dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi...

Ekspert odpowiada

Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku

Proszę o poradę w kwestii wadliwego dachu.

Dom został budowany w latach 2007-2008 (przez ówczesnego właściciela działki) w systemie deweloperskim z myślą o późniejszej odsprzedaży. Pod koniec 2008 r. działkę z domem kupił aktualny właściciel. Po kilku miesiącach zdiagnozował on kiepskie wykonanie dachu domu. Zlecił ekspertyzę wykonania tego dachu niezależnej firmie eksperckiej i faktycznie wydała ona druzgocącą diagnozę co do jakości dachu - zaleciła zmianę całości. Aktualny właściciel - wykorzystując zasadę rękojmi za wady fizyczne - zgłosił do poprzedniego właściciela ten fakt z żądaniem poprawy dachu. Sprawa aktualnie wygląda tak, że została poprawiona jedna strona dachu (oceniam to na ok. 20% całości). Dlaczego tylko tyle, skoro ekspertyza punktowała wymianę całości? Nie wiadomo. Aktualny właściciel zasłania się tym, że załatwiała to w tamtym czasie jego żona.

Pytanie: czy jest szansa dochodzić (i skutecznie wyegzekwować) poprawy pozostałej części dachu od pierwotnego właściciela? Czy obowiązuje tutaj - jak sugeruje mi aktualny właściciel - zasada, że sprawa nie przedawni się do 10 lat? Jak mogę tego skutecznie dokonać? Ile taka sprawa może się ciągnąć (sądy?)

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121) w brzmieniu obowiązującym w 2008 roku, przewidywał 3 letni okres na dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku. Jeżeli aktualny właściciel domu zgłosił wadę dachu poprzedniemu właścicielowi w terminie 3 lat od dnia wydania domu, okres ten został zachowany. Można było by przyjąć, iż poprzedni właściciel naprawiając dach w 20% uznał roszczenie usunięcia wady, - powinien naprawić dach w całości.

W myśl art. 118 kodeksu cywilnego - Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zgodnie natomiast z art. 123 kodeksu cywilnego Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W tej sytuacji 10-letni termin przedawniania biegnie od momentu uznania roszczenia i częściowej naprawy dachu przez poprzedniego właściciela. Jeżeli nie jest możliwe polubowne, skuteczne wyegzekwowanie naprawy dachu, jedyna droga to skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.