dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi...

Ekspert odpowiada

Dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku

Proszę o poradę w kwestii wadliwego dachu.

Dom został budowany w latach 2007-2008 (przez ówczesnego właściciela działki) w systemie deweloperskim z myślą o późniejszej odsprzedaży. Pod koniec 2008 r. działkę z domem kupił aktualny właściciel. Po kilku miesiącach zdiagnozował on kiepskie wykonanie dachu domu. Zlecił ekspertyzę wykonania tego dachu niezależnej firmie eksperckiej i faktycznie wydała ona druzgocącą diagnozę co do jakości dachu - zaleciła zmianę całości. Aktualny właściciel - wykorzystując zasadę rękojmi za wady fizyczne - zgłosił do poprzedniego właściciela ten fakt z żądaniem poprawy dachu. Sprawa aktualnie wygląda tak, że została poprawiona jedna strona dachu (oceniam to na ok. 20% całości). Dlaczego tylko tyle, skoro ekspertyza punktowała wymianę całości? Nie wiadomo. Aktualny właściciel zasłania się tym, że załatwiała to w tamtym czasie jego żona.

Pytanie: czy jest szansa dochodzić (i skutecznie wyegzekwować) poprawy pozostałej części dachu od pierwotnego właściciela? Czy obowiązuje tutaj - jak sugeruje mi aktualny właściciel - zasada, że sprawa nie przedawni się do 10 lat? Jak mogę tego skutecznie dokonać? Ile taka sprawa może się ciągnąć (sądy?)

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121) w brzmieniu obowiązującym w 2008 roku, przewidywał 3 letni okres na dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku. Jeżeli aktualny właściciel domu zgłosił wadę dachu poprzedniemu właścicielowi w terminie 3 lat od dnia wydania domu, okres ten został zachowany. Można było by przyjąć, iż poprzedni właściciel naprawiając dach w 20% uznał roszczenie usunięcia wady, - powinien naprawić dach w całości.

W myśl art. 118 kodeksu cywilnego - Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zgodnie natomiast z art. 123 kodeksu cywilnego Bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W tej sytuacji 10-letni termin przedawniania biegnie od momentu uznania roszczenia i częściowej naprawy dachu przez poprzedniego właściciela. Jeżeli nie jest możliwe polubowne, skuteczne wyegzekwowanie naprawy dachu, jedyna droga to skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.