| muratordom.pl » Dom Ekologiczny » Materiały sponsorów » Knauf Insulation - dlaczego sponsorujemy konkurs Dom Ekologiczny

Knauf Insulation - dlaczego sponsorujemy konkurs Dom Ekologiczny

Nasza firma działa zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Ta idea jest nam bliska, dlatego postanowiliśmy wesprzeć konkurs „Muratora” na dom ekologiczny. Dzięki prowadzonym pracom badawczym dwa lata temu udało nam się wyprodukować i wprowadzić na rynek innowacyjną wełnę mineralną w Ecose Technology, która jest całkowicie zgodna z założeniami zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej dach jest lepiej ocieplony i ucieka przez niego o wiele mniej ciepła, co przekłada się na oszczędność w użytkowaniu domu. Jednocześnie jest to produkt całkowicie zdrowy, nie zawiera żadnych dodatków chemicznych ani ropopochodnych. Wełna mineralna otrzymała ponadto prestiżowy certyfikat Eurofins Gold, który jest przyznawany materiałom spełniającym najsurowsze normy jakości pod względem braku emisyjności.