dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Problem z instalacją wodną...

Ekspert odpowiada

Problem z instalacją wodną umiejscowioną w posadzce

Właśnie kupiłem mieszkanie w nowym bloku (na 3 piętrze). Ekipa remontowa podczas prac uszkodziła rurę wodną biegnącą w posadzce podłogowej. Rura ta biegła nie głębiej niż 3 cm pod jej powierzchnią. Doprowadza ona wodę do innego mieszkania (nie do mojego). Na jakiej minimalnej głębokości muszą być położone rury? Czy przez moje mieszkanie mogą przebiegać rury, które doprowadzają wodę do innego mieszkania? Co w sytuacji, gdy taka rura pęknie?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż przepisy prawa nie wskazują minimalnej głębokości, na jakiej powinny być umiejscowione rury będące częściami instalacji wodnej prowadzonej w posadzce podłogowej. Rury takie powinny być jednak odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W sytuacji przedstawionej w pytaniu za uszkodzenie rury wodnej odpowiada ekipa remontowa. Art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) stanowi, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

W przypadku gdy uszkodzona rura pęknie i wskutek tego zostaną zalane inne mieszkania lub części nieruchomości to zgodnie z art. 433 kodeksu cywilnego odpowiedzialność ponosi ten, kto zajmuje pomieszczenie. Zwolnienie z odpowiedzialności przewidzianej w tym artykule występuje w dwóch sytuacjach, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Jeśli chodzi o kwestię dopuszczalności przebiegu przez Pańskie mieszkanie rur doprowadzających wodę do innego lokalu, to wprawdzie w przepisach prawa, nie ma szczególnego uregulowania na ten temat, jednak takie przeprowadzenie rur nie powinno mieć miejsca. Rury i wszelkie instalacje znajdujące się w obrębie mieszkania, powinny służyć zaopatrzeniu tego właśnie mieszkania w media i można powiedzieć, że stanowią wyposażenie tego konkretnego lokalu. Może się zdarzyć że w obrębie mieszkania znajdują się instalacje wspólne, takimi będą np. piony kanalizacyjne, ale te służą wszystkim mieszkańcom budynku.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, na brzmienie art. 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09), który stanowi, iż :

1. Sposób użytkowania instalacji urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:

1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń,

2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,

2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,

3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,

4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,

5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji których naprawa należy do jego obowiązków.

3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

Wykonanie przez użytkownika lokalu obowiązków nałożonych przez ten artykuł byłoby znacznie utrudnione, gdyby użytkownik był pozbawiony dostępu do „swoich” rur i instalacji.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

Remont zabytkowego domu - formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Definicję remontu znajdujemy w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) - przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie...

Budowa kurnika na terenie sąsiadującym z działką, na której jest dom mieszkalny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2007 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04 ):   1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania...

Obowiązek zamontowania nawiewników okiennych oraz kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odnosząc się do pierwszej części powyższego pytania dotyczącej obowiązku zamontowania nawiewników okiennych to zgodnie z § 155 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia...

Dom wybudowany niezgodnie z projektem zagospodarowania działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Dom wybudowany niezgodnie z projektem zagospodarowania działki w mojej ocenie stanowi w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.