dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Drzwi antywłamaniowe - normy,...

Ekspert odpowiada

Drzwi antywłamaniowe - normy, wymagania, klasy

Czy jakiekolwiek przepisy definiują, co rozumiemy pod pojęciem "drzwi antywłamaniowe". Według niektórych producentów powinny mieć klasę odporności na włamanie RC3 lub RC4. W umowie deweloperskiej mam informację, że w mieszkaniu zostaną zamontowane drzwi antywłamaniowe. Natomiast zostały zainstalowane drzwi klasy RC2N, które prawdopodobnie są drzwiami tzw. wzmacnianymi. Proszę o informację jakie przepisy regulują tę kwestię.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdujemy definicji „ drzwi antywłamaniowe”. Podstawowy akt prawny dotyczący wymogów jakie powinny być spełnione przy budowie budynków to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jednakże i tu kwestia drzwi oraz okien dotyczy tylko wymaganych parametrów usytuowania ich w budynku, nie odnosi się natomiast do ich wewnętrznej budowy.

 

Można powiedzieć, że drzwi antywłamaniowe, to takie, które poprzez swoją budowę stawiają opór próbom ich otworzenia i dostania się do zamkniętego, chronionego obszaru przy użyciu siły fizycznej lub odpowiednich narzędzi. Są to zwykle drzwi stalowe lub obite dwustronnie blachą, które posiadają bolce, służące ochronie przed otwarciem. Do dnia dzisiejszego jednak nie powstały takie drzwi, których nie udałoby się sforsować. Czas – to jest główny przeciwnik osoby próbującej za pomocą narzędzi lub siły fizycznej drzwi/okna otworzyć.

 

Aby drzwi mogły być zakwalifikowane jako antywłamaniowe muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. W Polsce obowiązuje europejska norma PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja" – klasy od 1 do 6, która określa odporność drzwi i okien na włamanie, biorąc pod uwagę rodzaje ‘ataku’ oraz sposób jego dokonania, czy to z użyciem narzędzi czy bez. Klasa 1 oznacza najmniejszą odporność na włamanie, klasa 6 charakteryzuje się największą odpornością a przez to drzwi posiadające klasę 6 są najtrudniejsze do pokonania. Dodatkowo występuje jeszcze oznaczenie klas RC 1N i RC 2N.

Jeżeli dane drzwi mają oznaczenie którejkolwiek z klas wskazanych w normie oznacza to, iż zostały poddane odpowiednim specjalistycznym badaniom i spełniają określone normą wymagania, a co za tym idzie można określać je mianem drzwi antywłamaniowych.

 

Ważne jest jednak, do której klasy zostały zaklasyfikowane. Jeśli jest to klasa od 1 do 3 oznacza to, iż chronią one przed przypadkowymi lub niedoświadczonymi włamywaczami. Klasa RC 2 N oznacza również ochronę przed włamaniem przy użyciu prostych narzędzi np. śrubokrętu. Jednakże już w przypadku włamywaczy bardziej doświadczonych, tzw. profesjonalistów, czy też używających bardziej profesjonalnych narzędzi, drzwi klasy RC 2N nie będą stanowiły wielkiej przeszkody.

 

Włamywacz potrzebuje dużo mniej czasu na sforsowanie drzwi klasy RC 2N niż w przypadku drzwi wyższych klas. Te również można pokonać, jednak wymaga to od włamywacza większej ilości czasu, przygotowania i użycia odpowiednich narzędzi. Dla przypadkowego włamywacza sforsowanie drzwi wyższych klas będzie stanowiło duże wyzwanie i najprawdopodobniej szybko zrezygnuje z ataku.

 

Jeżeli w umowie deweloperskiej jest zapis, że drzwi będą drzwiami antywłamaniowymi, ale nie ma określenia klasy tych drzwi, to deweloper mógł sam zdecydować jakiej klasy drzwi zamontować w mieszkaniu. Montując drzwi klasy RC 2N, które spełniają wymagania w/w normy wywiązał się z podpisanej umowy. Jeśli jednak w umowie jest wyraźnie wskazana klasa np. RC 4 to deweloper nie mógł bez zmiany umowy zamontować drzwi innej klasy i można się domagać ich zmiany, powołując się na odpowiednie zapisy umowy.

 

Data publikacji: 18.07.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.