dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Drzwi antywłamaniowe - normy,...

Ekspert odpowiada

Drzwi antywłamaniowe - normy, wymagania, klasy

Czy jakiekolwiek przepisy definiują, co rozumiemy pod pojęciem "drzwi antywłamaniowe". Według niektórych producentów powinny mieć klasę odporności na włamanie RC3 lub RC4. W umowie deweloperskiej mam informację, że w mieszkaniu zostaną zamontowane drzwi antywłamaniowe. Natomiast zostały zainstalowane drzwi klasy RC2N, które prawdopodobnie są drzwiami tzw. wzmacnianymi. Proszę o informację jakie przepisy regulują tę kwestię.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdujemy definicji „ drzwi antywłamaniowe”. Podstawowy akt prawny dotyczący wymogów jakie powinny być spełnione przy budowie budynków to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jednakże i tu kwestia drzwi oraz okien dotyczy tylko wymaganych parametrów usytuowania ich w budynku, nie odnosi się natomiast do ich wewnętrznej budowy.

 

Można powiedzieć, że drzwi antywłamaniowe, to takie, które poprzez swoją budowę stawiają opór próbom ich otworzenia i dostania się do zamkniętego, chronionego obszaru przy użyciu siły fizycznej lub odpowiednich narzędzi. Są to zwykle drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą, które posiadają bolce, służące ochronie przed otwarciem. Do dnia dzisiejszego jednak nie powstały takie drzwi, których nie udałoby się sforsować. Czas – to jest główny przeciwnik osoby próbującej za pomocą narzędzi lub siły fizycznej drzwi/okna otworzyć.

 

Aby drzwi mogły być zakwalifikowane jako antywłamaniowe muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. W Polsce obowiązuje europejska norma PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja" – klasy od 1 do 6, która określa odporność drzwi i okien na włamanie, biorąc pod uwagę rodzaje ‘ataku’ oraz sposób jego dokonania, czy to z użyciem narzędzi czy bez. Klasa 1 oznacza najmniejszą odporność na włamanie, klasa 6 charakteryzuje się największą odpornością a przez to drzwi posiadające klasę 6 są najtrudniejsze do pokonania. Dodatkowo występuje jeszcze oznaczenie klas RC 1N i RC 2N.

Jeżeli dane drzwi mają oznaczenie którejkolwiek z klas wskazanych w normie oznacza to, iż zostały poddane odpowiednim specjalistycznym badaniom i spełniają określone normą wymagania, a co za tym idzie można określać je mianem drzwi antywłamaniowych.

 

Ważne jest jednak, do której klasy zostały zaklasyfikowane. Jeśli jest to klasa od 1 do 3 oznacza to, iż chronią one przed przypadkowymi lub niedoświadczonymi włamywaczami. Klasa RC 2 N oznacza również ochronę przed włamaniem przy użyciu prostych narzędzi np. śrubokrętu. Jednakże już w przypadku włamywaczy bardziej doświadczonych, tzw. profesjonalistów, czy też używających bardziej profesjonalnych narzędzi, drzwi klasy RC 2N nie będą stanowiły wielkiej przeszkody.

 

Włamywacz potrzebuje dużo mniej czasu na sforsowanie drzwi klasy RC 2N niż w przypadku drzwi wyższych klas. Te również można pokonać, jednak wymaga to od włamywacza większej ilości czasu, przygotowania i użycia odpowiednich narzędzi. Dla przypadkowego włamywacza sforsowanie drzwi wyższych klas będzie stanowiło duże wyzwanie i najprawdopodobniej szybko zrezygnuje z ataku.

 

Jeżeli w umowie deweloperskiej jest zapis, że drzwi będą drzwiami antywłamaniowymi, ale nie ma określenia klasy tych drzwi, to deweloper mógł sam zdecydować jakiej klasy drzwi zamontować w mieszkaniu. Montując drzwi klasy RC 2N, które spełniają wymagania w/w normy wywiązał się z podpisanej umowy. Jeśli jednak w umowie jest wyraźnie wskazana klasa np. RC 4 to deweloper nie mógł bez zmiany umowy zamontować drzwi innej klasy i można się domagać ich zmiany, powołując się na odpowiednie zapisy umowy.

 

Data publikacji: 18.07.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.