| muratordom.pl » Dom Ekologiczny » Aktualności » Założenia konkursu

Założenia konkursu

Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji architektonicznej domu o powierzchni 150-200 m2 dla czteroosobowej rodziny, którego budowa i eksploatacja są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniają warunki poszanowania energii. Dom miał spełniać współczesne potrzeby i standardy użytkowe, a jednocześnie być tani w eksploatacji. Oczekiwaliśmy zintegrowanych rozwiązań architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych mających na celu oszczędność energii oraz ochronę środowiska. Projektanci mieli zaproponować rozwiązania, które pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię końcową do ogrzewania i wentylacji do 50 kWh/(m2.rok). Należało przewidzieć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz określić jej procentowy udział w całkowitym zapotrzebowaniu energetycznym domu, a także zaproponować racjonalne zużycie wody (wykorzystanie wody deszczowej i bytowej). Dom miał zapewniać mieszkańcom zdrowe warunki życia, w szczególności dostęp do naturalne-go światła i świeżego powietrza. Istotnym założeniem było także zminimalizowanie negatywnego wpływu budowy na środowisko. Ze względu na studialny charakter konkursu dopuszczaliśmy uzasadnione odstępstwa od obowiązujących przepisów i norm, które wskazywałyby na zasadność zmian regulacji prawnych ze względu na główne cele wskazane w założeniach konkursu

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Dom Ekologiczny - fotorelacja z dyskusji...

Dokładnie tydzień po ogłoszeniu wyników konkursu Dom Ekologiczny, 20 października w warszawskiej...

Debata o domu ekologicznym - relacja

Pokłosiem naszego Konkursu na dom ekologiczny była dyskusja uczestników i publiczności z jurorami....