dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstąpienie od zatwierdzonego projektu...

Ekspert odpowiada

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Posiadam prawomocne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie kocioł na gaz służący do ogrzewania budynku. W związku z prowadzeniem przez gminę zakazu spalania węgla i drewna od 2019 roku, zamierzam wymienić (planowany) kominek na kominek na gaz (z zamkniętą komorą spalania). Oczywiście, w salonie gdzie planowany jest kominek, nie planowałem budowania instalacji gazowej - miała być tylko w pomieszczeniu gospodarczym, w którym będzie kocioł. Czy w związku z powyższą "rozbudową" powinienem złożyć w wydziale architektury projekt zamienny instalacji gazowej, czy też można uznać zmianę instalacji gazowej za zmianę nieistotną? Niestety nie potrafię uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ani u kierownika budowy, ani w wydziale architektury. Po rozbudowie, długość wewnętrznej instalacji gazowej zmieni się z 3 m do ok. 18 m.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kwestię istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę reguluje art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08). § 5 tego art. wskazuje w jakich przypadkach odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego uważa się za nieistotne, nie wymagające więc uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. I tak też odstąpienie uważa się za nieistotne, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (…)

5. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W sytuacji gdy zmiana projektowanej instalacji gazowej dotyczy tylko instalacji prowadzonej wewnątrz budynku, nie jest wymagane składanie nowego projektu oraz nie trzeba występować o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ważne natomiast jest to, aby projekt nowej instalacji był sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia obejmujące instalacje gazowe, prace powinny być wykonane przez uprawnioną firmę lub instalatora, a odbiór tej instalacji i wykonanie jej zgodnie z projektem powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zaznaczam również, iż w związku ze zmianą kominka na gazowy konieczne jest odpowiednie dostosowanie kanałów spalinowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jeśli okazałoby się, że w wyniku dostosowania przewodów spalinowych zmienią się parametry budynku (wskazane w pkt. 2), konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.