dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi...

Ekspert odpowiada

Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku

Proszę o poradę w kwestii wadliwego dachu.

Dom został budowany w latach 2007-2008 (przez ówczesnego właściciela działki) w systemie deweloperskim z myślą o późniejszej odsprzedaży. Pod koniec 2008 r. działkę z domem kupił aktualny właściciel. Po kilku miesiącach zdiagnozował on kiepskie wykonanie dachu domu. Zlecił ekspertyzę wykonania tego dachu niezależnej firmie eksperckiej i faktycznie wydała ona druzgocącą diagnozę co do jakości dachu - zaleciła zmianę całości. Aktualny właściciel - wykorzystując zasadę rękojmi za wady fizyczne - zgłosił do poprzedniego właściciela ten fakt z żądaniem poprawy dachu. Sprawa aktualnie wygląda tak, że została poprawiona jedna strona dachu (oceniam to na ok. 20% całości). Dlaczego tylko tyle, skoro ekspertyza punktowała wymianę całości? Nie wiadomo. Aktualny właściciel zasłania się tym, że załatwiała to w tamtym czasie jego żona.

Pytanie: czy jest szansa dochodzić (i skutecznie wyegzekwować) poprawy pozostałej części dachu od pierwotnego właściciela? Czy obowiązuje tutaj - jak sugeruje mi aktualny właściciel - zasada, że sprawa nie przedawni się do 10 lat? Jak mogę tego skutecznie dokonać? Ile taka sprawa może się ciągnąć (sądy?)

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121) w brzmieniu obowiązującym w 2008 roku, przewidywał 3 letni okres na dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku. Jeżeli aktualny właściciel domu zgłosił wadę dachu poprzedniemu właścicielowi w terminie 3 lat od dnia wydania domu, okres ten został zachowany. Można było by przyjąć, iż poprzedni właściciel naprawiając dach w 20% uznał roszczenie usunięcia wady, - powinien naprawić dach w całości.

W myśl art. 118 kodeksu cywilnego - Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zgodnie natomiast z art. 123 kodeksu cywilnego Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W tej sytuacji 10-letni termin przedawniania biegnie od momentu uznania roszczenia i częściowej naprawy dachu przez poprzedniego właściciela. Jeżeli nie jest możliwe polubowne, skuteczne wyegzekwowanie naprawy dachu, jedyna droga to skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.