dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Drzwi antywłamaniowe - normy,...

Ekspert odpowiada

Drzwi antywłamaniowe - normy, wymagania, klasy

Czy jakiekolwiek przepisy definiują, co rozumiemy pod pojęciem "drzwi antywłamaniowe". Według niektórych producentów powinny mieć klasę odporności na włamanie RC3 lub RC4. W umowie deweloperskiej mam informację, że w mieszkaniu zostaną zamontowane drzwi antywłamaniowe. Natomiast zostały zainstalowane drzwi klasy RC2N, które prawdopodobnie są drzwiami tzw. wzmacnianymi. Proszę o informację jakie przepisy regulują tę kwestię.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdujemy definicji „ drzwi antywłamaniowe”. Podstawowy akt prawny dotyczący wymogów jakie powinny być spełnione przy budowie budynków to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jednakże i tu kwestia drzwi oraz okien dotyczy tylko wymaganych parametrów usytuowania ich w budynku, nie odnosi się natomiast do ich wewnętrznej budowy.

 

Można powiedzieć, że drzwi antywłamaniowe, to takie, które poprzez swoją budowę stawiają opór próbom ich otworzenia i dostania się do zamkniętego, chronionego obszaru przy użyciu siły fizycznej lub odpowiednich narzędzi. Są to zwykle drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą, które posiadają bolce, służące ochronie przed otwarciem. Do dnia dzisiejszego jednak nie powstały takie drzwi, których nie udałoby się sforsować. Czas – to jest główny przeciwnik osoby próbującej za pomocą narzędzi lub siły fizycznej drzwi/okna otworzyć.

 

Aby drzwi mogły być zakwalifikowane jako antywłamaniowe muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. W Polsce obowiązuje europejska norma PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja" – klasy od 1 do 6, która określa odporność drzwi i okien na włamanie, biorąc pod uwagę rodzaje ‘ataku’ oraz sposób jego dokonania, czy to z użyciem narzędzi czy bez. Klasa 1 oznacza najmniejszą odporność na włamanie, klasa 6 charakteryzuje się największą odpornością a przez to drzwi posiadające klasę 6 są najtrudniejsze do pokonania. Dodatkowo występuje jeszcze oznaczenie klas RC 1N i RC 2N.

Jeżeli dane drzwi mają oznaczenie którejkolwiek z klas wskazanych w normie oznacza to, iż zostały poddane odpowiednim specjalistycznym badaniom i spełniają określone normą wymagania, a co za tym idzie można określać je mianem drzwi antywłamaniowych.

 

Ważne jest jednak, do której klasy zostały zaklasyfikowane. Jeśli jest to klasa od 1 do 3 oznacza to, iż chronią one przed przypadkowymi lub niedoświadczonymi włamywaczami. Klasa RC 2 N oznacza również ochronę przed włamaniem przy użyciu prostych narzędzi np. śrubokrętu. Jednakże już w przypadku włamywaczy bardziej doświadczonych, tzw. profesjonalistów, czy też używających bardziej profesjonalnych narzędzi, drzwi klasy RC 2N nie będą stanowiły wielkiej przeszkody.

 

Włamywacz potrzebuje dużo mniej czasu na sforsowanie drzwi klasy RC 2N niż w przypadku drzwi wyższych klas. Te również można pokonać, jednak wymaga to od włamywacza większej ilości czasu, przygotowania i użycia odpowiednich narzędzi. Dla przypadkowego włamywacza sforsowanie drzwi wyższych klas będzie stanowiło duże wyzwanie i najprawdopodobniej szybko zrezygnuje z ataku.

 

Jeżeli w umowie deweloperskiej jest zapis, że drzwi będą drzwiami antywłamaniowymi, ale nie ma określenia klasy tych drzwi, to deweloper mógł sam zdecydować jakiej klasy drzwi zamontować w mieszkaniu. Montując drzwi klasy RC 2N, które spełniają wymagania w/w normy wywiązał się z podpisanej umowy. Jeśli jednak w umowie jest wyraźnie wskazana klasa np. RC 4 to deweloper nie mógł bez zmiany umowy zamontować drzwi innej klasy i można się domagać ich zmiany, powołując się na odpowiednie zapisy umowy.

 

Data publikacji: 18.07.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.