| muratordom.pl » Eko » Rozmowy o ekologii » Palące się odpady to trucizna!

Palące się odpady to trucizna!

Ludzie spalający odpady powodują nieświadomie – lub, co gorsza, świadomie – zanieczyszczenie powietrza, a następnie gleby.

Dr inż. Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemie Uniwersytetu Opolskiego

Spalanie odpadów wymaga szczególnych warunków – wysokiej temperatury (powyżej 1100°C) oraz określonego czasu jej oddziaływania). Takie warunki są spełnione w spalarniach, także w piecach obrotowych cementowni.

W przypadku spalania odpadów w piecach indywidualnych zbyt niska temperatura powoduje powstawanie toksycznych związków między innymi z grupy polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (zwanych popularnie dioksynami), polichlorowanych furanów (zwanych furanami) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z najbardziej znanym benzo(a)pirenem. Związki te wykazują silne działanie rakotwórcze, mutagenne i teratogenne, a ich wysokie temperatury topnienia i wrzenia powodują szybką krystalizację na powierzchni wytwarzanych w czasie spalania pyłów i opadanie wraz z nimi na powierzchnię gleby. Większość emitowanych w ten sposób związków opada w promieniu nieprzekraczającym 50 m.

W okresach zimowych, przechodząc dzielnicami domów jednorodzinnych, daje się wyczuć specyficzny zapach palonego plastiku. Ludzie spalający odpady powodują nieświadomie – lub, co gorsza, świadomie – zanieczyszczenie powietrza, a następnie gleby. A w okresie letnim w swoich ogródkach uprawiają zdrowe warzywa...

Jaka jest Twoja opinia? Wypowiedz się!

Przeczytaj dodatkowo:
Smart Eco. Jak oszczędzać energię i obniżać...

Wysoko rozwinięte kraje stawiają naSmart Eco, czyli ekologiczną, efektywną i ekonomiczną energetykę....

Domy daleko od ludzi – dlaczego prawo na to...

Trudno jest powstrzymać zabudowę na obszarach rolniczych, gdzie nie obowiązują szczególne przepisy...

Ekonomia ocieplania

Jednym z czynników wpływających na zapotrzebowanie na energię grzewczą w domach są parametry cieplne...

Odnawialna energia – to się opłaci

W krajach zachodnich często łatwiej dostać kredyt na droższy dom ekologiczny niż tańszy nieenergooszczędny.