dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstąpienie od zatwierdzonego projektu...

Ekspert odpowiada

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Posiadam prawomocne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie kocioł na gaz służący do ogrzewania budynku. W związku z prowadzeniem przez gminę zakazu spalania węgla i drewna od 2019 roku, zamierzam wymienić (planowany) kominek na kominek na gaz (z zamkniętą komorą spalania). Oczywiście, w salonie gdzie planowany jest kominek, nie planowałem budowania instalacji gazowej - miała być tylko w pomieszczeniu gospodarczym, w którym będzie kocioł. Czy w związku z powyższą "rozbudową" powinienem złożyć w wydziale architektury projekt zamienny instalacji gazowej, czy też można uznać zmianę instalacji gazowej za zmianę nieistotną? Niestety nie potrafię uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ani u kierownika budowy, ani w wydziale architektury. Po rozbudowie, długość wewnętrznej instalacji gazowej zmieni się z 3 m do ok. 18 m.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kwestię istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę reguluje art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08). § 5 tego art. wskazuje w jakich przypadkach odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego uważa się za nieistotne, nie wymagające więc uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. I tak też odstąpienie uważa się za nieistotne, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (…)

5. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W sytuacji gdy zmiana projektowanej instalacji gazowej dotyczy tylko instalacji prowadzonej wewnątrz budynku, nie jest wymagane składanie nowego projektu oraz nie trzeba występować o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ważne natomiast jest to, aby projekt nowej instalacji był sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia obejmujące instalacje gazowe, prace powinny być wykonane przez uprawnioną firmę lub instalatora, a odbiór tej instalacji i wykonanie jej zgodnie z projektem powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zaznaczam również, iż w związku ze zmianą kominka na gazowy konieczne jest odpowiednie dostosowanie kanałów spalinowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jeśli okazałoby się, że w wyniku dostosowania przewodów spalinowych zmienią się parametry budynku (wskazane w pkt. 2), konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.