Znaki ekologiczne

| muratordom.pl » Eko » Znaki ekologiczne
Błękitny anioł
Błękitny anioł
To etykieta ekologiczna z Niemiec, ale jest ceniona także w innych krajach Europy. Ten system certyfikacji powstał w 1977 roku jako pierwszy w Europie! Kryteria znaku opracowuje specjalne jury złożone z przedstawicieli biznesu, ochrony środowiska i nauki. Anioła można znaleźć na telewizorach, bateriach, farbach i lakierach.
Dbaj o czystość (kosz na śmieci)
Dbaj o czystość (kosz na śmieci)
Znak ten oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.
EKO-ITB
EKO-ITB
To znak przeznaczony dla produktów budowlanych. Jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. O znak EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu.
Energy Star
Energy Star
To program Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych i Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych – obowiązuje w USA, a od kilku lat także w krajach Unii Europejskiej.Znak Energy Star zaświadcza, że urządzenie jest co najmniej o 30% wydajniejsze niż inne urządzenia w tej samej klasie. Komputery produkowane według najnowszych standardów Energy Star 4.0 są oszczędniejsze od zwykłych nawet o 65%!
Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna
Informuje o zapotrzebowaniu na prąd. Klasę wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia. Klasy oznacza się literami: A, B, C, D, E, F, G. Klasa A oznacza urządzenia najbardziej efektywne, a G – najmniej. Dla niektórych urządzeń wyróżnia się również wyższe klasy A+ oraz A++.
Europejska Stokrotka (Ecolabel)
Europejska Stokrotka (Ecolabel)
Jest wielobranżowym oznaczeniem stosowanym w Unii Europejskiej. Etykieta jest dowodem, że produkt został wyprodukowany z troską o środowisko i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Stokrotkę można znaleźć na żarówkach, telewizorach, pralkach, komputerach osobistych, zmywarkach do naczyń, detergentach do zmywarki, farbach i lakierach, środkach czyszczących.
FSC - Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej
FSC - Certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej
Znak jest gwarancją, że drewno nie pochodzi z miejsc, gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna, a produkt został wytworzony z surowców, które pozyskano z certyfikowanych obszarów leśnych zarządzanych zgodnie z normami FSC.FSC to skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council Asociación Civil. Jej celem jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, która uwzględnia zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, jak i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie.
Nordycki Łabędź
Nordycki Łabędź
Jest najpopularniejszym oznaczeniem ekologicznym w krajach Skandynawii. Informuje o trosce o środowisko w procesie produkcji i właściwościach produktu, który by dostać znak, spełnił surowe normy oszczędzania energii. Łabędziem mogą być oznakowane żarówki, kotły grzewcze, AGD, baterie, meble, materiały budowlane, wyroby papiernicze. Znak przyznawany jest na 3 lata, po upływie których ponownie sprawdzana jest zgodność towaru z kryteriami.
PEFC
PEFC
Kupując produkty z tym oznaczeniem wspierasz odpowiedzialną gospodarkę leśną, nie przyczyniasz się do niszczenia drzew i nie wspierasz przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka. Znak ten oznacza, że produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów z certyfikatem PEFC.PEFC (The Programme for Endorsement of Forest Certification) to organizacja pozarządowa utworzona by wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną. Ocenia ona i weryfikuje państwowe systemy leśne wg standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.  
Pętla Möbiusa (strzałki w trójkącie)
Pętla Möbiusa (strzałki w trójkącie)
Jest to symbol recyklingu. Znak nic nie mówi o jakości ekologicznej produktu. Oznacza jedynie, że produkt lub opakowanie można przeznaczyć do recyklingu.
Zielony punkt (der Gruener Punkt)
Zielony punkt (der Gruener Punkt)
Ten znak na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Znak nie określa jakości ekologicznej produktu, oznacza jedynie, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Znak CE
Znak CE
CE (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska) potwierdza zgodność wyrobu z normami europejskimi. Nie mówi on jednak nic o jakości, właściwościach i aspektach ekologicznych produktu. 
Znak ekologiczny EKO
Znak ekologiczny EKO
Jest przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. EKO-znak mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne, wytwarzane przy wykorzystaniu technologii odpowiadających najwyższym standardom w zakresie ochrony środowiska, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, użytkowania i utylizacji.
Znak recyklingu
Znak recyklingu
Liczba w środku pętli Möbiusa informuje, ile procent surowców wykorzystanych do produkcji pochodziło z recyklingu. Czasem pod spodem podaje się też nazwę materiału. W tym przypadku udział surowców z recyklingu to 65%.
Znaki ekologiczne

W kategorii Znaki ekologiczne sprawdzisz, jak producenci oznaczają ekologiczne produkty. Co to są znaki ekologiczne i etykiety ekologiczne? Jak oznakowane są ekologiczne materiały budowlane? Zobacz, kiedy proces produkcji jest ekologiczny. Jak znakowane jest drewno pochodzące z certyfikowanych obszarów leśnych? Jaki jest symbol recyklingu? Dowiesz się, co kryje się za oznaczeniami: EKO-ITB, Etykieta energetyczna, FSC, Nordycki Łabędź, PEFC, Pętla Mobiusa.