dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstąpienie od zatwierdzonego projektu...

Ekspert odpowiada

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Posiadam prawomocne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie kocioł na gaz służący do ogrzewania budynku. W związku z prowadzeniem przez gminę zakazu spalania węgla i drewna od 2019 roku, zamierzam wymienić (planowany) kominek na kominek na gaz (z zamkniętą komorą spalania). Oczywiście, w salonie gdzie planowany jest kominek, nie planowałem budowania instalacji gazowej - miała być tylko w pomieszczeniu gospodarczym, w którym będzie kocioł. Czy w związku z powyższą "rozbudową" powinienem złożyć w wydziale architektury projekt zamienny instalacji gazowej, czy też można uznać zmianę instalacji gazowej za zmianę nieistotną? Niestety nie potrafię uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ani u kierownika budowy, ani w wydziale architektury. Po rozbudowie, długość wewnętrznej instalacji gazowej zmieni się z 3 m do ok. 18 m.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kwestię istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę reguluje art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08). § 5 tego art. wskazuje w jakich przypadkach odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego uważa się za nieistotne, nie wymagające więc uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. I tak też odstąpienie uważa się za nieistotne, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (…)

5. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W sytuacji gdy zmiana projektowanej instalacji gazowej dotyczy tylko instalacji prowadzonej wewnątrz budynku, nie jest wymagane składanie nowego projektu oraz nie trzeba występować o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ważne natomiast jest to, aby projekt nowej instalacji był sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia obejmujące instalacje gazowe, prace powinny być wykonane przez uprawnioną firmę lub instalatora, a odbiór tej instalacji i wykonanie jej zgodnie z projektem powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zaznaczam również, iż w związku ze zmianą kominka na gazowy konieczne jest odpowiednie dostosowanie kanałów spalinowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jeśli okazałoby się, że w wyniku dostosowania przewodów spalinowych zmienią się parametry budynku (wskazane w pkt. 2), konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.