dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Odstąpienie od zatwierdzonego projektu...

Ekspert odpowiada

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Posiadam prawomocne pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie kocioł na gaz służący do ogrzewania budynku. W związku z prowadzeniem przez gminę zakazu spalania węgla i drewna od 2019 roku, zamierzam wymienić (planowany) kominek na kominek na gaz (z zamkniętą komorą spalania). Oczywiście, w salonie gdzie planowany jest kominek, nie planowałem budowania instalacji gazowej - miała być tylko w pomieszczeniu gospodarczym, w którym będzie kocioł. Czy w związku z powyższą "rozbudową" powinienem złożyć w wydziale architektury projekt zamienny instalacji gazowej, czy też można uznać zmianę instalacji gazowej za zmianę nieistotną? Niestety nie potrafię uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ani u kierownika budowy, ani w wydziale architektury. Po rozbudowie, długość wewnętrznej instalacji gazowej zmieni się z 3 m do ok. 18 m.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kwestię istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę reguluje art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08). § 5 tego art. wskazuje w jakich przypadkach odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego uważa się za nieistotne, nie wymagające więc uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. I tak też odstąpienie uważa się za nieistotne, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (…)

5. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W sytuacji gdy zmiana projektowanej instalacji gazowej dotyczy tylko instalacji prowadzonej wewnątrz budynku, nie jest wymagane składanie nowego projektu oraz nie trzeba występować o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Ważne natomiast jest to, aby projekt nowej instalacji był sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia obejmujące instalacje gazowe, prace powinny być wykonane przez uprawnioną firmę lub instalatora, a odbiór tej instalacji i wykonanie jej zgodnie z projektem powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Zaznaczam również, iż w związku ze zmianą kominka na gazowy konieczne jest odpowiednie dostosowanie kanałów spalinowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jeśli okazałoby się, że w wyniku dostosowania przewodów spalinowych zmienią się parametry budynku (wskazane w pkt. 2), konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.