dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » CERTO Kancelaria prawna » Regulacje prawne dotyczące lokalizacji...

Ekspert odpowiada

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji

Czy są jakieś uwarunkowania prawne dotyczące postawienia koło domu małego kompostownika na skoszoną trawę? Chciałbym postawić go w rogu działki, odległość od budynków sąsiada nie mniejsza niż 10 m. Tu głównie chodzi o to, żeby sąsiad nie nasłał na mnie straży miejskiej, bo takową już groził.

doradca

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Tutaj kwestie prawne reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który w § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu rządzeń:
„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.
2.W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust.1, powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.
3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.”.
Z powyższego wynika, że kompostownik (mały – do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m3), to już konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta sama. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie każdy skład trawy czy chwastów na działce jest kompostownikiem, Wówczas być może bliższa odległość od granicy nie będzie stanowiła naruszania prawa. Mimo to zawsze należy liczyć się z powództwem cywilnoprawnym o immisje.
W przeciwnym razie sąsiad będzie uprawniony do zgłoszenia naruszenia prawa do inspektora nadzoru budowlanego (który może nakazać rozbiórkę) i/lub złożyć pozew na podstawie art. 144 k.c., o zaprzestanie składowania kompostu z uwagi na immisję (w tym wypadku zapach).
Przydatne przepisy”
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm

PORADY EKSPERTA

Budowa domu na zakręcie drogi. Czy są jakieś przeciwwskazania prawne, co do tej lokalizacji?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Gdy dom został wybudowany za blisko granicy działki sąsiada

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Nawet w obecnym stanie prawnym istnieje, w pewnych sytuacjach, możliwość usytuowania budynku bliżej granicy z nieruchomością sąsiadującą. Z opisu wynika jednak, że problem nie będzie dotyczył...

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez montaż progu spowalniającego?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Należy ustalić do kogo należy droga (czy jest publiczna – gminna, powiatowa etc., czy prywatna). Następnie trzeba zwrócić się do zarządcy tej drogi z wnioskiem o przesunięcie progu i o odszkodowanie...

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę na działce, na której są słupy wysokiego napięcia?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

To, co można zrealizować na posiadanym gruncie zależy od miejscowych regulacji, w szczególności określają to tzw. Warunki Zabudowy (WZ) lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz...

Darowizna działki z domem na III klasie ziemi i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Można wyłączyć tylko część nieruchomości. Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy wystąpić do starosty. Wniosek składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami...

Okno w ścianie, która stoi na granicy działki

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Wykucie okna wymaga pozwolenia na budowę, a w tym wypadku również zgody konserwatora zabytków. O ile dobrze zostało to zrozumiane, okno powstało z inicjatywy mieszkających w budynku lokatorów. Skoro...

Brak numeru działki w decyzji pozwolenie na budowę

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

W celu odpowiedzi na to pytanie należałoby przeanalizować projekt i treść innych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tylko na podstawie powyższego opisu, na ile braki są istotne i jak...

Budowa domu na wąskiej działce

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Od zasad ogólnych w sprawie odległości obiektów budowlanych od granicy z działką sąsiadującą ( § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

Czy budynek gospodarczy wybudowany bez zgłoszenia może być podpiwniczony?

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Tak. Przepisy nie mówią o sposobie posadowienia takiego budynku na gruncie, także nie ma przeszkód prawnych aby był podpiwniczony.

Regulacje prawne dotyczące składowania odpadów ze skoszonej trawy

Doradza ekspert z firmy CERTO Kancelaria prawna

Z praktyki wynika, że droga administracyjna raczej nie będzie efektywna w tego typu przypadku. Raczej pozostaje tylko droga cywilna i skarżenie sąsiada o immisje.

1 2 3 ... 14 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.