie te instytucje są od siebie niezależne, co oznacza, że do kupującego należy wybór, którą instytucję wykorzysta w dochodzeniu swoich roszczeń, przy czym uprzednie zastosowanie jednej z nich nie wyłącza późniejszego zastosowania drugiej. Należy również dodać, że w ramach rękojmi za wady fizyczne przysługuje Panu więcej uprawnień, tj. żądanie do obniżenia ceny, jak również możliwość odstąpienia od umowy. To jaką instytucję Pan zastosuje, o ile została zawarta umowa gwarancji, zależy od tego jaki skutek chce Pan osiągnąć. Roszczenia o naprawę, wymianę na nowy może Pan osiągnąć korzystając zarówno z gwarancji, jak również z rękojmi. Jeżeli jednak chciałby Pan dochodzić obniżenia ceny albo odstąpić od umowy pozostaje Panu wyłącznie instytucja rękojmi. W celu dochodzenia jakichkolwiek roszczeń należy przede wszystkim zawiadomić sprzedającego o istniejących wadach, a ponadto sformułować swoje żądanie.

PORADY EKSPERTA

Problem ze wspólnym przyłączem kanalizayjnym zlokalizowanym na działce sąsiada

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Dzień dobry, podstawowe pytanie to: jaki jest status prawny przyłącza (tego w działce sąsiedniej). Najprawdopodobniej jest to służebność na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Ewentualnie...

Jak odzyskać zaliczkę od sprzedających mieszkanie przez pośrednika?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Stan faktyczny jest dość nieprecyzyjny, a sprawa jest trudna. Proszę bezwzględnie skonsultować sprawę z radcą prawnym lub adwokatem. Można spróbować wystąpić do pośrednika z pisemnym żądaniem zwrotu...

Co zrobić, gdy najemca dewastuje wynajęty dom?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

W tym stanie faktycznym istotne są dwie kwestie. Pierwsza to legalność prac, a druga to odszkodowanie. Należy zwrócić się do najemcy z pisemnym żądaniem wyjaśnień czy prace wykonano zgodnie z...

Czy zasypywanie fundamentów ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Zasypanie dołu czy też wyrobiska lub zagłębienia terenu nie jest budową obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i wobec tego nie...

Kiedy możliwa jest budowa na cudzym gruncie?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Nie ma przeciwwskazań, aby wznosić budynki na cudzym gruncie. Taka sytuacja powinna być uregulowana umownie (szczególnie kwestia rozliczeń pomiędzy inwestorem, a właścicielem gruntu). W zależności od...

Jak wyegzekwować na wspólnocie mieszkaniowej naprawę źle działających grzejników?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wymiany dokonywała wspólnota, proszę zwrócić się do niej o usunięcie usterki (prace powinny być objęte gwarancją). Jeżeli wspólnota nie podejmie żadnych działań pozostaje tylko droga sądowa....

Studnia wiercona. Przekroczenie warunków umowy

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wykonawca naruszył warunki umowy, zobowiązany jest do pokrycia szkody. Nie ma też prawa do żądania zapłaty za dodatkowe metry odwiertu.

Płot dzielący jedną działkę - czy potrzebne zgłoszenie lub pozwolenie

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Taki płot nie wymaga zgłoszenia. (II SA/Wr 263/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu)

Przeniesienie wodociągu - kto ponosi koszty

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Właściciel instalacji, o ile przebiega ona przez nieruchomość bez zgody właścicieli. W przeciwnym przypadku - zainteresowani.

Zameldowanie w domu, który nie został oddany do użytku

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jest taka możliwość, ale należy liczyć się z karą za zamieszkiwanie w budynku bez odbioru.

1 2 3 ... 63 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.