dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi...

Ekspert odpowiada

Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku

Proszę o poradę w kwestii wadliwego dachu.

Dom został budowany w latach 2007-2008 (przez ówczesnego właściciela działki) w systemie deweloperskim z myślą o późniejszej odsprzedaży. Pod koniec 2008 r. działkę z domem kupił aktualny właściciel. Po kilku miesiącach zdiagnozował on kiepskie wykonanie dachu domu. Zlecił ekspertyzę wykonania tego dachu niezależnej firmie eksperckiej i faktycznie wydała ona druzgocącą diagnozę co do jakości dachu - zaleciła zmianę całości. Aktualny właściciel - wykorzystując zasadę rękojmi za wady fizyczne - zgłosił do poprzedniego właściciela ten fakt z żądaniem poprawy dachu. Sprawa aktualnie wygląda tak, że została poprawiona jedna strona dachu (oceniam to na ok. 20% całości). Dlaczego tylko tyle, skoro ekspertyza punktowała wymianę całości? Nie wiadomo. Aktualny właściciel zasłania się tym, że załatwiała to w tamtym czasie jego żona.

Pytanie: czy jest szansa dochodzić (i skutecznie wyegzekwować) poprawy pozostałej części dachu od pierwotnego właściciela? Czy obowiązuje tutaj - jak sugeruje mi aktualny właściciel - zasada, że sprawa nie przedawni się do 10 lat? Jak mogę tego skutecznie dokonać? Ile taka sprawa może się ciągnąć (sądy?)

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121) w brzmieniu obowiązującym w 2008 roku, przewidywał 3 letni okres na dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku. Jeżeli aktualny właściciel domu zgłosił wadę dachu poprzedniemu właścicielowi w terminie 3 lat od dnia wydania domu, okres ten został zachowany. Można było by przyjąć, iż poprzedni właściciel naprawiając dach w 20% uznał roszczenie usunięcia wady, - powinien naprawić dach w całości.

W myśl art. 118 kodeksu cywilnego - Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zgodnie natomiast z art. 123 kodeksu cywilnego Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W tej sytuacji 10-letni termin przedawniania biegnie od momentu uznania roszczenia i częściowej naprawy dachu przez poprzedniego właściciela. Jeżeli nie jest możliwe polubowne, skuteczne wyegzekwowanie naprawy dachu, jedyna droga to skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.