dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zakup domu od dewelopera – przekazanie...

Ekspert odpowiada

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Proszę o informację, jakie dokumenty deweloper powinien przekazać właścicielowi przy odbiorze budynku i podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Czy oprócz dziennika budowy, dokumentacji przekazania budynku do użytkowania i odbiorów różnych instalacji jest coś jeszcze?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

 

Przez pojęcie dokumentacja budowy należy rozumieć przede wszystkim pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany, a także dziennik budowy i protokoły spisane z odbiorów częściowych i końcowych budynku. Bardzo ważnym elementem jest również decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dodatkowo wszelkie inne dokumenty pomocnicze, jakie zostały sporządzone w trakcie budowy, np. rysunki uzupełniające. Jeśli pozwolenie na budowę obejmowało cale osiedle domów jednorodzinnych, to deweloper powinien wydać każdemu kupującemu uwierzytelniony wyciąg tego pozwolenia. Obowiązek dewelopera w tym zakresie wynika z art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia 2016.03.22 ).

 

Jeśli w obiekcie zainstalowano materiały lub urządzenia, na które jest wystawiona gwarancja, deweloper powinien także przekazać instrukcje obsługi i dokumenty dotyczące udzielonych gwarancji. Może się tak zdarzyć, że deweloper sam udziela gwarancji na zainstalowane urządzenia, jednak w praktyce jest to dość rzadko spotykane. Deweloper powinien też udostępnić nam umowy o przyłączenie obiektu do sieci, instalacji gazowej, protokoły odbioru przyłączy (jeśli było to w zakresie zapewnionym przez dewelopera.)

 

Kupujący nieruchomość powinien też otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek sporządzenia takiego świadectwa wnika z treści art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. 2014.1200 z dnia 2014.09.08 ), a obowiązek jego przekazania nabywcy nieruchomości z art. 11 tejże ustawy. Zwrócę tu również uwagę, na art. 7 w/w ustawy – Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla jednego z tych budynków świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznacza to, iż świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone dla jednego z grupy takich samych obiektów, nie koniecznie dla obiektu będącego przedmiotem umowy o przeniesienie własności.

 

Deweloper ma obowiązek przedstawienia i przekazania nabywcy nieruchomości powyższych dokumentów. W przypadku odmowy możliwe jest dochodzenie wydania pełnej dokumentacji przed sądem powszechnym.

 

Data publikacji: 28.12.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

Dobudowa ganku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Definicja lokalu jednopokojowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Polski ustawodawca nie umieścił w żadnym z obowiązujących aktów prawnych definicji mieszkania jednopokojowego. Wobec braku zdefiniowanego pojęcia, bardzo często dochodzi do sytuacji...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.