dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o. » Dom na działce rekreacyjnej

Ekspert odpowiada

Dom na działce rekreacyjnej

Zakupiłem działkę rekreacyjną i chciałbym na niej postawić domek zgłoszony jako pomieszczenie gospodarcze, tak aby nie było konieczne pozwolenie na budowę. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pkt 2 można pobudować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m 2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki. Co oznacza wolnostojący budynek? Czy taki budynek może być na jakiejkolwiek podmurówce? Jeżeli nie to czy posadowienie go na pustakach pod całym stelażem jest dopuszczalne? Czy może to być budynek np. murowany, czy tylko drewniany? Czy w przyszłości będzie możliwa zmiana przeznaczenia na budynek mieszkalny?

doradca

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Działki rekreacyjne rządzą się innymi prawami niż działki budowlane. O tym, co i jak można na nich budować należy się dowiadywać w Wydziale Architektury i Budownictwa odpowiedniego dla posadowienia działki w miejscowym Urzędzie Administracji Państwowej. Tu należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki. Możliwości budowania na działce rekreacyjnej są ograniczone i nie można tu bezpośrednio stosować przepisów wynikających z prawa budowlanego. Na działkach rekreacyjnych obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a zasady kształtowania zabudowy są regulowane miejscową uchwałą, co do możliwości i rodzaju zabudowy tych działek, (co do dopuszczonej ilości obiektów na działce, ich wielkości, rodzaju zabudowy, wysokość budynku, szerokość elewacji, linii zabudowy itp.) . Na takich działkach w przyszłości nie będzie można przeklasyfikować budynku na budynek mieszkalny i nie będzie możliwości uzyskania meldunku. Aby zmienić status działki na budowlaną zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami trzeba wystąpić do Urzędu z prośbą o zmianę przeznaczenia w MPZG na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Należy się spodziewać, że takie przemianowanie może trwać nawet kilka lat albo nie nastąpi nigdy. Nadzieja jedynie w zmianie obowiązujących przepisów i w tym, że teren nie jest na stale zapisany w planach np., jako chronione tereny zieleni lub teren niepodlegający zabudowie jednorodzinnej z innych powodów.
W związku z pytaniami powyżej czuje się w obowiązku na nie odpowiedzieć. To, co znajdzie się poniżej dotyczy tylko i wyłącznie obiektów budowanych na działkach budowlanych.
Dla wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łącznej liczbie tych obiektów na działce nieprzekraczającej dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki potrzebne jest jedynie zgłoszenie budowy. Należy go dokonać w starostwie powiatowym, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu (formularze dostępne w starostwie) należy określić
- rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
- termin rozpoczęcia robót,
- dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- w razie potrzeby dołączyć szkic lub rysunek ( na żądanie urzędu)
Do budowy można przystąpić, jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót.
Urząd może wnieść sprzeciw, co do zgłoszenia budowy, jeśli realizacja budynku może:
- naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
- spowodować pogorszenie warunków zdrowotno- sanitarnych,
- wprowadzić lub zwiększyć ograniczenia albo uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Budynek gospodarczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony jest również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.
Budynek wolno stojący to taki, który charakteryzuje się samodzielnością konstrukcji, wokół niego jest na tyle duża przestrzeń, że żadne elementy sąsiadujących budynków np. ściany, dachy, nie stykają się i jest do nich swobodny dostęp w przypadku np. konserwacji.
Budynki gospodarcze zwyczajowo powinny być stawiane na fundamencie i nie ma to wpływu na wyrażenie pozwolenia na ich postawienie.
Budynki gospodarcze mogą być budowane w dowolnej wybranej technologii, przy użyciu i zastosowaniu dowolnych materiałów (murowane, drewniane, szkieletowe itd.) . Natomiast muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Przemianowanie budynku gospodarczego o powierzchni 25m2 na budynek mieszkalny po jego dostosowaniu, aby spełniał wymogi stawiane domom mieszkalnym teoretycznie jest możliwe, ale raczej będzie trudne do zrealizowania w praktyce przy obowiązujących dzisiaj przepisach.
Polecam stronę internetową www.misoni.com.pl [misoni.com.pl] – tu uzyskasz więcej cennych informacji o domach drewnianych.
mgr inż. Janusz Lipok

PORADY EKSPERTA

Koszt budowy

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Podam pewne zależności co do kosztów budowania domów. Ale zaznaczam, że odnosi się to tylko do domów wykonanych z użyciem identycznych materiałów i przy podobnych założeniach i rozwiązaniach w...

Balkon w domu z bala

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Na wstępie odradzam tego typu rozwiązanie w budynkach drewnianych. Bardzo trudno jest dobrze odizolować i uszczelnić tak wykonane wnęki na poddaszu wchodzące do wnętrza domu. Takie rozwiązania muszą...

Ocieplanie drewnianego domu

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Tak, można. Oczywiście tynk akrylowy bez odpowiedniego przygotowania powierzchni płyty nie będzie się na płycie OSB trzymać. Trzeba zrobić podkład, jak przy wykonaniu tynku na styropianie - czyli...

Nowe miejsce dla starego domu

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Prawo zezwala na postawienie każdego domu, który spełnia wymogi bezpieczeństwa i jest budowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi. Stary dom drewniany rozebrany i przeniesiony...

Tynkowanie ścian w domu z bali na trzcinowych matach

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Stara metoda tradycyjna jest sprawdzona i pewna, czyli tynk na matę trzcinową. Gdzie można dostać takie maty nie wiemy. Można próbować szukać pomocy u wytwórców pokryć dachowych z trzciny. ...

Ogrzewanie domu z bali

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Dom drewniany należy traktować pod tym względem jak każdy inny budynek. W domach drewnianych nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania takiego czy innego typu ogrzewania. Z tym zagadnieniem lepiej...

Budowa piwnicy

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Podpiwniczenie budynku zawsze jest możliwe. Projekt takiego podpiwniczenia musi być wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz dołączony do projektu domu w celu złożenia...

Dlaczego drewno pęka?

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Drewno spękało ponieważ zostało wystawione na ekspozycję słońca. Mechanizm tego zjawiska jest w dużym uproszczeniu następujący: w drewnie okrągłym równomiernie na jego przekroju rozmieszczone są...

Ocieplanie dachu - zasady

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

W skrócie, kolejność powinna być następująca: od góry dachu papa, deski dachu, dylatacja powietrzna (przerwa wentylacyjna) grubości 3cm, wiatroizolacja dachowa, wełna mineralna grubości 15 cm...

Dom drewniany na Pomorzu

Doradza ekspert z firmy MISONI TRADE HOUSE sp. z o.o.

Dom drewniany budowany na wybrzeżu polskim jest tak samo dobry jak murowany, oczywiście pod pewnymi warunkami (nie należy tutaj wykluczać faktu, że dla innych materiałów niż drewno też muszą być...

1 2 3 ... 16 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.