| muratordom.pl » Eko » Rozmowy o ekologii » Palące się odpady to trucizna!

Palące się odpady to trucizna!

Ludzie spalający odpady powodują nieświadomie – lub, co gorsza, świadomie – zanieczyszczenie powietrza, a następnie gleby.

Dr inż. Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemie Uniwersytetu Opolskiego

Spalanie odpadów wymaga szczególnych warunków – wysokiej temperatury (powyżej 1100°C) oraz określonego czasu jej oddziaływania). Takie warunki są spełnione w spalarniach, także w piecach obrotowych cementowni.

W przypadku spalania odpadów w piecach indywidualnych zbyt niska temperatura powoduje powstawanie toksycznych związków między innymi z grupy polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (zwanych popularnie dioksynami), polichlorowanych furanów (zwanych furanami) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z najbardziej znanym benzo(a)pirenem. Związki te wykazują silne działanie rakotwórcze, mutagenne i teratogenne, a ich wysokie temperatury topnienia i wrzenia powodują szybką krystalizację na powierzchni wytwarzanych w czasie spalania pyłów i opadanie wraz z nimi na powierzchnię gleby. Większość emitowanych w ten sposób związków opada w promieniu nieprzekraczającym 50 m.

W okresach zimowych, przechodząc dzielnicami domów jednorodzinnych, daje się wyczuć specyficzny zapach palonego plastiku. Ludzie spalający odpady powodują nieświadomie – lub, co gorsza, świadomie – zanieczyszczenie powietrza, a następnie gleby. A w okresie letnim w swoich ogródkach uprawiają zdrowe warzywa...

Jaka jest Twoja opinia? Wypowiedz się!

Przeczytaj dodatkowo:
Domy daleko od ludzi – dlaczego prawo na to...

Trudno jest powstrzymać zabudowę na obszarach rolniczych, gdzie nie obowiązują szczególne przepisy...

Ekonomia ocieplania

Jednym z czynników wpływających na zapotrzebowanie na energię grzewczą w domach są parametry cieplne...

Odnawialna energia – to się opłaci

W krajach zachodnich często łatwiej dostać kredyt na droższy dom ekologiczny niż tańszy nieenergooszczędny.

Przepis na ogród ekologiczny

Nie niszcz bez powodu pokrzyw. Są pokarmem dla najpiękniejszych motyli, można je również wykorzystać...

Smart Eco. Jak oszczędzać energię i obniżać...

Wysoko rozwinięte kraje stawiają naSmart Eco, czyli ekologiczną, efektywną i ekonomiczną energetykę....