| muratordom.pl » Eko » Buduj EKOlogicznie » Czym się różni dom pasywny od domu energooszczędnego?

Czym się różni dom pasywny od domu energooszczędnego?

Wizja płacenia jak najniższych rachunków za ogrzewanie domu jest kusząca, ale warto dokładnie przeanalizować konsekwencje wyboru – dom energooszczędny czy pasywny. Różnice są znaczne. Ważny punkt stanowi odpowiednia izolacja.

Projekty domów mających skromne potrzeby energetyczne cieszą się coraz większą popularnością. Jednak skromność skromności nierówna – do ogrzania domu uznawanego za tani w eksploatacji może być potrzebne 70 albo jedynie 15 kWh/(mkw./rok). Domy, które mają zapotrzebowanie na pierwszym, wyższym poziome, nazywane są energooszczędnymi, na drugim – pasywnymi. I tak, zużycie energii zawartej w paliwie i dostarczonej u źródła (tzw. energii pierwotnej) w domu energooszczędnym wynosi około 250 kWh/(m2.rok), a w pasywnym nie może przekraczać 120 kWh/(m2.rok). Wbrew pozorom nie zawsze plan maksimum musi być optymalny. Dlatego każdy inwestor, podejmując decyzję, powinien porównywać nie tylko wielkość oszczędności, ale przede wszystkim wymagania, którym trzeba sprostać, decydując się na każdą z opcji.

Kilka słów o różnicach w projektach

Wprawdzie projekty domów energooszczędnych i pasywnych powinny odpowiadać takim samym zaleceniom ogólnym, jednak w przypadku pierwszych architekci mogą pozwolić sobie na większą dowolność. Nie wszystkie domy energooszczędne muszą być zbudowane na rzucie prostokąta i mieć jedno- lub dwuspadowy dach (tak jak domy pasywne) – świadczą o tym choćby projekty z Kolekcji Muratora, które powstały w wyniku modyfikacji projektów standardowych. Oczywiście zawsze najlepszy dla energooszczędności będzie jak najmniejszy współczynnik A/V określający stosunek przegród zewnętrznych do kubatury domu (tak właśnie jest w domach mających zwartą bryłę).

Zarówno w domu energooszczędnym, jak i pasywnym największe przeszklenia, pozyskujące ciepło od promieniowania słonecznego, powinny się znaleźć od strony południowej, jednak w pasywnym zalecane jest całkowite przeszklenie strony południowej. Jednocześnie konieczne jest ograniczenie przeszkleń od strony północnej, a w domu pasywnym najlepiej całkowite jej „zamknięcie”.

W obu domach optymalny układ pomieszczeń jest taki sam. Od strony południowej powinien znajdować się pokój dzienny i jadalnia, natomiast garderoba, garaż i pomieszczenie gospodarcze należy umieszczać od strony północnej – tak aby tworzyły strefę buforową.

Przegroda przegrodzie nierówna

Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy, dach muszą chronić przed ucieczką ciepła. Aby dom był energooszczędny, średni współczynnik przenikania ciepła nie powinien być wyższy niż 0,2 W/(mkw.·K). Dla domu pasywnego wymagania są jeszcze większe – współczynnik ten nie powinien przekroczyć 0,15 W/(mkw.·K). Osiągnięcie tak niskich wartości U jest możliwe dzięki zastosowaniu grubych warstw izolacji we wszystkich przegrodach zewnętrznych. W domu energooszczędnym grubość warstwy izolacji ścian zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 20 cm. Podłogę na gruncie trzeba zaizolować materiałem termoizolacyjnym podobnej grubości. Izolacja dachu lub stropodachu musi być grubsza – powinna mieć 30 cm (jest to spowodowane większą ucieczką ciepła przez tę przegrodę). Poza tym koszt wykonania izolacji dachu jest mniejszy niż koszt zaizolowania innych przegród.

Dom pasywny musi mieć jeszcze skuteczniejszą termoizolację. Z reguły do ocieplenia ścian i podłogi na gruncie stosuje się warstwę termoizolacji grubości 30, a dachu – 40 cm. Oczywiście warstwa ta musi być z materiału o odpowiednio wysokich właściwościach izolacyjnych. Przy wymienionych grubościach izolacji powinien się on charakteryzować współczynnikiem przewodzenia ciepła λ wynoszącym co najwyżej 0,04 W/(m·K). Poza tym przegrody w domu pasywnym powinny mieć dużą akumulacyjność cieplną, dlatego że energia pozyskiwana przez niego w konkretnym momencie z promieniowania słonecznego nie zawsze odpowiada jego aktualnym potrzebom. Ciepło może być akumulowane w masywnych częściach konstrukcyjnych w sposób pośredni – w złożu kamiennym, np. zakopanym w ziemi obok domu albo umieszczonym pod nim. Jednak takie magazynowanie pośrednie znacznie zmniejsza efektywność tej metody, ponieważ konieczne jest wtedy dostarczenie dodatkowej energii np. do napędu wentylatora, który przedmucha ciepłe powietrze do stref wymagających ogrzania.

WARTO WIEDZIEĆ

Domy energooszczędne i pasywne można wznosić w różnych technologiach – takich, które zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną. Mogą to być ściany szkieletowe wypełnione materiałem termoizolacyjnym albo kształtki szalunkowe ze styropianu wypełniane betonem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też dwuwarstwowa budowa ścian, przy czym część konstrukcyjna może być wzniesiona z różnych materiałów: silikatów, ceramiki tradycyjnej, prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych, z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, keramzytobetonu czy bali.

Mostki cieplne

Zwiększają zapotrzebowanie domów na energię, dlatego – tam, gdzie to możliwe – trzeba je koniecznie zlikwidować. O ile mostków geometrycznych, wynikających z kształtu przegrody, nie można uniknąć, to konstrukcyjne trzeba eliminować. Powstają one w miejscu pocienienia i przerwania izolacji. Najczęściej dochodzi do tego w nadprożach, połączeniach ścian szczytowych i dachu, części nieogrzewanej z ogrzewaną, ścian zewnętrznych i wewnętrznych z fundamentowymi, w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych, na połączeniu płyt balkonowych ze stropem. Intensywność ucieczki ciepła przez mostki cieplne jest określana przez liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka (Ψ). Przykładowo, zlikwidowanie mostka cieplnego powstałego przez przerwanie izolacji płytą balkonową spowoduje zmniejszenie Ψ o 0,6 W/(m·K).

W domach pasywnych należy stosować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne – tak, by Ψ miało wartość 0,01 W/(m·K). Osiągnięcie tego nie jest proste i w praktyce oznacza idealne zaizolowanie przegrody. Wszystkie miejsca, dla których Ψ jest większe od 0,01, muszą być uwzględnione w obliczeniach energetycznych.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Rozmieszczenie i wybór okien do domu...

O rozmieszczeniu okien i ich wymiarach musisz decydować już na etapie projektowania domu energooszczędnego....

Co to jest energia pierwotna i ile powinna...

Projekty domów pasywnych już za kilka prawdopodobnie staną się bardziej popularne niż projekty...

Projekt nr 016 I nagroda

Remigiusz Strzelecki, Arkadiusz Strzelecki/RAAS Architekci, Barbara Matysek – charakterystyka...

Budownictwo ekologiczne - jak wybrać działkę pod...

Szukając oszczędności i rozwiązań ekologicznych wybieramy projekt domu energooszczędnego. Co oprócz...

Projekt nr 058 Wyróżnienie honorowe

Maciej Janeczek, Rafał Socha, Agata Krysiak