dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Problem z instalacją wodną...

Ekspert odpowiada

Problem z instalacją wodną umiejscowioną w posadzce

Właśnie kupiłem mieszkanie w nowym bloku (na 3 piętrze). Ekipa remontowa podczas prac uszkodziła rurę wodną biegnącą w posadzce podłogowej. Rura ta biegła nie głębiej niż 3 cm pod jej powierzchnią. Doprowadza ona wodę do innego mieszkania (nie do mojego). Na jakiej minimalnej głębokości muszą być położone rury? Czy przez moje mieszkanie mogą przebiegać rury, które doprowadzają wodę do innego mieszkania? Co w sytuacji, gdy taka rura pęknie?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż przepisy prawa nie wskazują minimalnej głębokości, na jakiej powinny być umiejscowione rury będące częściami instalacji wodnej prowadzonej w posadzce podłogowej. Rury takie powinny być jednak odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W sytuacji przedstawionej w pytaniu za uszkodzenie rury wodnej odpowiada ekipa remontowa. Art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) stanowi, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

W przypadku gdy uszkodzona rura pęknie i wskutek tego zostaną zalane inne mieszkania lub części nieruchomości to zgodnie z art. 433 kodeksu cywilnego odpowiedzialność ponosi ten, kto zajmuje pomieszczenie. Zwolnienie z odpowiedzialności przewidzianej w tym artykule występuje w dwóch sytuacjach, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Jeśli chodzi o kwestię dopuszczalności przebiegu przez Pańskie mieszkanie rur doprowadzających wodę do innego lokalu, to wprawdzie w przepisach prawa, nie ma szczególnego uregulowania na ten temat, jednak takie przeprowadzenie rur nie powinno mieć miejsca. Rury i wszelkie instalacje znajdujące się w obrębie mieszkania, powinny służyć zaopatrzeniu tego właśnie mieszkania w media i można powiedzieć, że stanowią wyposażenie tego konkretnego lokalu. Może się zdarzyć że w obrębie mieszkania znajdują się instalacje wspólne, takimi będą np. piony kanalizacyjne, ale te służą wszystkim mieszkańcom budynku.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, na brzmienie art. 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09), który stanowi, iż :

1. Sposób użytkowania instalacji urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:

1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,

2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,

2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,

3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,

5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji których naprawa należy do jego obowiązków.

3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

Wykonanie przez użytkownika lokalu obowiązków nałożonych przez ten artykuł byłoby znacznie utrudnione, gdyby użytkownik był pozbawiony dostępu do „swoich” rur i instalacji.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.