| muratordom.pl » ESBE » Modernizacja kotłowni – włączenie do instalacji grzewczej sterowników ogrzewania i zaworów mieszających

Modernizacja kotłowni – włączenie do instalacji grzewczej sterowników ogrzewania i zaworów mieszających

Modernizacja kotłowni nie zawsze wiąże się z koniecznością wymiany źródła ciepła. Często mniejszym nakładem inwestycyjnym można usprawnić instalację grzewczą jednocześnie uzyskując oszczędność, komfort cieplny oraz automatyzację procesu.

Modernizacja kotłowni

Łatwe w obsłudze kotłownie wyposażone w proste źródło ciepła, tj. kotły na paliwo stałe, wyposażone w miarkownik ciągu lub prostą automatykę stałotemperaturową oraz kotły olejowe i kotły gazowe stałotemperaturowe, ze względu na sposób regulacji nie są urządzeniami wydajnymi, oszczędnymi i nie zapewniają wysokiego komfortu.

Podczas modernizacji kotłowni można do nich włączyć zawory mieszający oraz regulacyjny sterowniki ogrzewania, a dodatkowo  np. w zbiornika akumulacyjnego znacznie wpływa na wzrost komfortu cieplnego, a przede wszystkim zwiększa oszczędności.

Stałotemperaturowe sterowniki ogrzewania

Zastosowanie w instalacji grzewczej stałotemperaturowych sterowników ogrzewania wpływa:

  • na poprawę komfortu cieplnego – poprzez zastosowanie regulacji stałotemperaturowej
  • oszczędność – zmagazynowanie nadwyżki ciepła w zbiorniku akumulacyjnym

Sterowniki CRA to regulatory stałotemperaturowe. Zadaniem ich jest utrzymanie żądanej temperatury zasilania na stałym poziomie.

Schematy możliwych zastosowań sterowników ogrzewania CRA100

Schemat 1 przedstawia stałotemperaturową pracę obiegu grzewczego, w tym przypadku ogrzewanie podłogowe. Zadaniem sterownika ogrzewania CRA jest utrzymanie temperatury zasilania na stałym poziomie.

Korzyści płynące z zastosowania regulacji stałotemperaturowej w takim przypadku to obniżenie temperatury pracy czynnika obiegu grzewczego względem źródła ciepła, unikając w ten sposób przegrzewania pomieszczenia, co zapewnia komfort cieplny.

Dzięki zamontowaniu zbiornika buforowego między kotłem a zaworem ze sterownikiem uzyska się korzyści w postaci oszczędności. Oszczędności wynikać będą ze zmagazynowania nadwyżki ciepła w zbiorniku akumulacyjnym.

Schematy 2 i 3 przedstawiają zastosowanie urządzenia CRA do ochrony kotła przed niską temperaturą powrotu. Sterownik CRA na schemacie 2 współpracuje z zaworem mieszającym VRG130 lub 3F, natomiast na schemacie 3 z zaworem VRB140.

Zadaniem sterownika ogrzewania jest nadzór nad temperaturą powrotu i utrzymanie jej na odpowiednim poziomie. Jest to zabezpieczenie kotła przed kondensacją, wykraplania się pary wodnej na ściankach kotła, a więc ochroną przed korozją. Jest to istotne w kotłach niskotemperaturowych (nie mylić z kotłami kondensacyjnymi) oraz kotłach na paliwo stałe.

Dodatkowo „prowadzenie” wysoko kotła na paliwo stałe zapewnia efektywniejsze spalanie, ogranicza emisję zanieczyszczeń i sadzy. Natomiast w zbiorniku akumulacyjnym utrzymujemy korzystny układ warstw.

Korzyści wynikające z zastosowania sterownika CRA w tych układach to ochrona kotła, efektywniejsze spalanie paliw stałych oraz uwarstwienie w zbiorniku buforowym.

Zakładając, że obiegi grzewcze podłączone do bufora wyposażono w zawory mieszające to również obniża to temperaturę czynnika grzewczego na obiegu grzewczym w stosunku do bufora, a więc i źródła ciepła. To wszystko dodatkowo przekłada się na oszczędności (magazynowanie nadwyżki ciepła) oraz komfort.

Więcej informacji na www.esbe.pl

sponsor artykułu