| muratordom.pl » Eko » Rozmowy o ekologii » Smart Eco. Jak oszczędzać energię i obniżać rachunki?

Smart Eco. Jak oszczędzać energię i obniżać rachunki?

Wysoko rozwinięte kraje stawiają naSmart Eco, czyli ekologiczną, efektywną i ekonomiczną energetykę. Wpisujący się w ten trend konsument korzystający z energii staje się prosumentem, czyli aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, dostarczycielem usług i współkreatorem oferty.

Paweł Bakun, Dyrektor Biura Produktów ENERGA – OBRÓT SA

Wysoko rozwinięte kraje stawiają na Smart Eco, czyli ekologiczną, efektywną i ekonomiczną energetykę. Wpisujący się w ten trend konsument korzystający z energii staje się prosumentem, czyli aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, dostarczycielem usług i współkreatorem oferty. Dzięki nowej linii produktowej Grupy ENERGA również odbiorcy w Polsce mogą świadomie z niej korzystać, przyczyniając się do jej oszczędności i ograniczenia wysokości płaconych rachunków, oraz włączyć się w proces jej wytwarzania.

Audyt Smart Eco – na dobry początek

Energia jest jedną z podstaw funkcjonowania współczesnych gospodarstw domowych. Ważną kwestią jest podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz promowanie energooszczędnych zachowań. Często poprawa efektywności energetycznej nie wymaga dużych zmian. Oszczędności energii w domu możemy uzyskać poprzez kształtowanie dobrych nawyków. Pierwszym krokiem jest uzyskanie wiedzy o zapotrzebowaniu na energię niezbędną na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Źródłem tej wiedzy jest Certyfikat Energetyczny, dzięki któremu możemy określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie także przyszłe koszty (w przypadku Audytu Energetycznego oferowanego przez Grupę ENERGA zakres usługi jest ustalany indywidualnie z klientem, a przygotowanie oferty poprzedzane jest audytem wstępnym).

Rozliczenia Smart Eco, czyli zarządzanie i kontrola zużycia energii

Z myślą o potrzebach klientów Grupa ENERGA w ramach linii produktów Smart Eco wprowadza usługę Rozliczenia Rzeczywiste. Umożliwia ona rozliczanie faktycznie zużywanej energii w oparciu o stan licznika podawany przez klienta. Płatności można będzie dokonać w dwojaki sposób: poprzez Internet lub osobiście, korzystając z sieci VIA TM – Moje Rachunki. Kolejnym rozwiązaniem w ramach Rozliczeń Smart Eco jest usługa Rozliczenia Pre-Paid. Polega ona na montażu u klienta licznika, który działa na podobnej zasadzie jak telefony komórkowe na tzw. kartę. System pozwala na zakup z dowolną częstotliwością odpowiednich porcji energii. Sprawdzając stan licznika, klient może kontrolować wpływ poszczególnych urządzeń elektrycznych i czasu ich używania na wielkość zużycia energii. Usługa Rozliczenia Pre-Paid nie pozwala się zadłużyć. Kiedy klient zużyje cały zapas energii, licznik odłącza dopływ prądu do czasu ponownego doładowania.

Energia Smart Eco, czyli odbiorca producentem

Prosument dąży do tego, żeby w jak największym stopniu uniezależniać się od dostawców energii – chce produkować energię na swoje potrzeby i czerpać zyski ze sprzedaży jej nadwyżek. Smart Eco w trosce o takiego klienta proponuje rozwiązania umożliwiające wytwarzanie energii w mikroźródle odnawialnym. Najpopularniejsze obecnie to: kolektory słoneczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne.

Przykładem oferty skierowanej do prosumenta jest Energetyczny Dom. Na potrzeby zainteresowanego nim klienta wykonywany jest audyt, na podstawie którego wybierane są rozwiązania technologiczne oraz projekt instalacji. Po montażu i uruchomieniu systemu urządzeń ENERGA oferuje pełną obsługę poinstalacyjną, serwis oraz zakup energii elektrycznej. Energetyczny Dom wytwarza energię elektryczną w mikroelektrowniach wiatrowych lub fotoogniwach słonecznych. Nadwyżki system automatycznie oddaje do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku niedoboru pobiera potrzebną energię z sieci.

Energetyczny Dom wytwarza także energię cieplną w kolektorach słonecznych. Jej nadmiar jest akumulowany w gruncie, skąd jest odbierana przez pompę ciepła. Ciepło za pomocą rekuperatora odzyskiwane jest z powietrza wentylacyjnego opuszczającego budynek, a gruntowy wymiennik ogrzewa ciepłem gruntu powietrze wentylacyjne dostające się do domu.

ecoElektrownia – małe jest wielkie

Projekt ecoElektrowni Grupy ENERGA zakłada budowę instalacji do mikrowytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej w zintegrowanym systemie rozproszonej elektrowni, obejmującej cały kraj, składającej się docelowo z kilkudziesięciu tysięcy urządzeń, montowanych w budynkach użyteczności publicznej, domach jedno- i wielorodzinnych. Dzięki powiązaniu ze sobą źródeł generacji rozproszonej, sieci teleinformatycznej, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych powstanie zintegrowany system, w którym źródła energii zainstalowane są w pobliżu odbiorców końcowych. A ecoElektrownia będzie pierwszą tego typu inwestycją w Polsce, spełniającą przy tym wymogi stawiane przez nowoczesny rynek energetyczny. Będzie ekologiczna, efektywna i ekonomiczna. Będzie Smart Eco.

Zobacz również:

Ekonomia ocieplania

Jednym z czynników wpływających na zapotrzebowanie na energię grzewczą w domach są parametry...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Palące się odpady to trucizna!

Ludzie spalający odpady powodują nieświadomie – lub, co gorsza, świadomie – zanieczyszczenie...

Ekonomia ocieplania

Jednym z czynników wpływających na zapotrzebowanie na energię grzewczą w domach są parametry cieplne...

Przepis na ogród ekologiczny

Nie niszcz bez powodu pokrzyw. Są pokarmem dla najpiękniejszych motyli, można je również wykorzystać...

Domy daleko od ludzi – dlaczego prawo na to...

Trudno jest powstrzymać zabudowę na obszarach rolniczych, gdzie nie obowiązują szczególne przepisy...